Forum Liderów Banków Spółdzielczych / FLBS

Od prawej: Agnieszka Wachnicka - Wiceprezes ZBP, Bartosz Kublik - Wiceprezes ZBP, Krzysztof Karwowski - Przewodniczący Sekcji BS i BZ ZBP, dr Tadeusz Białek - Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński - Wiceprezes ZBP
Bankowość spółdzielcza

Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich

Odbyło się Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich.
Pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Karwowskiego – Przewodniczącego Sekcji BS i BZ omówiono zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Przedstawiono także kolejne Banki Spółdzielcze aplikujące do grona Członków ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marcin Kozdroń – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
Multimedia | Bankowość spółdzielcza

Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej o dostępie do gotówki mieszkańców Polski lokalnej

Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych rozmawialiśmy z Prezesem Banku Spółdzielczego w Limanowej, Marcinem Kozdroniem, który wyraził swoje obawy dotyczące wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązek instalowania w bankomatach urządzeń do barwienia banknotów, w celu ochrony gotówki przed potencjalnymi kradzieżami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marek Kuklewski
Bankowość spółdzielcza | Multimedia

Prezes Banku Spółdzielczego w Gogolinie o bankowości internetowej

„W podstawowych usługach posiadamy bankowość internetową taką jak banki komercyjne lub niewiele odbiegającą od ich poziomu. Szczególnie możemy pochwalić się rozwiązaniami w kontekście security” – mówił Marek Kuklewski, prezes Banku Spółdzielczego w Gogolinie w wywiadzie, którego nam udzielił podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/10

Wydarzenia i Opinie | Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023 | Dobry czas dla spółdzielców, acz nie bez łyżki dziegciu

Ostatnie kwartały przyniosły zdecydowaną poprawę sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych. To efekt podwyżki stóp procentowych, która wpłynęła pozytywnie na stronę przychodową lokalnych instytucji finansowych, choć nie bez znaczenia jest również poprawa zarządzania ryzykiem kredytowym w tym sektorze.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marta Kightley, NBP,
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Forum Liderów Banków Spółdzielczych: słodki okres, z łyżką dziegciu

W wystąpieniach otwierających tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych zarówno Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, jak i Marta Kightley, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego podkreślali dobrą i stabilną sytuację bankowości spółdzielczej w naszym kraju. Wskazywali na działania, które powinny podjąć banki spółdzielcze, aby skutecznie umocnić swoją pozycję rynkową.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Tak dobrych wyników nie było od dawna

Lokalny sektor finansowy należycie wykorzystuje otoczenie wysokich stóp procentowych. Przychody banków spółdzielczych w ostatnich miesiącach odnotowują bezprecedensowy wzrost, w ślad za czym następuje równie dynamiczna poprawa kluczowych wskaźników rentowności aktywów i kapitału własnego. Czy to zapowiedź długofalowego trendu?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Akcja kredytowa banków lokalnych istotna dla gospodarki

Wzrost gospodarczy w tym roku nie będzie duży, jednak po zakończeniu pandemii spodziewamy się nasilenia aktywności gospodarczej. Małe i średnie firmy, często działające lokalnie, będą poszukiwały środków na niezbędne inwestycje zwiększające ich wydajność. Banki spółdzielcze mogą im w tym pomóc.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Aby przepisy uwzględniały specyfikę spółdzielców

„Zna proporcją, mocium panie” – pod tym fredrowskim apelem podpisałby się dziś każdy reprezentant bankowości spółdzielczej. Pomimo szumnych zapowiedzi odnośnie stosowania zasady proporcjonalności regulacyjnej w praktyce ustawodawczej czy nadzorczej, niewielkie instytucje finansowe o zasięgu lokalnym wciąż zmagają się z mnogością obowiązków sprawozdawczych czy wymogami ostrożnościowymi adekwatnymi dla największych banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Spółdzielcy szykują się na WIRON

Wskaźnik WIRON zastąpi stawkę WIBOR, przez co stanie się kluczowym elementem wpływającym na oprocentowanie kredytów oraz innych instrumentów finansowych. Zmianę tę odczują setki tysięcy kredytobiorców, spłacających kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem. Jaka jest rola banku spółdzielczego i zrzeszającego w tej bezprecedensowej operacji?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych – Diebold Nixdorf | Bankowość spółdzielcza z rekordowymi wzrostami

Rosnące oczekiwania klientów, wzrost konkurencyjności i zmiany technologiczne zmuszają banki spółdzielcze do szukania rozwiązań, które poprawią ich skalowalność i zapewnią konkurencyjność na rynku. Wybór odpowiedniego rozwiązania jest sumą wiedzy o klientach i sposobu dostosowania się do zmian. A ta jest imponująca – bankowość spółdzielcza rośnie w siłę.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych – Basement sp. z o.o. | Innowacje i przyszłość branży IT

Rozmawiamy z Danielem Sadkowskim, prezesem firmy Basement, jednego z liderów IT w sektorze bankowości spółdzielczej. Spółka zdobyła uznanie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom dla banków spółdzielczych i determinacji w dążeniu do celu. Pytamy o to, co jest kluczowe dla płynnego rozwoju firmy, jakie innowacje wprowadziła na rynek oraz jakie plany na przyszłość ma ta zwinna organizacja.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 6