Nagrody Dziennikarskie im. Mariana Krzaka wręczone

Nagrody Dziennikarskie im. Mariana Krzaka wręczone
Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd Związku Banków Polskich, po zapoznaniu się z werdyktem Jury, postanowił przyznać w 2023 roku dwie równorzędne, pierwsze nagrody.

Równorzędną pierwszą Nagrodę Dziennikarską imienia Mariana Krzaka otrzymała  Malwina Wrotniak – redaktor naczelna serwisu Bankier.pl.

W uzasadnieniu napisano: „nagroda za obiektywizm i poszukiwanie nowych obszarów związanych z działaniami wokół edukacji finansowej oraz prosty i komunikatywny język przemawiający do szerokiego grona odbiorców”.

Malwina Wrotniak
Malwina Wrotniak. Fot. Michał Wagner

Jednocześnie równorzędną pierwszą Nagrodę Dziennikarską imienia Mariana Krzaka otrzymał także red. Grzegorz Siemionczyk – z dziennika Rzeczpospolita.

Jury nagrodziło go za wyjątkową znajomość tematyki rynków finansowych, obiektywizm, doskonały warsztat, kulturę komunikacji oraz dogłębną analizę poruszanych tematów.

Grzegorz Siemonczyk
Grzegorz Siemonczyk, dr Tadeusz Białek. Fot. Michał Wagner

Wyróżnienie za działania o charakterze edukacyjnym i misyjnym, w szczególności analityczne publikacje przybliżające trudny temat reformy wskaźników referencyjnych otrzymał redaktor Jacek Ramotowski z redakcji interia.pl.

Nagrody wręczali: prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek oraz przewodniczący Kapituły Nagrody dr Przemysław Barbrich.

Nagrody dziennikarskie im. Mariana Krzaka

27 lat temu środowisko bankowe, doceniając wysiłek twórczy i wagę w kreowaniu rzetelnego obrazu bankowości postanowiło stworzyć nagrodę dziennikarską, a jej patronem uczyniło Mariana Krzaka, bankowca, dziennikarza, ministra finansów, ambasadora, współzałożyciela i pierwszego prezesa Związku Banków Polskich.

Nagroda Dziennikarska im. Mariana Krzaka przyznawana jest dziennikarzom, zespołom lub całym redakcjom, za podejmowanie tematyki ekonomii, finansów i bankowości oraz przekazywanie wiedzy ekonomicznej w sposób rzetelny i zrozumiały.

dr Tadeusz Białek, dr Przemysław Barbrich FLBS 2023
Dr Tadeusz Białek, dr Przemysław Barbrich. Fot. Michał Wagner

Źródło: BANK.pl