Jacek Ramotowski

Książka do ekonomii
BANK 2024/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Kiedy wzrośnie oprocentowanie depozytów?

Niska stopa oszczędności gospodarstw domowych pogarsza długoterminowe perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Choć banki mają wysoką nadpłynność i niską relację kredytów do depozytów, udział tych ostatnich w polskim PKB spada. Raport naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego „Kierunki ewolucji depozytów bankowych i ich przyszła rola w rozwoju polskiego sektora bankowego” wyjaśnia, dlaczego oprocentowanie depozytów nie nadąża za inflacją, kreśli przyszłe scenariusze dla banków i deponentów i prezentuje kilka ważnych rekomendacji dla polityki instytucji finansowych i polityki publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Samorządy | Samorządy na łasce władzy centralnej. Jak to zmienić

Dochody polskich samorządów całkowicie zależą od władzy centralnej, co w zasadzie odbiera im autonomię. Potrzebują bowiem własnych stabilnych zasobów, wystarczających do realizacji bieżących zadań i inwestycji. Funkcjonalne rozdzielenie zadań i dochodów centrum i samorządów mogłyby pomóc całej Polsce znaleźć nowe rozwojowe impulsy. O tym, jak je efektywnie rozdzielić, powiedział Maciej Bukowski, prezes ośrodka badawczego WiseEuropa, w rozmowie z Jackiem Ramotowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Edukacja finansowa to misja społeczna

Wiedza ekonomiczna Polaków rośnie, ale wciąż jest wiele do zrobienia w tym obszarze. Sami zresztą oceniamy jej poziom jako słaby, co potwierdza, że programy edukacyjne w tym zakresie są potrzebne. Na czym powinny się skupiać? Jak oszczędzać, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Jak świadomie korzystać z kredytów, adekwatnie do możliwości finansowych. W tym wciąż się gubimy, a finanse osobiste – jak pokazują badania – mają ogromny wpływ na nasz dobrostan psychiczny. Przed edukacją ekonomiczną stoi wiele zadań, a badania pokazują, że nawet misja społeczna.

CZYTAJ WIĘCEJ
rosnące stosy monet, wykres w górę, dłonie człowieka
BANK 2024/03

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Nominalne wysokie zyski banków przesłaniają faktyczne rezultaty

Banki osiągnęły w 2023 r. spektakularnie wysokie wyniki, ale kolejne lata będą znacznie słabsze. To stawia pod znakiem zapytania zdolność sektora do odtwarzania kapitału i finansowania potrzeb inwestycyjnych gospodarki. Pomimo wyglądających na doskonałe nominalnych rezultatów, realnie sektor bankowy wciąż się kurczy i potrzebuje zmiany polityki regulatorów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wyboista droga
BANK 2024/02

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polskie banki na wyboistej drodze do zrównoważonego rozwoju

Cele klimatyczne, zielona transformacja i zrównoważony rozwój – to pojęcia, które skupiają społeczną uwagę na całym świecie. Banki jako sektor mają być motorem ­społeczno-gospodarczej transformacji. Mają z tym wiele problemów, bo standardy i regulacje dopiero powstają, a wprowadzanie zasad ESG, choć długoterminowo przyniesie korzyści, może być krótkoterminowo kosztem. Jak wobec tego zasady ESG wdrażają polskie banki?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/01

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Nowy rząd powinien zdecydowanie zerwać z polityką PiS

Nowy rząd powinien jak najszybciej pokazać, jaki jest stan gospodarki i finansów publicznych po ośmiu latach rządów PiS. Powinien też jasno nakreślić, jakie alternatywy ma społeczeństwo, jakie byłyby konsekwencje poszczególnych wariantów – mówi prof. Leszek Balcerowicz, autor reform gospodarczych, które rozpoczęły polską transformację, były wicepremier, minister finansów i prezes NBP. Dodaje, iż widzi niebezpieczeństwa, że nowy rząd będzie kontynuował politykę PiS, którą uważa za szkodliwą. Rozmawiał z nim Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny obraz budynku banku
BANK 2024/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Wrażliwość banków na straty kredytowe

Polski sektor bankowy dość skutecznie kontroluje ryzyko kredytowe i poziom powstających w jego wyniku strat. Wskaźnik złych kredytów maleje, ale do poziomów w sektorach bankowych krajów Europy Zachodniej mamy spory dystans. Nie jest całkowicie nieprawdopodobny scenariusz makroekonomiczny, w którym gwałtowne pogorszenie sytuacji w krótkim czasie stanowiłoby bardzo duży problem dla polskiego sektora.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Z czym polskie państwo radziło sobie najgorzej

Polskie państwo nie radzi sobie z finansami publicznymi oraz zapewnieniem stabilności systemu finansowego i narodowej waluty – wynika z ogłoszonego po raz drugi Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski. Głównie z tych dwóch powodów oraz problemów z praworządnością indeks za rok 2022 dramatycznie spadł, a wiarygodność kraju obniżyła się do nienotowanych w historii niskich poziomów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polskie banki mogą okazać się za małe, by wspierać gospodarkę

Polski sektor bankowy jest mały, najbardziej obciążony w Europie daninami, a to zwiększa jego strukturalne problemy. Najważniejszym jest to, że się kurczy – aktywa i kapitały zmniejszają się w stosunku do PKB. Zyski zależą od wyniku odsetkowego, a spadek stóp spowoduje ich obniżkę i brak szans na odbudowę kapitału. To ogranicza możliwość finansowania przez banki polskiej gospodarki na skalę jej potrzeb.

CZYTAJ WIĘCEJ
prof. dr hab. Andrzej Rychard, socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Polityka Społeczna | Stawką wyborów była przynależność cywilizacyjna Polski

Stawką październikowych wyborów parlamentarnych było to, czy Polska pozostanie w kręgu cywilizacji Zachodu. Przed rządem stoi teraz zadanie, by przekonać społeczeństwo, że w nowoczesnym państwie dobrobyt zależy od instytucji, a nie od indywidualnych transferów społecznych. I powinna być to atrakcyjna opowieść – mówi w wywiadzie prof. dr hab. Andrzej Rychard, socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Rozmawiał z nim Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Błędy w implementacji PSD2 okazały się kosztowne

Regulująca rynek płatności dyrektywa PSD2 spowodowała diametralne zmiany w tym segmencie usług finansowych. Zrewolucjonizowała ona zarówno rynek dostawców, zakres ich odpowiedzialności, jak i zasady gry, wpłynęła też na wysokość opłat. W Polsce zapisy dyrektywy przetłumaczono błędnie, myląc pojęcia uwierzytelnienia i autoryzacji. Trzeba to szybko naprawić – twierdzą autorzy raportu „Ocena wybranego zakresu implementacji PSD2 w Polsce i kierunki zmian”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/10

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polskie banki z opóźnieniem spełniają wymogi MREL

Polskie banki mają wciąż niedobory do spełnienia wymogu MREL, ale osiągnięcie go w tym roku zwiększy odporność naszego systemu finansowego i bezpieczeństwo niegwarantowanych depozytów. Emisje długu podporządkowanego szacowane na ok. 30 mld zł przy ograniczonych możliwościach pozyskania kapitału i w trudnych warunkach rynkowych pociągną za sobą koszty, które obniżą zyski banków w kolejnych latach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monika Kurtek
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Dlaczego cel inflacyjny nam ucieka

Osiągnięcie celu inflacyjnego przez Radę Polityki Pieniężnej oddala się po wrześniowej decyzji o obniżce stóp o 0,75 pkt. proc. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, dostrzega szansę, iż pod koniec 2026 r. inflacja dojdzie do górnej granicy pasma odchyleń – to o rok później niż przewiduje NBP. Gdyby RPP w tej sytuacji kontynuowała cykl agresywnych obniżek stóp, inflacja mogłaby powrócić nawet do poziomów dwucyfrowych. Rozmawiał z nią Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka – Zagranica | Niemiecka gospodarka nad przepaścią

Gospodarka Niemiec słabnie – mówią ci, którzy widzą szklankę od połowy pustą. Ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi, że wykazała się spektakularną odpornością po odcięciu dostaw rosyjskiego gazu i szklanka jest do połowy pełna. Gospodarce Niemiec nie sprzyja odwrót od globalizacji – amerykański protekcjonizm, osłabienie wzrostu w Chinach. Może dlatego naszego zachodniego sąsiada czekają chudsze lat. I nas – razem z nim.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny obraz budynku banku
BANK 2023/09

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polski sektor bankowy się kurczy

Inflacja pozwoliła bankom osiągnąć lepsze wyniki. W tym roku będą rekordowe, lecz perspektywy na następne lata są znacznie gorsze, gdyż wzrost ten jest przejściowy. Krótkoterminowym wahaniom podlegają również aktywa, akcja kredytowa i kapitały własne banków. Ich erozja może się jeszcze pogłębić, polski sektor bankowy się kurczy i wszedł w okres wysokiej niestabilności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rafał Benecki, główny ekonomista i Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, ING BS
Gospodarka

Wbrew deklaracjom i opieszałości polityków euro wejdzie do polskiej gospodarki

„Wracamy do sytuacji, w której długoterminowe stopy procentowe w Polsce będą istotnie wyższe niż w strefie euro, a to zachęca do zadłużania się we wspólnej walucie” mówi Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego, w rozmowie z Jackiem Ramotowskim w najnowszym numerze Miesięcznika Finansowego BANK. Prezentujemy obszerny fragment tego wywiadu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/08

Bankowość i Finanse | System Finansowy | Żaden bank sam sobie nie poradzi z ryzykiem systemowym

Podważanie długoterminowych umów między konsumentami a bankami to największe zagrożenie dla stabilności polskiego systemu finansowego. Ma ono przyzwolenie społeczne. Trzeba je przerwać. To obowiązek państwa. Eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego radzą, od czego zacząć – podkreślają prof. dr hab. Leszek Pawłowicz, koordynator EKF, i Marta Penczar, dyrektor EKF Research. Rozmawiał z nimi Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/08

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | ESG to nie mitręga, ale nowa szansa

Banki dokonują alokacji kapitału i dlatego ich działalność ma zasadnicze znaczenie dla transformacji europejskiej gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Raport „ESG w sektorze bankowym” wskazuje, jakie znaczenie powinny mieć w strategii banku zagadnienia ESG, jak mogą one wpływać na postawy swoich interesariuszy oraz jak powinny raportować i komunikować swoją aktywność w tym zakresie.

CZYTAJ WIĘCEJ
RECESJA SPADEK
BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Ta recesja jest inna. Czy banki mają się czego bać?

Ten kryzys jest trochę inny. Recesja, w którą wpadła polska gospodarka w I kw. – na razie – nie szkodzi bankom. Co więcej, niektóre instytucje notują rekordowo niskie koszty ryzyka,
a cały sektor obniżył wskaźnik kredytów w fazie trzeciej do najniższego w historii poziomu 5,47%. Bo ta recesja jest inna – nie towarzyszą jej upadłości firm i wzrost bezrobocia. Na razie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Znak cyfrowego banku
BANK 2023/06

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Czy cyfrowy złoty może lśnić pełnym blaskiem?

Banki centralne na całym świecie pracują nad wprowadzeniem narodowych cyfrowych walut. NBP uważa, że wypuszczenie cyfrowego złotego byłoby bezzasadne. Jak najbardziej zasadne – twierdzą profesorowie Wojciech Cellary i Paweł Marszałek. Trzeba to jednak zrobić w sposób prosty, przejrzysty, jak najmniej naruszając sytuację interesariuszy, w tym klientów istniejącego systemu finansowego, nie ingerować w mechanizmy polityki monetarnej, w tym w podaż pieniądza.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Technologie się zmieniają – ludzkie słabości wciąż te same

Podejście banków do bezpieczeństwa ewoluuje w miarę jak technologie dostarczają nowych narzędzi zarówno ich klientom, jak też przestępcom. Instytucje dbają, by wprowadzane usługi cyfrowe i funkcjonalności były projektowane z wpisanym w ich fundamenty modułem bezpieczeństwa i z respektem dla zasady zero zaufania. Nie zmienia się jednak klient i jego podatności na oszustwo.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Po co dalej osłabiać banki? To się musi źle skończyć

Wyniki banków w 2023 r. nie będą gorsze niż w roku ubiegłym – mówią prognozy. Wieloletnie trendy pokazują jednak, że obciążenia sektora doprowadziły już do zachwiania modelu biznesowego, a instytucje coraz mniej efektywnie wykorzystują środki finansujące ich działalność. Sektor się kurczy, następuje deprecjacja kapitałów, słabnie akcja kredytowa, a banki finansują zadłużenie państwa zamiast gospodarkę.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Płatności | Szykuje się rewolucja w płatnościach transgranicznych

Przepływ pieniędzy na właściwy rachunek w dalekim kraju trwa zdecydowanie za długo. Co więcej, w transakcji pośredniczy wielu kontrahentów, zatem operacje są drogie. Instytucje zazwyczaj nie kierują się wspólnymi zasadami, co tworzy dodatkowe ryzyka. Jak wprowadzić prostsze, tańsze i bardziej bezpieczne rozwiązania? Zaradzić mogłaby temu transgraniczna, wielostronna platforma o jednolitych zasadach – twierdzą eksperci z BIS i MFW.

CZYTAJ WIĘCEJ
Koszyk na zakupy
BANK 2023/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Banki powinny podejść strategicznie do rynku e-commerce

Dynamicznie rosnący rynek e-commerce i zmieniający się błyskawicznie ekosystem metod i dostawców płatności to szansa dla banków. Mają potencjał, by dostarczać wartość na każdym etapie procesu zakupów, jednak muszą wyraźnie określić i wdrożyć swoje strategie, by nie pozostać jedynie „źródłem pieniądza”. Strategiczne propozycje dla banków przedstawiają autorzy raportu PAB-WIB.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Banki w obliczu ryzyka systemowego

Przed polskimi bankami prawdopodobnie najtrudniejszy rok, od czasu kiedy sektor został uratowany przez państwo w pierwszej połowie lat 90. zeszłego wieku. Niemal wszystkie ryzyka, które narastały od lat, przy dodatkowych obciążeniach banków ze strony państwa, mogą się teraz zmaterializować. A na dodatek może już w pełni dać o sobie znać ryzyko systemowe. Sytuacja stała się bardzo poważna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Dezinflacja musi boleć Im później, tym bardziej

Między Scyllą inflacji a Charybdą recesji nie ma łatwej drogi. Inflacja ma swoje oblicze monetarne, ale też społeczne. Przeprowadzenie dezinflacji jest niemożliwe, kiedy polityka fiskalna, strukturalna i monetarna nie wspomagają się wzajemnie. Im później się za dezinflację zabrać, tym bardziej będzie to bolesne. Jak zatem przeprowadzić ten proces? Doradza w tym raport „Wyzwania polityki antyinflacyjnej w Polsce”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Nauka i edukacja ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Prawo nie zabrania bankom wykorzystania potencjału zrzeszeń

Banki spółdzielcze, instytucje działające na rzecz lokalnych interesariuszy, funkcjonują w trudnym konkurencyjnym otoczeniu. Mogą w nim obronić swoją pozycję i misję, wykorzystując potencjał zrzeszeń. Jak się do tego zabrać od strony prawnej, by być w zgodzie z zasadami konkurencji – radzą autorzy najnowszego raportu powstałego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3