Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | ESG to nie mitręga, ale nowa szansa

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | ESG to nie mitręga, ale nowa szansa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki dokonują alokacji kapitału i dlatego ich działalność ma zasadnicze znaczenie dla transformacji europejskiej gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Raport „ESG w sektorze bankowym” wskazuje, jakie znaczenie powinny mieć w strategii banku zagadnienia ESG, jak mogą one wpływać na postawy swoich interesariuszy oraz jak powinny raportować i komunikować swoją aktywność w tym zakresie.

Jacek Ramotowski

Raport autorstwa dr Moniki Sady, dr Katarzyny Sanak-Kosmowskiej i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Joanny Krasodomskiej opracowany został na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości. Jego celem jest przedstawienie rekomendacji, które mają pomóc bankom w przygotowaniu, komunikowaniu i promocji raportów dotyczących ESG. Autorki tłumaczą też, jakie inicjatywy mogą podejmować banki, by mieć większy wpływ na transformację gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Bezpośrednio i pośrednio

Bank – tak jak każde przedsiębiorstwo – może bezpośrednio kształtować swoją działalność w ten sposób, by jej wpływ na środowisko i społeczeństwo był bardziej korzystny, a jakość zarządzania i ład korporacyjny coraz lepsze. Ale w przypadku banku najważniejsze jest oddziaływanie pośrednie. Bo wykonując swoje zwykłe czynności bankowe, instytucja może kształtować postawy i zachowania swoich klientów, zarówno indywidualnych, przedsiębiorstw, jak też instytucji oraz kontrahentów, pracowników i innych interesariuszy.

W jaki sposób? Poprzez uwzględnianie parametrów ESG w swoich procedurach decyzyjnych – kredytowych, inwestycyjnych, zarządczych. A także poprzez wybór kontrahentów, kształtowanie oferty produktów i usług, poprzez działania edukacyjne i informacyjne mające podnieść świadomość zrównoważonego rozwoju. A dla budowania świadomości wszystkich interesariuszy banków niezbędne są komunikowanie swoich działań, aktywności i celów oraz ich raportowanie.

Wciąż na początku drogi

Nie ma co ukrywać – jeśli chodzi o realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzanie parametrów ESG, jesteśmy wciąż na początku drogi. Prowadzone przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureu Veritas cykliczne badanie Corporate Climate Crisis Awareness Study wykazało w 2021 r., że jedynie 38% spółek notowanych na GPW miało politykę lub strategię zarządzania wpływem na zmiany klimatu.

Tymczasem dzwony biją na alarm – wpływ klimatu na światową gospodarkę jest niepodważalny i dotyczy wszystkich branż. Jasne jest, że od decyzji podejmowanych w najbliższych latach i dziesięcioleciach, w tym decyzji finansowych i inwestycyjnych, będzie zależeć przyszłość naszej planety. Transformacja gospodarki w kierunku zeroemisyjności wymaga wielkich nakładów inwestycyjnych, publicznych i prywatnych, a zatem i zmian w kierunkach alokacji kapitału.

Choć zmiany klimatu, globalne ocieplenie, katastrofy naturalne i ich skutki stają teraz w centrum uwagi opinii publicznej na całym świecie, myślenie o konieczności przestawienia gospodarki na tory zrównoważonego rozwoju ma już swoją historię. Przypomnijmy, że rozpoczęła się ona 40 lat temu, bo w 1983 r., od powołania Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju przez Sekretarza Generalnego ONZ. Na czele Komisji stanęła norweska polityczka Gro Harlem Brundtland. W 1987 r. w raporcie „Nasza wspólna przyszłość”, zwanym też raportem Brundtland, zdefiniowała zrównoważony rozwój jako taki, „w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Zrównoważony rozwój to taki, który łączy interesy ekonomiczne z ochroną środowiska i zaspokojeniem potrzeb społecznych. Przełom w podejściu politycznym do zrównoważonego rozwoju nastąpił jednak dopiero w 2015 r., gdy państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę 2030, a wraz z nią deklarację działań na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Cele społeczne „Zielonego Ł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK