PSD2, sektor bankowy trzyma się mocno

PSD2, sektor bankowy trzyma się mocno
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W piątek 13 maja podczas webinarium PAB WIB zostanie zaprezentowany "Raport PSD2 ad. 2022 - stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków", który został opracowany w ramach Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Raport został przygotowany przez zespół badawczy kierowany przez Piotra Sterczałę oraz dr Miłosza Brakonieckiego z Obserwatorium.biz

Autorzy raportu przypominają, że Dyrektywa PSD2 obowiązuje już dwa i pół roku.

W tym czasie na życie społeczne i gospodarcze miała kolosalny wpływ pandemia koronawirusa, która wzmocniła digitalizację i migrację płatności do sfery bezgotówkowej, co właśnie miała wspierać PSD2.

Innymi celami „Dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego” było ujednolicenie rynku płatności w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwiększenie bezpieczeństwa klientów, rozwój konkurencyjności, a w konsekwencji poprawa jakości oferowanych usług płatniczych z perspektywy klientów.

Autorzy raportu postanowili odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim stopniu powyższe założenia zostały zrealizowane z uwzględnieniem bardzo konkretnej specyfiki polskiego rynku płatniczego, ze szczególną koncentracją na weryfikację zmiany roli banków i innych, pozabankowych graczy na tym rynku.

Innowacyjny sektor i otwarci na nowości jego klienci

„Wnioskiem generalnym wynikającym z  przeprowadzonych przez nas w  tej materii badań i analiz jest uznanie, że sektor bankowy w  Polsce „trzyma się mocno” i nie da sobie w przewidywalnym czasie odebrać roli głównego gestora relacji z klientami w  kontekście usług płatniczych” – napisali w raporcie jego autorzy.

Jak zauważają: „wynika to z faktu, że ten sektor jest jednym z bardziej innowacyjnych i nowoczesnych w Europie”.

Zwracają oni przy tym uwagę na fakt, że klienci banków w Polsce są bardzo otwarci na korzystanie z nowości produktowych oraz, że wykazują wysokie zaufanie do banków jako dostawców rozwiązań płatniczych.

Przyszłość rynku płatniczego

Autorzy raportu podkreślają, że możliwość wykorzystania usług open bankingu w instytucjach pozabankowych nie wzbudza zaufania respondentów.

Jako główny powód podawana była obawa przed wyciekiem czy kradzieżą danych. Badani przekonani byli, że ryzyko wystąpienia takich problemów w środowisku bankowym jest dużo niższe.

Ciekawym elementem raportu są nakreślone przez jego autorów dalsze scenariusze rozwoju rynku płatniczego.

Warto też przytoczyć inną opinię zawartą w raporcie, która wskazuje na znaczenie infrastruktury i rozwiązań bankowych dla cyfryzacji administracji państwowej oraz biznesu.

„Pandemia koronawirusa, której czas przypadł na pierwszy etap implementacji rozwiązań bazujących na PSD2 przyspieszyła procesy cyfryzacyjne w wielu instytucjach finansowych, urzędach czy w handlu detalicznym, jednak ich fundamentem jest bardzo innowacyjny sektor bankowy” – stwierdzają autorzy raportu.

Źródło: Program Analityczno-Badawczy WIB / PAB WIB