Polska w ogonie budowy Przemysłu 4.0?

Polska w ogonie budowy Przemysłu 4.0?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Raport "Kształtowanie się nowej generacji przemysłu ("Przemysł 4.0") i związanych z tą zmianą konsekwencji dla otoczenia sektora przemysłowego został opracowany pod kierunkiem dr Andrzeja Soldatego na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i będzie zaprezentowany w całości w czwartek 2 grudnia.

Nowa generacja przemysłu, oparta na innowacyjnym wykorzystaniu technologii cyfrowych, może stanowić rozwiązanie dla krytycznych wyzwań rozwojowych, ponieważ pozwala łączyć coraz wyższą jakość życia konsumentów, mających dostęp do spersonalizowanych produktów i  usług, z zasadami zrównoważonego rozwoju – piszą autorzy raportu.

Zwracają uwagę, że rozwój Przemysłu 4.0 wywiera znaczący wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. W  wyniku rekonfiguracji wzorów produkcji zmieniają się przewagi konkurencyjne poszczególnych gospodarek: na pierwszy plan wysuwają się takie czynniki, jak dostęp do kompetentnej siły roboczej, centrów innowacji i rynków zbytu.

Słaba pozycja Polski

Digital Intensity Index stworzony na zlecenie Komisji Europejskiej pokazuje, że wysoki i bardzo wysoki wskaźnik ucyfrowienia osiągają przede wszystkim państwa skandynawskie: Finlandia, Dania i  Szwecja.

W 2021 r. w gronie liderów transformacji cyfrowej World Economic Forum nie było ani jednego polskiego przedsiębiorstwa

W  Europie Środkowej relatywnie duży udział przedsiębiorstw przemysłowych o  wysokim i  bardzo wysokim DII odnotowują Austria i Słowenia. W państwach takich, jak Niemcy czy Francja udział przedsiębiorstw o  wysokim DII jest niski (około 10%).

Autorzy zwracają uwagę na niski poziom ucyfrowienia polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw produkcyjnych.

W 2021 r. w gronie liderów transformacji cyfrowej („lighthouses”) wyróżnionych przez World Economic Forum, czyli 69 firm, którym udało się przeprowadzić udaną cyfryzację procesów produkcyjnych, a nawet całego łańcucha wartości, nie było ani jednego polskiego przedsiębiorstwa (a znajdowały się na niej przedsiębiorstwa ulokowane w Czechach lub Rumunii).

Kluczowe znacznie transformacji cyfrowej dla europejskiej gospodarki

W raporcie wskazuję się, że w  Polsce zaledwie 0,7% przedsiębiorstw produkcyjnych osiąga bardzo wysoki wskaźnik ucyfrowienia, a niecałe 9% – wskaźnik wysoki. Szczegółowa analiza poziomu wdrażania poszczególnych technologii z zakresu Przemysłu 4.0 lokuje Polskę pod koniec unijnej stawki.

Zgodnie ze wskaźnikiem Digital Economy and Society Index Polska zajmuje dalekie 24 miejsce pod kątem ogólnego wskaźnika integracji technologii cyfrowych i 25 miejsce pod względem wykorzystania technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa.

Tempo i dynamika transformacji cyfrowej przedsiębiorstw unijnych zdeterminuje szanse europejskiej gospodarki, zwłaszcza na tle gospodarki amerykańskiej i  chińskiej.

Raport oprócz przedstawienia obrazu transformacji w Europie zawiera szereg rekomendacji dla rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce.

Formularz rejestracji na wszystkie webinaria Programu Analityczno Badawczego znajduje się na stronie: https://konferencje.alebank.pl/webinaria-pab-wib/

Źródło: Program Analityczno-Badawczy WIB / PAB WIB