Program Analityczno-Badawczy WIB / PAB WIB

Wakacje kredytowe
Z rynku finansowego

Będą kolejne wakacje kredytowe? Akcje banków na GPW tracą na wartości

Przedłużenie wakacji kredytowych zależne będzie od wysokości stóp procentowych, decyzje zapadną w połowie roku – powiedział podczas briefingu rzecznik rządu Piotr Muller. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz jednoznacznie ocenia ten pomysł: „Przedłużanie wakacji kredytowych to skrajna nieodpowiedzialność”. W tej kwestii wypowiedział się też premier Mateusz Morawiecki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Banki po trzech kwartałach 2022 roku

Sytuacja epidemiczna przestała być ważnym problemem społecznym i ekonomicznym, wraz z wyeliminowaniem ograniczeń kontaktów społecznych. Zasadniczym problemem ekonomicznym jest dzisiaj wysoka inflacja oraz rozpoczęty spadek dynamiki PKB, który w perspektywie najbliższych kwartałów może doprowadzić do spadku PKB, piszą autorzy raportu PAB WIB poświęconego ocenie wpływu czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w III kwartale 2022 roku. Raport będzie zaprezentowany w czwartek 26 stycznia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023
Bankowość spółdzielcza

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 – podsumowanie

W dniach 17-18 stycznia 2023 r. w Józefowie koło Warszawy odbyło się spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej w formule „Konwentu na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023”. Wynikiem prac Konwentu jest przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej, kierunku rozwoju sektora oraz potrzebnych działaniach wspólnych banków spółdzielczych, banków zrzeszających i systemów ochrony instytucjonalnej (IPS) w najbliższych latach i sposobach ich realizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Banki spółdzielcze muszą się mocniej zintegrować

Choć banki spółdzielcze odgrywają nieocenioną rolę w finansowaniu lokalnych przedsięwzięć, w aktualnych realiach makroekonomicznych i rynkowych trudno im konkurować. Mogą poprawić swoją pozycję poprzez uwspólnianie procesów i technologii. Do tego powinna prowadzić większa integracja. Jaka? Mówi o tym raport przygotowany na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Webinarium PAB WIB, instrumenty płatnicze,
Prawo i regulacje

Instrumenty płatnicze: ile odpowiedzialności dostawcy, a ile użytkownika?

12 stycznia 2023 r. odbyło się webinarium dotyczące omówienia raportu pt.: „Obowiązki związane z korzystaniem z instrumentu płatniczego oraz rozkład odpowiedzialności między dostawcą a użytkownikiem w przypadku transakcji nieautoryzowanych”, który został zrealizowany w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości przez Zespół Badawczy w składzie: prof. dr hab. Marek Kolasiński, dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, dr Mateusz Blocher.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/12

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | W Europie rośnie problem niedostępności mieszkań

Malejąca dostępność mieszkań w wyniku rosnących nierówności, finansjalizacji i komodytyzacji pociągających za sobą wzrost cen nieruchomości – wobec tych wyzwań stoi polityka mieszkaniowa wszystkich europejskich państw. Skutkiem jest postępujące przeludnienie, deprywacja i gniazdownictwo, a tłem – starzenie się społeczeństw. Jak wobec 22 innych gospodarek radzi sobie Polska? Przeciętnie.
Ale – nadrabiamy. Także błędy innych.

CZYTAJ WIĘCEJ
osiedle mieszkaniowe
Nieruchomości

Suma wszystkich strachów na rynku najmu mieszkań

W polskiej polityce mieszkaniowej najważniejsze jest zdecydowanie się czy wspieramy własność mieszkań czy też korzystanie z nich – mówili uczestnicy dyskusji po prezentacji raportu Programu Analityczno-Badawczego p.t. „Możliwości nabywcze gospodarstw domowych na rynku mieszkaniowym w perspektywie wieloletniej. Ujęcie międzynarodowe”. Tymczasem wiele wskazuje na to, że po turbulencjach na rynku kredytów hipotecznych mogą się pojawić brzemienne w skutkach zmiany na rynku najmu mieszkań.

CZYTAJ WIĘCEJ
Właścicielka firmy z dokumentami finansowymi i kalkulatorem
BANK 2022/11

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Tabele kursowe wcale nie były abuzywne

Orzeczenia – przynajmniej znaczącej części sądów w sprawach o kredyty we frankach – mają jeden schemat. Z zapisanego w umowie odesłania do tabeli kursowej wynika jednostronne kształtowanie kursu przez bank. Z tego z kolei – brak przejrzystości klauzuli umownej. A w związku z tym – nieuczciwość takiego postanowienia. Autorzy raportu „Analiza prawno-ekonomiczna odesłań do tabeli kursowych” podważają taki ciąg rozumowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Czy i jak rozwiązać frankowy dylemat?

Problem kredytów hipotecznych we frankach w Polsce nie generuje ryzyka systemowego, niemniej spowodował on wysokie ryzyko prawne, dotkliwe zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Jak rozwiązać ten problem, a może w ogóle nie ma takiej potrzeby? Odpowiedzi na te pytania należy szukać w najnowszym opracowaniu, opublikowanym przez Warszawski Instytut Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis bank
BANK 2022/07

Nauka i edukacja ekonomiczna | RAPORT PAB-WIB | Banki oddychają zaledwie jednym płucem

Natychmiastowe płatności, BLIK, funkcjonalne apki, przelewy na telefon to obszary, w których polskie banki są w stanie stawić czoła każdej, nawet najbardziej zaawansowanej technologicznie konkurencji. Ale są też inne, które leżą odłogiem lub pozostają zaniedbane. I tu konkurencja firm technologicznych może być dla banków bardzo groźna.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Raporty

Webinarium Programu Analityczno – Badawczego o zagrożeniach dla banków

W kolejnych kwartałach sektor bankowy będzie zmagał się z wieloma zagrożeniami, których skala i możliwe skutki pozostają w dynamicznych warunkach trudne do oszacowania – piszą autorzy raportu „Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w I kwartale 2022 roku” zrealizowanego w ramach Programu Analityczno – Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości, który będzie zaprezentowany w czwartek, 7 lipca podczas webinarium transmitowanego na stronach aleBank.pl.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | WEBINARIUM I RAPORT PAB-WIB | Banki spółdzielcze poza zasada proporcjonalnosci

Sprawozdawczość stanowi wyzwanie nawet dla największych instytucji fi nansowych,
które dla jej celów zatrudniają potężne sztaby specjalistów. A co dopiero mają
powiedzieć te niewielkie? Dla banków spółdzielczych to przede wszystkim dodatkowe,
pokaźne obciążenia, które rzutują na ich działalność, zwiększając koszty, pogarszając
konkurencyjność i ograniczając możliwości rozwojowe

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nauka i Edukacja Finansowa | RAPORT PAB-WIB | Sektor bankowy w Polsce po wejsciu w zycie PSD2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, częściej nazywana
dyrektywą PSD2, jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze.
Głównymi jej celami są m.in. sprawniejszy i bezpieczniejszy system płatności w całej Unii
Europejskiej oraz zapewnienie większej konkurencji na rynku fi nansowym

CZYTAJ WIĘCEJ
Bezgotówkowo | Wydarzenia

PSD2, sektor bankowy trzyma się mocno

W piątek 13 maja podczas webinarium PAB WIB zostanie zaprezentowany „Raport PSD2 ad. 2022 – stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków”, który został opracowany w ramach Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.
Raport został przygotowany przez zespół badawczy kierowany przez Piotra Sterczałę oraz dr Miłosza Brakonieckiego z Obserwatorium.biz

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza

Obciążenia sprawozdawcze banków spółdzielczych

„Problem obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych i jego znaczenie dla kondycji polskiego sektora bankowości spółdzielczej” to tytuł raportu, który zostanie zaprezentowany 21 kwietnia podczas kolejnego webinarium w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości. Autorami raportu są: dr hab. Eugeniusz Gostomski, dr Błażej Lepczyński, dr hab. Lech Kurkliński.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Dobre perspektywy dla sektora bankowego, ale i wiele niebezpieczeństw

Wyniki finansowe polskiego sektora bankowego zarówno w czwartym kwartale, jak i całym 2021 r. poprawiły się, stwarzając dobrą bazę do kolejnych wzrostów w bieżącym roku. Na drodze do dalszego rozwoju sektora bankowego i całej polskiej gospodarki mogą jednak stanąć nowe zagrożenia – wojna w Ukrainie i utrzymująca się wysoka inflacja.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 4