Najnowsze wydanie tło Najnowsze wydanie miesięcznika BANK
zamknij menu
PARTNER PORTALU

Rejestracja

Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
1. Telefoniczny, za pośrednictwem Biuro Marketingu pod numerem (22) 48 68 426.
2. W formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej marketing@cpb.pl
« przejdź do formularza logowania