Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | „Modele biznesowe dla prosumentów i łańcucha dostaw”

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | „Modele biznesowe dla prosumentów i łańcucha dostaw”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
To tytuł raportu, jaki na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości przygotowali: Ryszard Ciuła, Krzysztof Grochowski, Krzysztof Kalinowski, Tomasz Kowalak i Agata Krzyżanowska. Poświęcili go modelom biznesowym i różnicom w sposobie rozliczeń nadwyżek energii elektrycznej produkowanej przez prosumentów po zmianie zasad z reguły net-metering na net-billing oraz perspektywom rozwoju rynku prosumenckiego.

Prosument energii odnawialnej to stosunkowo nowe pojęcie w polskim życiu gospodarczym. Zgodnie z definicją ustawy o odnawialnych źródłach energii jest to odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) wyłącznie na własne potrzeby w mikroinstalacji o mocy do 50 kW.

W Polsce liczba prosumentów przekroczyła 1,21 mln, a łączna moc ich instalacji na koniec 2022 r. wyniosła ponad 9,25 GW. Oznacza to, że średnia moc mikroinstalacji wynosi 7,6 kW. Duży wpływ na nadspodziewanie dobre wyniki na rynku prosumenckim miały rządowe programy wsparcia finansowego Mój Prąd i RPO oraz Program Czyste Powietrze, który pozwolił wykorzystać nadwyżki energii zmagazynowane w sieci w okresie letnim do zasilenia pomp ciepła w okresie zimowym.

Pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej w 2021 r. Polska znalazła się na drugim miejscu, zaraz za Niemcami. Ze wstępnych szacunków można stwierdzić, że również w roku 2022 byliśmy jednym z czołowych krajów UE pod względem przyrostu mocy zainstalowanych w PV. Programy wsparcia prosumentów (Mój Prąd i RPO) będą kontynuowane w 2023 r. oraz w kolejnych latach, a na rynek wprowadzane są nowe (o wyższej sprawności) technologie PV. Ponadto rosnące ceny energii elektrycznej dodatkowo obniżą barierę wejścia na rynek instalacji prosumenckich.

Od początku II kw. 2022 r. obowiązuje nowy system rozliczeń energii net-billing, który zastąpił net-metering stosowany przed 1 kwietnia ub.r.

Mechanizmy wsparcia inwestycyjnego (CAPEX) polegają na bezpośrednim dofinansowaniu inwestycji, czyli pokryciu w formie dotacji całości lub określonej części nakładu inwestycyjnego. Ich siła zależy od stopnia dostępnego dofinansowania (całość lub część) nakładu do poniesienia kosztów oraz katalogu aktywów, na które dofinansowanie może być udzielone. Są to programy finansowane ze środków unijnych (RPO oraz POIiŚ) oraz ze środków krajowych (Program Mój Prąd).

RPO oraz POIiŚ

Regionalne programy operacyjne (RPO) i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014–2020 to programy dofinansowywane z funduszy europejskich, realizowane na skalę odpowiednio regionalną i krajową. Część budżetu przeznaczana jest na wsparcie technologii odnawialnych źródeł energii i poprawę ich udziału w miksie energetycznym Polski. Do końca 2021 r. podpisano ponad 2800 umów dotyczących projektów związanych z energetyką słoneczną, które stanowiły aż 92% wszystkich realizowanych projektów w zakresie OZE. Większość dofinansowań w skali kraju otrzymują gminne wspólnoty samorządowe (63%), znacznie mniej mikro lub małe (18%) i średnie lub duże (10%) przedsiębiorstwa. Wyróżniono jeszcze kategorie stowarzyszenia (4%), związki wyznaniowe (0,2%) oraz inne (4%), do których zaliczane są m.in. fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie i banki.

Mój Prąd

Program od rozpoczęcia pierwszego naboru w 2019 r. do grudnia 2022 r. zapewnił indywidualnym prosumentom wsparcie w wysokości 1,74 mld zł. Znacznie przyczynił się do wzrostu udziału sektora prosumenckiego na polskim rynku – w 2021 r. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK