BANK 2023/04

BANK 2023/04

Od Redaktora Naczelnego | Dekady Pietraszkiewicza

W roku 2006 zacząłem współpracę ze Związkiem Banków Polskich, wówczas wydawało się, że zaawansowana technologicznie polska bankowość stoi u progu złotego wieku. Prężnie rozwijająca się gospodarka krajowa wkraczała w nowe tysiąclecie z perspektywą szybkiej akcesji do strefy euro i potencjałem kolejnych dekad dynamicznego wzrostu. Jednak realia gospodarcze bardzo szybko się zmieniły, a pasmo kryzysów – z którymi polska, jak i światowa gospodarka musiały się zmierzyć […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Kronika – kwiecień 2023

KADRY Magdalena Zajkowska weszła w skład zarządu Nest Banku. Objęła stanowisko wiceprezes zarządu odpowiedzialnej za Pion Komunikacji i HR. Będzie nadzorowała pracę nie tylko obszaru HR, ale też m.in. Biura Zrównoważonego Rozwoju. W zarządzie mBanku zostanie utworzone stanowisko wiceprezes zarządu ds. compliance, prawnych i HR. Rada nadzorcza zarekomendowała do tej roli Julię Nusser, dyrektorkę zarządzającą z Commerzbanku. Rada nadzorcza powołała Piotra Lipę do pełnienia funkcji członka zarządu […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Bankowość nie powinna milczeć

Jestem za aktywnym udziałem banków w wypracowywaniu różnych projektów strategicznych. Tu nie chodzi o uzurpowanie sobie prawa bycia wyrocznią, natomiast nie powinniśmy zapominać o tym, czego nauczyliśmy się z książek i z praktyki działalności gospodarczej. Profesjonaliści nie mogą milczeć, kiedy sugerowane są rozwiązania, które obrócą się za jakiś czas z ogromną siłą przeciwko społeczeństwu, przeciwko stabilności państwa – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, w rozmowie z Pawłem Minkiną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Zasłużony dla Bankowości | Współtworzył ZBP i polską bankowość w każdym jej aspekcie

Dwadzieścia lat temu, 7 i 8 czerwca 2003 r. Polacy w referendum przeważającą większością głosów zadecydowali o przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Zaledwie kilka tygodni wcześniej na czele samorządu bankowego, w nowych realiach otwartego rynku i dynamicznego rozwoju gospodarczego, wspieranego pokaźnym zastrzykiem środków finansowych z UE, stanął Krzysztof Pietraszkiewicz, człowiek który od początku transformacji gospodarczej był zaangażowany w budowę silnej izby bankowej. Historia pokazała, jak trafna i ważna dla bankowości była to decyzja.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Zła polityka jest trochę jak łagodny nowotwór

Można długo z nim żyć, nie zdając sobie sprawy z coraz gorszego zdrowia. Ale gdy diagnoza już się pojawi, to zwykle jest za późno, by nawet przy bardzo bolesnej i kosztownej kuracji szybko wyjść na prostą – podkreśla dr Maciej Bukowski, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, prezes think tanku WiseEuropa. O polskiej gospodarce rozmawiał z nim Paweł Jabłoński.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Gospodarka, rolnictwo i agrobiznes w cieniu inflacji

Wspólna Polityka Rolna UE ma także gwarantować stabilizację cen i zapewnienie konsumentom produktów po rozsądnych dla nich cenach. W związku z tym są mechanizmy, które można byłoby jeszcze wykorzystać, a które powinny znaleźć odzwierciedlenie w Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej i w jego ramach uruchamianie ich na przykład w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie – podkreśla dr hab. Mariusz Maciejczak, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Rozmawiał z nim Bohdan Szafrański.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | W demografii wiele rzeczy jest już przesądzonych

Wiem, że wiek emerytalny w tym momencie stał się w pewnym sensie zakładnikiem polityki i kampanii wyborczej. Natomiast w mojej ocenie bez wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ale także stopniowego jego podnoszenia w dłuższej perspektywie się
nie obejdzie – mówi prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekonomistka,
prorektor SGH. Rozmawiał z nią Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualne wskaźniki i wykresy, tablet, dłoń z długopisem
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Kwestia zaufania

Zaufanie często określane jest mianem kapitału przyszłości. Jego nadszarpnięcie najlepiej obrazuje, jak bardzo współczesny system gospodarczy jest od niego zależny. Przykłady SVB czy Credit Suisse uświadamiają, że dla banków zaufanie to de facto kwestia przetrwania. Niezależnie od tego, jak bardzo obecna sytuacja różni się od tej z 2008 r., jeden czynnik wciąż pozostaje bez zmian – utrata wiarygodności w czasie kryzysu to prosty przepis na katastrofę.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Przede wszystkim ostrożność Wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego Luis de Guindos wskazuje, że sektor bankowy przechodzi przez okres bardzo dużej niepewności, która dyktuje podejście do polityki stóp procentowych i podejmowania decyzji posiedzenie po posiedzeniu, bez wstępnego zobowiązania się do konkretnych działań. Hiszpański bankier dodaje, że kluczowym jest teraz obserwacja, jak wydarzenia w amerykańskim sektorze bankowym oraz przejęcie Credit Suisse wpłyną na gospodarkę strefy euro. […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Z portfelem przez Europę: NIEMCY | Partnerem cyklu jest Polski Standard Płatności, właściciel marki BLIK | Suwerenność europejska na rynku płatności to ważny element suwerenności cyfrowej

Cyfrowe euro ma do odegrania szczególnie ważną rolę, jeśli chodzi o europejską suwerenność na rynku płatności. Moglibyśmy wykorzystać naszą europejską strukturę płatniczą, opartą na cyfrowym euro, która umożliwia płatności transgraniczne, do wzmocnienia swojej suwerenności i konkurencyjności zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym – uważa Henriette Peucker, wiceprezes Związku Banków Niemieckich. Rozmawiał z nią Piotr Gałązka.

CZYTAJ WIĘCEJ
Portfel z polskimi banknotami i kartami płatniczym
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Z portfelem przez Europę: Niemcy | Odchodzenie od gotówki

Pomimo pesymistycznych prognoz niemiecka gospodarka jak na razie skutecznie unika głębokiego załamania w wyniku kryzysu energetycznego. Nie oznacza to jednak, iż nasi sąsiedzi mają mniej powodów do zmartwień. Chcąc zachować swoją przewagę konkurencyjną, niemiecka machina musi szybko przestawić swoje tory w kierunku kompleksowej transformacji. Proces ten nie ominie także sektora bankowego, który już dzisiaj musi szukać nowych rozwiązań w obszarze cyfryzacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
bank, wektory, kryzys
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Wskaźniki Referencyjne | Korzystając z nauki innych, czyli zmiana wskaźnika LIBOR za oceanem

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż odejście od wskaźnika LIBOR stanowiło dla globalnych rynków finansowych ogromne wyzwanie systemowe. Dla Stanów Zjednoczonych rok 2023 ma być ostatnim krokiem na drodze do pełnej transformacji i ostatecznego przejścia na wskaźnik SOFR. Proces ten zakończy się za dwa miesiące, warto zatem sprawdzić, jakie istotne wnioski z tej amerykańskiej lekcji może wyciągnąć dla siebie polski sektor bankowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Wskaźniki Referencyjne | Sformalizowany proces tranzycji

Proces opracowywania wskaźnika WIBOR jest bardzo sformalizowany i jest przedmiotem naszego zainteresowania. Przewiduje on szereg zabezpieczeń wynikających z unijnego rozporządzenia BMR. Te zabezpieczenia mają na celu zapobieganie jakimkolwiek przejawom czy działaniom zmierzającym do manipulacji wskaźnikiem – podkreśla Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w rozmowie z Przemysławem Barbrichem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Wskaźniki Referencyjne | Zmiana wskaźników WIBOR/WIRON nie budzi kontrowersji

Musimy przetrwać trudny okres 2023 r. i spokojnie nauczyć się żyć z nowym wskaźnikiem, a dopiero potem zacząć go implementować, na stałe zastępując nim WIBOR. Tak jak to było planowane od samego początku przez GPW Benchmark. Najistotniejsze jest wyklarowanie się ekspozycji naszego sektora bankowego na dodatkowe ryzyka – zaznacza Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Rozmawiał z nim Kazimierz Lubicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Konsumenci | Allegro | Najważniejszy jest kontekst i potrzeba klienta

Jak w trzech krokach zdobyć rynek usług finansowych dla konsumentów? Najpierw poznaj potrzeby swoich klientów, znajdź kontekst biznesowy, a potem stwórz produkt finansowy, który klienci pokochają. Tylko tyle, ale w rzeczywistości nie dzieje się to tak łatwo. O finansach kontekstowych wbudowanych w ścieżkę zakupową, personalizacji, zrozumieniu potrzeb klientów i szukaniu odpowiedniego kontekstu biznesowego opowiada Rafał Czernik, dyrektor
w Allegro.pl i członek zarządu Allegro Pay w rozmowie z Joanną Kocuń, Product Manager w zespole Consumer Finance Strategy w Allegro.pl.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Kredyty | Dobra passa w kredytach hipotecznych to już przeszłość

Od sierpnia ub.r. wynik banków ko­mercyjnych w segmencie finansowania hipotecznego ustabilizował się na pozio­mie zaledwie 2 mld zł miesięcznie, a więc przeszło dwukrotnie niższym niż w pierw­szym kwartale i czterokrotnie niższym w porównaniu z hossą sprzed dwóch lat – zaznacza dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej, w rozmowie z Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jacek Furga
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Czy mamy szanse na program mieszkaniowy? Zmarnowane lata w sektorze nieruchomości

Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią, Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych (KFNM) powrócił w formule stacjonarnej. Zainteresowanie udziałem w XIX edycji wydarzenia, zorganizowanego 8–9 marca br. przez Związek Banków Polskich, było olbrzymie: w kongresie uczestniczyło ponad 260 przedstawicieli sektora bankowego, deweloperskiego, środowisk akademickich, rzeczoznawców majątkowych oraz przedstawicieli instytucji regulacyjnych i nadzorczych. Po raz kolejny KFNM był okazją do podsumowania sytuacji na rynku, jak i dyskusji nad szeroko rozumianą polityką mieszkaniową. O najważniejsze wnioski i reminiscencje z tego wydarzenia zapytaliśmy dr. Jacka Furgę, prezesa Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze i wykresy gospodarcze i napis 2023 r.
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Banki a PSP | Nowa architektura sektora usług płatniczych

W marcowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” znalazł się wywiad z dr. hab. Jakubem Górką, w którym poruszono wiele wątków istotnych dla dalszego rozwoju rynku usług finansowych, w szczególności tych, które korzystają z możliwości, jakie dają nowe rozwiązania technologiczne, w tym tzw. sztuczna inteligencja czy wykorzystanie biometrii. Nie zabrakło też odniesień do inicjatyw prawnych, które są obecnie dyskutowane na poziomie Unii Europejskiej, a które w założeniu mają przyczynić się do poprawy efektywności i konkurencyjności sektora stanowiącego ważny element gospodarki. Unijnej, ale i krajowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Płatności | Szykuje się rewolucja w płatnościach transgranicznych

Przepływ pieniędzy na właściwy rachunek w dalekim kraju trwa zdecydowanie za długo. Co więcej, w transakcji pośredniczy wielu kontrahentów, zatem operacje są drogie. Instytucje zazwyczaj nie kierują się wspólnymi zasadami, co tworzy dodatkowe ryzyka. Jak wprowadzić prostsze, tańsze i bardziej bezpieczne rozwiązania? Zaradzić mogłaby temu transgraniczna, wielostronna platforma o jednolitych zasadach – twierdzą eksperci z BIS i MFW.

CZYTAJ WIĘCEJ
Arkadiusz Lewicki
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Krajowy Punkt Kontaktowy | Będziemy intensywniej wspierać dostęp do kredytu!

Od piętnastu lat Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) wspiera banki i przedsiębiorców w dostępie do unijnych programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Od jakości i szybkości przygotowania banków do unijnych konkursów zależą termin i zakres pomocy pozyskanej dla polskich przedsiębiorców, ponieważ brak tu tzw. kopert narodowych, czyli odgórnej rezerwacji puli środków dla danego państwa, a wsparcie może trafić do firm tylko poprzez krajowe instytucje finansowe. KPK rozpoczął właśnie kolejną kadencję i zamierza szczególnie intensywnie promować dostęp do kredytu wśród MŚP. Z Arkadiuszem Lewickim, pomysłodawcą i dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) przy Związku Banków Polskich, rozmawiał Roman Jackowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Raport Specjalny | Nowe Technologie – Britenet | Frontem do klienta: co to oznacza w dobie AI i robotów?

Niemal pięćset lat temu Mikołaj Kopernik, „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, zapoczątkowując tym samym przewrót w astronomii. Dziś podobna rewolucja dokonuje się w sektorze bankowym, który odchodzi od koncentracji na produkcie, stawiając w centrum uwagi klienta i jego oczekiwania. Trend ten idzie w parze z sukcesywną digitalizacją całej gospodarki, coraz częściej wspomaganą przez inteligentne algorytmy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Raport Specjalny | Nowe Technologie – LiveBank, AILLERON SA | Formę komunikacji należy dostosować do indywidualnych potrzeb klienta

W jaki sposób wdrażać omnichannel w bankach, by zapewnić faktyczne współdziałanie wszystkich form komunikacji z klientem, z płynnym przełączaniem pomiędzy poszczególnymi kanałami, a nie tylko mnogość niezintegrowanych kanałów dostępu? Mateusz Grys: Omnikanałowość jest obecna w bankowości od kilku lat, jednak jej wdrażanie z reguły nie przebiega do końca prawidłowo, głównie z uwagi na brak kontekstu klienta w poszczególnych kanałach. Istotą omnichannelu jest możliwość uzyskania podobnego wsparcia niezależnie od sposobu, w jaki […]

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2