Bankowość i Finanse | Gospodarka | Zła polityka jest trochę jak łagodny nowotwór

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Zła polityka jest trochę jak łagodny nowotwór
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Można długo z nim żyć, nie zdając sobie sprawy z coraz gorszego zdrowia. Ale gdy diagnoza już się pojawi, to zwykle jest za późno, by nawet przy bardzo bolesnej i kosztownej kuracji szybko wyjść na prostą – podkreśla dr Maciej Bukowski, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, prezes think tanku WiseEuropa. O polskiej gospodarce rozmawiał z nim Paweł Jabłoński.

Jaki jest dziś stan polskiej gospodarki? Mamy wysoką inflację, rosną wydatki państwa, pożycza ono coraz więcej pieniędzy? Czy to wszystko nie zwiastuje jakiejś nadciągającej katastrofy?

– Tak naprawdę nie wiemy, jaki jest prawdziwy stan polskiej gospodarki. Ostatnie kilka lat to okres stałych turbulencji. Najpierw była pandemia – czyli nie tylko nieoczekiwany, ale i bardzo nietypowy szok, który przyszedł w momencie, gdy nasza gospodarka zaczęła zdradzać pierwsze symptomy przegrzewania się. Z pandemią przyszły lockdowny i wielkie pakiety stymulacyjne. Ledwo co zaczęliśmy wychodzić z dołka, licząc na szybki powrót do korzystnego trendu wzrostowego, kiedy okazało się, że mamy kolejny kryzys: ogromną inflację, spowolnienie gospodarcze i spadek płac realnych, i to pomimo, a może właśnie dzięki, kolejnym pakietom stymulacyjnym. Dlatego trudno dziś powiedzieć, w jakim punkcie jest polska gospodarka. Historia uczy, że duże kryzysy przynoszą często nie tylko mniejsze wstrząsy wtórne, ale i momenty przełomu, np. w postaci trwale niższego tempa wzrostu. Dobrym przykładem jest Wielka Brytania, która po kryzysie finansowym z lat 2007–2009 rozwija się wyraźnie wolniej. Choć może to tylko przejściowe kłopoty wywołane nawarstwieniem złych wiadomości dla Zjednoczonego Królestwa, bo przecież po kryzysie finansowym, był jeszcze kryzys w eurozonie nieobojętny dla rynku finansowego w Europie, a następnie brexit, który dotknął Brytyjczyków na wielu poziomach.

Cała Europa jest dziś w takiej sytuacji, Polska nie jest wyjątkiem. Dotknęła nas sekwencja kryzysów i nie wiadomo w jakiej kondycji z nich wyjdziemy, zwłaszcza że są one poważne, bo jak inaczej ocenić wielką wojnę tuż za polską granicą? Nie możemy być pewni, czy aby nie kończy się właśnie 30-letni okres wspaniałego rozwoju gospodarczego Polski, zwłaszcza że oznaki przegrzewania się były u nas widoczne już parę lat temu, a polityka wyraźnie buksuje w miejscu, nie potrafiąc dostrzec kluczowych słabości naszego systemu gospodarczego. Z drugiej strony szereg statystyk, np. dotyczących produktywności, eksportu, rynku pracy czy imigracji jest nadal dość dobrych, a więc i kolejne dobre 30-lecie nie jest wykluczone, zwłaszcza że tyle będziemy potrzebować, by zrównać się ze średnią UE pod względem PKB per capita, liczonym nie tylko w sile nabywczej, ale i w kursach wymiany.

Wspomniał pan wojnę jako jedną z przyczyn ewentualnego spowolnienia gospodarczego. Tymczasem, przynajmniej na razie, Polska działa tylko jako dostawca i przewoźnik. Surowce tanieją, mamy tanie zboże. Nie ponosimy jakichś wielkich nadzwyczajnych kosztów. To raczej wygląda jako sytuacja sprzyjająca rozwojowi.

– Krótkoterminowo wojna na Ukrainie jest czynnikiem sprzyjającym naszej gospodarce. Wiąże się z nią dodatkowy popyt ze strony wojska oraz imigrantów, których nasz kraj przyjął wyjątkowo dużo. Polska korzysta też na tym, że jest krajem tranzytowym. Nasz przemysł przetwórczy był dobrze przygotowany na przyjęcie tego dodatkowego popytu i wykorzystał swoją szansę.

Ale z drugiej strony, z wojną wiąże się inflacja cen energii, żywności, podstawowych dóbr trwałych czy najmu, wzmacniająca już i tak wysoki wzrost cen stymulowany niezbyt frasobliwą policy mix ostatnich kilku lat. To powoduje wzrost stóp procentowych, co z kolei uderza w budownictwo i te sektory przemysłu, które są z nim najsilniej powiązane, np. przemysł meblarski czy materiałów budowlanych. Dlatego pewnie ten rok będzie dużo słabszy od poprzedniego i musimy się liczyć, że otrzemy się w nim o recesję.

Czy udałoby się ocenić miejsce naszej gospodarki na podstawie historycznych przykładów? Jak reagowały podobne do naszej gospodarki na wcześniejsze kryzysy?

– Historyczne przykłady wysokiej inflacji w okresie powojennym pokazują, że na ogół jest ona stosunkowo trwała, utrzymuje się przez kilka lat, a jej stłumienie wiąże się z poświęceniem części wzrostu i zatrudnienia. Czyli powrotu do celu inflacyjnego powinniśmy oczekiwać raczej nie w tym, czy przyszłym roku, ale w 2025, a nawet 2027, licząc się jednocześnie z pewnym wzrostem bezrobocia i słabszym wzrostem w okresie przejściowym.

Cztery lata wysokiej inflacji oznaczać będą pauperyzację społeczeństwa, przynajmniej klasy średniej, bo ujemne stopy procentowe zjedzą wszystkie oszczędności Polaków…

– Zobaczymy. Grozić nam może utrwalenie się wysokiej inflacji, co może obniżyć oszczędności i inwestycje oraz stworzyć problem dla banków. Z drugiej strony, ludzie zaczną inaczej zarządzać swoimi oszczędnościami. Będą inwestować w nieruchomości i na rynkach kapitałowych. Giełdy zwykle nadganiają za inflacją. Jeżeli nie w ciągu roku, to w horyzoncie kilku lat.

Niestety podatek inflacyjny jest dziś naszą codziennością. Krótkoterminowo korzysta na tym rząd, a tracą gospodarstwa domowe.

Ale może dałoby się określić, jakie niebezpieczeństwa pojawiają się na drodze naszej gospodarki?

– Zagrożeń jest sporo. Takim krótkofalowym jest przedłużanie się wojny na Ukrainie i niepewność co do jej przebiegu. Drugim zagrożeniem, które już wystawia swoje różki, są możliwe kłopoty sektora finansowego. Widzimy już kłopoty kilku średniej wielkości banków amerykańskich, widzimy problemy Credit Suisse i możliwe problemy Deutsche Banku. I takich kłopotów może się pojawić więcej, także w Polsce. EBC czy amerykański FED już zapowiedziały, że w razie problemów będą działać i ratować sektor. Tą drogą już poszli Szwajcarzy, a i nasz bank centralny czy KNF nie powinny spać spokojnie, bo choćby problem frankowiczów sam się nie rozwiąże. Scenariusz, jak to mówią Brytyjczycy, kopania puszki przed sobą, czyli przepychania problemów na później, niestety nie jest nam obcy. Nierozwiązane problemy sektora finansowego – w OECD, UE, ale i w Polsce – są realnym zagrożeniem, z którym trzeba się liczyć.

A na naszym podwórku coś nam jeszcze grozi?

– Mamy problem rosnących szybko cen. Mamy też narastające niebezpieczeństwo złej alokacji funduszy publicznych. Na inwestycje polskie państwo wydaje rocznie ok. 4% PKB, czyli ok. 100 mld zł. Problem zaczął się jeszcze przed pandemią, ale dopiero wraz z nią urosły gigantyczne fundusze rządowe, takie jak Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Drogowy czy wreszcie Fundusz Przeciwdziałania COVID. Wygląda na to, że politycy zasmakowali w tym, że będą wydawać miliardy na różne politycznie opłacalne projekty niezależnie od tego, czy są one gospodarczo uzasadnione, czy nie. Zwłaszcza że z podatku inflacyjnego, ETS oraz emisji długu chwilowo mają na to pieniądze. Ryzykujemy więc, że w Polsce pojawi się duża liczba białych słoni i słoników, czyli różnych inwestycji, które może wyglądają pięknie w oczach wyborcy, ale są bardzo drogie w utrzymaniu i ekonomicznie bez sensu. Czeki rozdawane przez polityków w kampanii wyborczej powinny być dla wyborców głośnymi dzwonkami alarmowymi. Krótkofalowa korzyść polityczna i stymulacja fiskalna długofalowo tworzy bowiem często aktywa, które są zupełnie nieproduktywne.

Jak się buduje fundamenty rozwoju?

– Myślę, że nie przemyśleliśmy tego, co znaczy być krajem rozwiniętym i czego nam brakuje, by się takim krajem w horyzoncie roku 2050 stać. Nie dostrzegamy, że zapewnienie kolejnego złotego trzydziestolecia wiąże się z innymi wyzwaniami niż te, przed jakimi staliśmy dziesięć, dwadzieścia czy trzydzieści lat temu. Kiedyś brakowało nam stosunkowo prostych rzeczy: kanalizacji, docieplonych budynków mieszkalnych czy dróg szybkiego ruchu i autostrad, więc je budowaliśmy, zwłaszcza że mogliśmy na to przeznaczyć pieniądze z Brukseli, a potem środki krajowe pozyskiwane dzięki wzrostowi PKB. Generalnie dobrze nam to wychodziło, choć niektóre inwestycje, np. w rozbudowę kolei, były niechlubnym wyjątkiem. Ten etap prostych inwestycji się kończy, i to w momencie, kiedy dochodzi do centralizacji państwa i rozluźnienia budżetowego gorsetu, z czym wiąże się spadek racjonalności podejmowanych decyzji.

To jeżeli nie w drogi czy koleje, to w co państwo ma inwestować?

– Musimy myśleć o tym, jak zbudować kraj zamożny, a więc na poziomie 90–100% średniej UE, i to nie tylko w parytecie siły nabywczej, ale i nominalnie, a więc taki, który już nie może korzystać np. z konkurencji płacowej, bowiem wynagrodzenia w nim są takie jak w innych krajach rozwiniętych. By takim krajem się stać, nie można liczyć na te same źródła wzrostu, które zasilały nasz rozwój do tej pory. Mamy oczywiście wciąż pewną lukę kapitałową, której likwidacja może mieć sens. Potrzebę większych inwestycji widać np. w naszych największych miastach. One ciągle mają kłopoty z transportem aglomeracyjnym, zwłaszcza kolejowym, w Warszawie brakuje sieci metra z prawdziwego zdarzenia, infrastruktura badawcza i dydaktyczna naszych uniwersytetów odstaje od Zachodu, nie zagospodarowujemy w sposób właściwy naszych odpadów, a ciepłownictwo wymaga remontu prawie w każdym mieście. Brakuje nam wielu rzeczy, które na Zachodzie są oczywistością, więc klasyczne inwestycje publiczne wciąż mają duży sens, choć mniejszy niż w roku 1990, 2000 czy nawet 2010.

Dotknęła nas sekwencja kryzysów i nie wiadomo w jakiej kondycji z nich wyjdziemy, zwłaszcza że są one poważne, bo jak inaczej ocenić wielką wojnę tuż za polską grani­cą? Nie możemy być pewni, czy aby nie kończy się właśnie 30-letni okres wspaniałego rozwo­ju gospodarczego Polski, zwłaszcza że oznaki przegrzewania się były u nas widoczne już parę lat temu, a polityka wyraźnie buksuje w miejscu.

Jednak stopniowo produktywność tych inwestycji maleje i czas już budować fundamenty, które pozwolą nam zachować dynamikę produktywności w czasach, w których samo lanie betonu już nie wystarczy. To oznacza, przede wszystkim, potrzebę dofinansowania warstwy operacyjnej kluczowych usług publicznych na czele z edukacją i zdrowiem oraz szkolnictwa wyższego i nauki, które są wręcz z premedytacją zaniedbywane przez nieświadomych ich rozwojowego znaczenia polityków.

Jest mnóstwo dowodów empirycznych pokazujących, że dobre uczelnie mają kluczowy wpływ na produktywność gospodarki w regionach i krajach, w których działają. Nie będziemy krajem rozwiniętym, dopóki nie będziemy mieli przynajmniej dwóch uniwersytetów w pierwszej setce światowych rankingów uczelni. Dziś mamy dwie w okolicach czterechsetnego miejsca. To Uniwersytet Warszawski i Jagielloński. Za nimi jest cały peleton innych szkół wyższych. Chodzi o to, by przesunąć go z pozycji między 400 a 800 na świecie, na pozycje między miejscami 50 a 400. Takie przesunięcie w rankingach uczelni spowoduje też, że pojawią się u nas inni, lepiej wykształceni imigranci, będą tworzyły się i rozwijały inne firmy, a marżowość naszej gospodarki i płace istotnie wzrosną.

Czyli pierwszym obszarem, na który należy zwiększyć wydatki, są szkoły wyższe. A jakie kolejne obszary pomogłyby nam stworzyć fundament pod ten nowoczesny rozwój kraju?

– Należałoby ściślej określić, czym i w jaki sposób zajmuje się jaka część państwa. Trzeba dobrze rozdzielić centrum od regionów. W tej chwili jest tak, że pieniądze są zbierane przez centrum, regiony mają duże deficyty, które są pokrywane przez centrum subwencją ogólną i dotacjami celowymi. To nie ma sensu. Dużo lepiej by było, gdyby to regiony, czyli województwa, zbierały PIT i CIT i inne podatki i opłaty powiązane z zadaniami, jakie wykonują. Ale nie dotyczyłoby to VAT-u, akcyzy, podatku węglowego i składek na ubezpieczenia społeczne, które zostałyby w centrum. Dzięki temu większość z regionów finansowałaby się w znacznie większym stopniu niż dziś, potrzebując wyraźnie mniej dotacji z budżetu.

Ostatnio często słyszymy o kolejnych wysokich wydatkach państwa, które są finansowane pożyczonymi pieniędzmi. Czy nie obawia się pan, że Polska wpadnie w pułapkę zadłużenia?

– Raczej nie. Inflacja zredukuje nasze stare długi. Ale obawiam się rosnącej nieprzejrzystości tego zadłużenia. Dziś nie wiemy, na co wydawane są pieniądze pożyczone np. przez BGK. Powołaliśmy Fundusz Obrony i to dobrze, bo mamy tuż obok wielką wojnę i musimy się zbroić. Minister obrony narodowej chwali się, że kupił ileś tam czołgów czy artylerii, nie informując zarazem opinii publicznej, ile to kosztuje i jak za to zapłacił. Nie wiemy, czy pieniądze już wypłacono, czy stanie się tak dopiero za jakiś czas oraz w jakim stopniu wzrośnie z tego tytułu nasze zadłużenie bądź podatki. To jest ogromna nieprzejrzystość i brak kontroli obywatelskiej, w dłuższym okresie może to generować poważne problemy – zwłaszcza że mamy do czynienia z funduszem otwartym, którego wydatki mogą być potencjalnie nieograniczone i do tego przeznaczone na nieznany cel.

A demografia? Nic pan nie wspomniał o sile roboczej, w przypadku której uzależniliśmy się od imigrantów.

– W tym zakresie prowadzimy dość przypadkową politykę. Mieliśmy szereg programów, np. PIS wprowadził ambitny program 500+. Platforma budowała przedszkola. Czyli prowadzimy aktywną politykę rodzinną, ale jej wpływ na dzietność jest niewielki. Mamy natomiast wpływ na imigrację. Inne kraje np. USA, Kanada czy Australia, prowadzą na tym polu, z sukcesami, aktywną politykę. Czyli wpuszczają tylu ludzi i o takim profilu, jaki sobie zażyczą.

Tymczasem u nas na politykę emigracyjną składa się przede wszystkim system, który powołaliśmy jeszcze w pierwszej dekadzie XXI w. w odpowiedzi na narzekania producentów rolnych, że brakuje im ludzi do zbierania plonów. I wtedy ówczesny rząd stworzył prosty system oparty na oświadczeniach pracodawców, że chcą zatrudnić z zagranicy tylu i takich ludzi. I ten wydawałoby się tymczasowy system rozrósł się nam do ponad miliona zatrudnionych obcokrajowców, z których jedynie część ma prawo stałego pobytu, a niemal nikt nie ma jasnej ścieżki prowadzącej do obywatelstwa dla siebie lub własnych dzieci.

Poważne państwo rozwinięte musi prowadzić świadomą długofalową politykę migracyjną, bo inaczej nie utrzyma własnego systemu emerytalnego, służby zdrowia czy podstawowych usług na poziomie, jakiego oczekują od niego obywatele. Jeżeli chcemy mieć wysokie emerytury w  latach 30., 40. czy 50., nie mamy wyjścia i musimy stawiać na wartościowych imigrantów, a to oznacza konkurowanie o nich z innymi krajami. To powinno wyglądać tak, że mówimy obcokrajowcom: jeżeli spełnisz takie i takie warunki, to masz jasną ścieżkę do prawa stałego pobytu, a potem do obywatelstwa. To daje tym ludziom pewność planowania własnego życia, a polskiemu państwu możliwość planowania i zarządzania tym procesem. W tej chwili tak nie jest. A korzyści z imigracji odniesiemy tylko wtedy, gdy stworzymy dzięki niej społeczeństwo zintegrowane. Model imigracji gastarbajterskiej ad hoc czegoś takiego nie gwarantuje.

Wymienił pan szereg różnych niedociągnięć w polityce gospodarczej. A jeśli nagle się wszystko miało zmienić, to od czego zacząłby pan zmiany w polityce rządu. Co jest najpilniejsze, a co najważniejsze.

– Zacząłbym od zmiany myślenia. Trzeba mentalnie pogodzić się z przyjętym modelem globalizacji, z postępem technologicznym i rozwojem cywilizacyjnym, które dominuje na Zachodzie. To dotyczy także zielonej transformacji, digitalizacji i wspomnianej imigracji.

O Polsce powinniśmy myśleć jako o pełnoprawnej części Zachodu. Podmiocie, który nie czuje się wobec tego Zachodu zewnętrzny. Tak jak np. Illinois czuje się częścią Stanów Zjednoczonych, tak Polska musi czuć się częścią Europy. Taka zmiana myślenia oznaczać będzie, że aktywnie zaczynamy podchodzić do kształtowania naszej polityki europejskiej i transatlantyckiej, odpowiednio alokując na te sprawy niezbędne zasoby. Jeżeli np. polityka klimatyczna jest jedną z głównych polityk UE, to my powinniśmy mieć we właściwych ministerstwach odpowiednią liczbę urzędników, którzy są odpowiednio opłacani i którzy są w stanie zająć się tym tematem. Podobnie z polityką cyfrową czy obronną, które potrzebują dobrze przygotowanych i opłacanych urzędników w UKE, URE czy w Siłach Zbrojnych RP. Te wszystkie instytucje nie powinny kontestować decyzji Brukseli (siedziba NATO też jest w tym mieście, o czym Polacy nie wiedzą), ale je współkształtować i współuczestniczyć w ich tworzeniu.

Wydaje się rząd dawno zaakceptował główne kierunki zmian w polityce Unii, przecież mieliśmy plan budowy miliona samochodów elektrycznych czy postawienia trzech elektrowni atomowych.

– Powiedziałbym raczej, że rząd pewne segmenty nowoczesnej polityki gospodarczej przyjął, a pewnych nie. Czasem mam wrażenie, że panu premierowi i jego urzędnikom wydaje się, że w latach dwudziestych XXI w. można prowadzić taką politykę przemysłową, jak np. w Korei Południowej w latach sześćdziesiątych. Ale my mamy dziś inny świat i według mnie w rządzie brakuje zrozumienia tego faktu.

Zatem pierwszą sprawą, którą trzeba zmienić, jest mentalność, a drugą finansowanie potencjału rozwojowego, czyli wszystkiego, co będzie decydowało o wzmacnianiu naszej produktywności przez najbliższe kilkadziesiąt lat. W tym także właściwe lokowanie geograficzne inwestycji rozwojowych.

Myślę, że państwo powinno mniej więcej o połowę zmniejszyć swoją obecność w gospodarce. Dziś w Polsce mamy największy spośród krajów OECD udział firm państwowych w wytwarzaniu PKB.

Mówimy ciągle o tym, co powinniśmy zmienić w naszej polityce gospodarczej. Ale załóżmy, że obecna rządząca koalicja znowu wygra wybory i po nich uzna, że dotychczasowa polityka gospodarcza jest świetna i niczego nie trzeba w niej zmieniać. Co to będzie oznaczać? Jak długo obecny model może jeszcze egzystować?

– Możemy, niestety, ciągnąć tak nawet dekadę lub dwie, zanim się zorientujemy, że przespaliśmy nasze szanse. Mimo takiej polityki będziemy się rozwijać, choć coraz wolniej. Krachu nie będzie, raczej stopniowe hamowanie – aż się okaże, że nie staniemy się już raczej drugimi Niemcami, tylko co najwyżej drugą Portugalią lub południowymi Włochami. Polityka populistyczna ma u nas wielką przyszłość. Nie tylko zresztą u nas, bo w całej wschodniej części Europy jest ona dość powszechna.

Przejadanie rezerw, by ratować nastroje, zaczęła już Platforma, przejmując środki z OFE. Teraz rząd bierze środki z rezerwy demograficznej.

– Tak, jedna partia nie ma u nas wyłączności na populizm. Myślę, że on będzie występować po obu stronach politycznych. Jest niebezpieczeństwo, że na wzór południowoeuropejski stopniowo przejemy to, cośmy zgromadzili w naszym złotym trzydziestoleciu.

Społeczeństwo i gospodarka, takie jak nasze, to taki duży krążownik, który trudno wywrócić, natomiast łatwo nie zauważyć, że traci on swój impet i stopniowo hamuje. Wystarczy spojrzeć na Rosję. Uderzono w nią bezprecedensowym pakietem sankcji i jej gospodarka się nie wywróciła. Jednak od 2014 r. hamowała, a po 2022 r. to hamowanie nawet przyspieszyło. Jednak zanim się przeciętni Rosjanie zorientują, że są dwa razy biedniejsi od Polaków, minie kilkanaście lat.

Zła polityka jest trochę jak łagodny nowotwór. Można długo z nim żyć, nie zdając sobie sprawy z coraz gorszego zdrowia. Ale gdy diagnoza już się pojawi, to zwykle jest za późno, by nawet przy bardzo bolesnej i kosztownej kuracji szybko wyjść na prostą.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK