Bankowość i Finanse | Krajowy Punkt Kontaktowy | Będziemy intensywniej wspierać dostęp do kredytu!

Bankowość i Finanse | Krajowy Punkt Kontaktowy | Będziemy intensywniej wspierać dostęp do kredytu!
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od piętnastu lat Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) wspiera banki i przedsiębiorców w dostępie do unijnych programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Od jakości i szybkości przygotowania banków do unijnych konkursów zależą termin i zakres pomocy pozyskanej dla polskich przedsiębiorców, ponieważ brak tu tzw. kopert narodowych, czyli odgórnej rezerwacji puli środków dla danego państwa, a wsparcie może trafić do firm tylko poprzez krajowe instytucje finansowe. KPK rozpoczął właśnie kolejną kadencję i zamierza szczególnie intensywnie promować dostęp do kredytu wśród MŚP. Z Arkadiuszem Lewickim, pomysłodawcą i dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) przy Związku Banków Polskich, rozmawiał Roman Jackowski.

Skoro to rok jubileuszowy dla KPK, to zacznijmy od podsumowań. Jest pan jego twórcą. Czym może pan się pochwalić? Czego KPK dokonał w tym czasie?

– W perspektywie tych 15 lat największym sukcesem jest znaczące zwiększenie udziału polskich instytucji finansowych i polskich beneficjentów w wykorzystaniu instrumentów zwrotnych programów centralnie zarządzanych przez Komisję Europejską. Ponad 100 tys. przedsiębiorców skorzystało z prawie 43 mld zł preferencyjnego finansowania, wygenerowanego przez ponad 200 krajowych instytucji finansowych uczestniczących w tych programach. Przed powołaniem KPK w 2007 r. świadomość istnienia takiego źródła finansowania była śladowa – tak u przedsiębiorców, jak i w instytucjach finansowych. Polska choć sponsorowała – jako państwo członkowskie – poprzez unijną składkę takie programy, to jako ich użytkownik figurowała na samym końcu wszelakich rankingów, de facto dopłacając do gospodarek kilku najbogatszych państw UE, które przejmowały lwią część tych programów. Dzisiaj, w zależności od programu, lokujemy się w pierwszej piątce. O lepszą lokatę na razie trudno, ponieważ nie przeskoczymy z dnia na dzień lepiej rozwiniętych gospodarek i rynków finansowych największych państw unijnych.

Kto finansuje działalność KPK?

– Jesteśmy ośrodkiem finansowanym w ramach kolejnych publicznych programów wieloletnich ustanawianych przez Radę Ministrów, a wykonywanych przez ministra właściwego ds. gospodarki przy udziale PARP. Ośrodek afiliowano przy Związku Banków Polskich z oczywistych powodów, o których opowiem później. A wyniki KPK potwierdziły jego przydatność. Wyliczono na przykład, że w latach 2007–2021 jedna złotówka desygnowana na działalność KPK przyczyniła się do wygenerowania preferencyjnego finansowania dla polskiego przedsiębiorcy na poziomie 3188,5 zł. Aktualny budżet niestety mamy bardzo napięty i nie waloryzowany od 2015 r., ale sytuacja budżetowa nie pozwala na więcej. Mimo to osiągamy sukcesy.

Jak tego dokonaliście?

– Na początku udało mi się przekonać do tego pomysłu grono odpowiedzialnych i kreatywnych osób i instytucji, od Związku Banków Polskich poczynając, a na ówczesnej Radzie Ministrów wcale nie kończąc… Potrzebne było szerokie systemowe rozwiązanie, łączące siły sektora prywatnego i publicznego. Zawsze powtarzam, że KPK to udany eksperyment publiczno-prywatny. Przypomnę, że w 2007 r. ówczesny minister gospodarki, w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, zaufał Związkowi Banków Polskich i zwrócił uwagę na nasze analizy, na bulwersujący fakt, że ogromne środki unijne, mówiąc krótko, przechodziły obok nas. Zaproponowaliśmy remedium i wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowaliśmy pilotaż, który okazał się sukcesem. Powstał specjalny program rządowy, ale oparty na warunkach prorynkowych. Przekonaliśmy do KPK i Brukselę (Komisję Europejską), i Luksemburg (Europejski Bank Inwestycyjny) oraz rozpoczęliśmy intensywną pracę z rynkiem w Polsce. Kluczowym zadaniem było zbudowanie marki i zaufania na rynku finansowym. W efekcie już w 2013 r. odnotowaliśmy pierwsze sukcesy międzynarodowe w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji” (CIP), który finalnie zamknęliśmy zbudowaniem platformy około trzydziestu instytucji uczestniczących i wygenerowaniem ok. 5 mld zł finansowania dla MŚP. Dzięki KPK doprowadzono także do zmiany prawa konkurencyjności w całej UE. To my udowodniliśmy, że założenia i przepisy unijne w zakresie pomocy publicznej lat 2007–2013 zawierały kardynalne błędy prawne i doprowadziliśmy do zwolnienia z ich obowiązywania polski rynek. W efekcie tych interwencji kolejne regulacje poprawiono i de iure uwzględniono zaproponowane przez KPK rozwiązania.

A jak rynek ocenia te dokonania?

– No cóż, rynek, jak to rynek – nie rozpieszcza, a rynek finansowy szczególnie ocenia dosyć realistycznie i surowo. Ale KPK może być spokojny. Myślę, że cieszymy się przede wszystkim zaufaniem, ale i chyba sympatią. Z ankiety podsumowującej poprzednią perspektywę, przeprowadzonej wspólnie z ministerstwem funduszy europejskich wśród krajowych instytucji finansowych, wynika, że 85% podmiotów działających na rynku dłużnym i 74% instytucji rynku kapitałowego wyraziło chęć współpracy z KPK. Zaś ogólna ocena satysfakcji, jaką otrzymał KPK, kształtowała się na poziomie odpowiednio: 4,8 i 4,7 w pięciostopniowej skali. Podobnie wysoko usługi i potrzebę kontynuacji działania ośrodka ocenili przedsiębiorcy: dwie trzecie zainteresowanych funduszami UE, planowało nawiązać współpracę z KPK. To chyba najlepsze podsumowanie naszych kilkunastoletnich wysiłków. Do tego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK