Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy ZBP / KPK UE

Forum Finansowania MMŚP 2024, panel, Agnieszka Wachnicka
Wydarzenia

Publiczne wsparcie dla dostępu do proinnowacyjnych usług finansowych

Blok europejski – trzecią części konferencji Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024 – poświęcono wspieraniu proinnowacyjnych usług finansowych. Warto przypomnieć, że hasłem tegorocznej edycji Forum było: „Finanse dla Innowacji – Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa Mikro, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Finansowania MMŚP 2024. prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prof. Teresa Czerwińska
Wydarzenia

Gwarancja Investmax zabezpieczy ponad 3 mld zł kredytu dla MŚP

Podczas Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024, Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o udostępnieniu sektorowi bankowemu gwarancji Investmax z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – atrakcyjnej formy wsparcia dla przedsiębiorców. Skorzystać z niej będą mogły mikro-, małe i średnie firmy, a łączna wartość kredytów zabezpieczonych nową gwarancją może przekroczyć 3 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Arkadiusz Lewicki,
Firma | Multimedia

Z jakich instrumentów finansowych UE mogą korzystać rolnicy i przedsiębiorcy rolni?

Z instrumentów finansowych Unii Europejskiej może korzystać bardzo szeroka gama beneficjentów, mogą to być zarówno rolnicy-przedsiębiorcy, jak i rolnicy prowadzący aktywność gospodarczą w innej formie – mówił podczas Forum Finansowania Agrobiznesu Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
KPK przy ZBP,
Firma

2 mld zł dla innowacyjnych podmiotów

– Program InvestEU ma na celu mobilizację finansowania na rzecz odbudowy gospodarczej i zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Dążymy do tego, aby uzupełnić lukę inwestycyjną, poprawić poziom inwestycji dzięki zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową, prowadzoną przez Europejski Bank Inwestycyjny, przez krajowe banki rozwoju oraz inne instytucje finansowe – podkreślił Bartłomiej Balcerzyk, szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, ogłaszając podjęcie współpracy przez PKO Leasing z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Arkadiusz Lewicki
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Wsparcie dla MŚP | Od 2024 r. wzrośnie rola unijnych zabezpieczeń kredytowych

Dane Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego, ale i samych banków, od kilku kwartałów sygnalizują rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorców na zabezpieczenia kredytowe. Wzrost w ostatnim czasie wyniósł ponad 25%. I choć wymogi zabezpieczeniowe banków nie są głównym problemem przedsiębiorców, wskazywanym w dostępie do finansowania zewnętrznego, to wyraźnie widać tendencję, która w najbliższych latach spowoduje z pewnością wzrost popytu na takie instrumenty wsparcia akcji kredytowej. Na naszym rynku głównym dostarczycielem akceptowalnych dla systemu bankowego zabezpieczeń jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Grupa EBI – wyjaśnia Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) przy Związku Banków Polskich. Rozmawiał z nim Roman Jackowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma

Forum Finansowania MMSP o inwestycjach 99 procent polskich firm

„Firmy sektora Mikro i MSP stanowią ponad 99% zarejestrowanych i aktywnych podmiotów gospodarczych, to ponad 2 mln firm wytwarzających ponad 40% PKB naszego kraju i zatrudniających 6,5 mln osób, czyli ponad połowę wszystkich pracujących” – mówił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich otwierając tegoroczne Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
Arkadiusz Lewicki
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Krajowy Punkt Kontaktowy | Będziemy intensywniej wspierać dostęp do kredytu!

Od piętnastu lat Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) wspiera banki i przedsiębiorców w dostępie do unijnych programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Od jakości i szybkości przygotowania banków do unijnych konkursów zależą termin i zakres pomocy pozyskanej dla polskich przedsiębiorców, ponieważ brak tu tzw. kopert narodowych, czyli odgórnej rezerwacji puli środków dla danego państwa, a wsparcie może trafić do firm tylko poprzez krajowe instytucje finansowe. KPK rozpoczął właśnie kolejną kadencję i zamierza szczególnie intensywnie promować dostęp do kredytu wśród MŚP. Z Arkadiuszem Lewickim, pomysłodawcą i dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) przy Związku Banków Polskich, rozmawiał Roman Jackowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma | Wydarzenia

Przedsiębiorcy mogą jeszcze do końca roku skorzystać z pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii oraz wojny w Ukrainie

31 grudnia br. wygasa wiele form pomocowych dla przedsiębiorców ustanowionych przez regulatora unijnego na czas pandemii oraz wojny w Ukrainie, informuje Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, który zaprasza na Webinarium poświęcone możliwościom skorzystania tych form pomocowych. Webinarium odbędzie się 25 listopada o godzinie 11.00.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma | Wydarzenia

Na jakie formy preferencyjnego finansowania mogą liczyć polscy przedsiębiorcy w okresie pandemii?

„Instrumenty finansowe AntyCovid-19 dla polskiego biznesu w okresie pandemii” pod tym tytułem odbędzie się 27 stycznia 2022 roku seminarium na temat preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców, które organizują Krajowy Punkt Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

CZYTAJ WIĘCEJ
flaga Polski i UE
Firma

Finansowanie z gwarancjami z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, jak się sprawdziło po roku?

W październiku 2020 roku Polska przystąpiła do inicjatywy, mającej na celu utworzenie Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). Dzięki zaangażowaniu środków publicznych z 22 krajów UE, które zasilają budżet EFG, instytucje finansowe zyskały okazję przygotowania bezpiecznej oferty finansowania przedsiębiorstw pomimo niepewności związanej z ekonomicznymi skutkami pandemii, a przedsiębiorstwa zyskały lepszy dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, czytamy w komunikacie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Firma | Raporty

Przed webinarium Programu Analityczno-Badawczego: Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii Covid-19

Przedmiotem najbliższego webinarium realizowanego w ramach Programu Analityczno-Badawczego, które odbędzie się 26 października w godz. 11.00 – 14.00. będzie dyskusja nad raportem „Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii Covid-19”, który został zrealizowany przez zespół badawczy pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kochaniak.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

FLBS 2021: Polski Ład i Europejski Zielony Ład – co niosą dla bankowości spółdzielczej?

Transformacja energetyczna polskiej gospodarki to obok wychodzenia z covidowego kryzysu jedno z ważniejszych wyzwań dla Polski. Jak w obu tych procesach uczestniczyć mogą lokalne instytucje finansowe? Które programy wsparcia, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, dostępne są dla spółdzielców, i jakie działania powinni oni podjąć, by optymalnie zagospodarować środki na cele rozwojowe? Tematyka ta rozpoczęła drugie webinarium, zorganizowane w ramach tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3