Arkadiusz Lewicki

BANK 2021/11

Wydarzenia i opinie | FLBS | Zmiany w gospodarce tworzą przestrzeń dla rozwoju bankowości spółdzielczej

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana – te słowa, przypisywane Heraklitowi z Efezu, mogłyby posłużyć za motto drugiego webinarium tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Motywem przewodnim czterech paneli, dedykowanych jakże zróżnicowanej problematyce, były przemiany w gospodarce. O tym, czy pozostaną wyzwaniem, czy wykorzystaną szansą przez spółdzielców, zadecyduje umiejętność adaptacji lokalnych instytucji finansowych do nowych realiów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

FLBS 2021: Polski Ład i Europejski Zielony Ład – co niosą dla bankowości spółdzielczej?

Transformacja energetyczna polskiej gospodarki to obok wychodzenia z covidowego kryzysu jedno z ważniejszych wyzwań dla Polski. Jak w obu tych procesach uczestniczyć mogą lokalne instytucje finansowe? Które programy wsparcia, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, dostępne są dla spółdzielców, i jakie działania powinni oni podjąć, by optymalnie zagospodarować środki na cele rozwojowe? Tematyka ta rozpoczęła drugie webinarium, zorganizowane w ramach tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wspierać nie tylko dla przetrwania, ale przede wszystkim dla rozwoju

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) od prawie piętnastu lat wspiera polskich przedsiębiorców w dostępie do specyficznej grupy programów pomocowych, opartych na regulacjach unijnych i zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską i podległe jej unijne instytucje finansowe. Ponieważ brak tu tzw. kopert narodowych, czyli odgórnie przypisanych danemu państwu środków finansowych – wsparcie tego typu może trafić do polskiego biznesu poprzez krajowe instytucje finansowe. Od jakości i szybkości ich przygotowania do unijnych konkursów zależy więc zakres pomocy pozyskanej dla polskich przedsiębiorców.
Z Arkadiuszem Lewickim
dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, rozmawiał Konrad Machowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Liderów PPP
Gospodarka

VI Forum Liderów PPP: standaryzacja jest niezbędna, żeby skorzystać z instrumentów nowej perspektywy finansowej

W czerwcu odbyła się szósta edycja Forum Liderów PPP, poświęcona realizacji strategicznych inwestycji publicznych w modelu PPP, której patronem medialnym był aleBank.pl. Najważniejsi eksperci w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce brali udział w czterech panelach dyskusyjnych, dotyczących kwestii kluczowych dla realizacji projektów w formule PPP.

CZYTAJ WIĘCEJ
człowiek trzymający w rękach banknoty eurobanknoty
Firma

Przedsiębiorcom będzie łatwiej uzyskać zabezpieczenie pożyczki, jest umowa ARP S.A. z EFI

9 lipca 2021 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) dotyczącą warunków funkcjonowania gwarancji portfelowej w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). ARP S.A. jest pierwszą nie-bankową instytucją finansową, wdrażającą na polskim rynku gwarancję portfelową EFG, która pozwoli na liberalizację polityki zabezpieczeń. Gwarancja EFG to element wspierający pozyskanie finansowania w ARP S.A. przez przedsiębiorców, podkreśla w komunikacie Agencja.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Finansowania MMŚP
Firma | Wydarzenia

Dostęp MMŚP do finansowania komercyjnego ze wsparciem instytucji publicznych

Obecny kryzys stał się niełatwym sprawdzianem nie tylko dla small biznesu, ale także i podmiotów, zapewniających finansowanie dla tego segmentu rynku, zarówno jeśli chodzi o bankowość komercyjną, jak i instytucje publiczne realizując statutowe obowiązki w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W jakim stopniu obu tym grupom udało się zrealizować tak bezprecedensowe działania i jakie plany w zakresie zapewniania pieniędzy dla sfery realnej gospodarki w dobie wychodzenia z pandemii przygotowują poszczególni interesariusze? Kwestia ta była jednym z głównych wątków, poruszanych podczas tegorocznej, pierwszej edycji Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Gospodarka

Finansowanie mikro-, małych i średnich firm szansą dla sektora bankowego

W dobie wychodzenia z kryzysu pandemicznego szczególne znaczenie będzie miało finansowe wsparcie dla small biznesu, który szczególnie ucierpiał w wyniku zaistniałej sytuacji. Tej właśnie problematyce poświęcone jest Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To pierwsza edycja tego wydarzenia, ale jak zapewniali organizatorzy, z pewnością nie ostatnia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Finansowania MMŚP
Firma | Multimedia | Wydarzenia

Przed Forum Finansowania MMŚP: Dostęp przedsiębiorców do kredytu w okresie wychodzenia z pandemii

Ósmego lipca odbędzie się Forum Finansowania Mikrofirm, Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod tytułem „Dostęp przedsiębiorców do kredytu w okresie wychodzenia z pandemii”. Przed Forum, które będzie dostępne online dla wszystkich zainteresowanych rozmawiamy z Arkadiuszem Lewickim Dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
ESG

Czyste Powietrze: do programu dołącza BGK z gwarancjami do 80 proc. kredytu

Połowa z nas (46 proc.) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w naszej okolicy. Jak wynika z badań, zła jakość powietrza przyczynia się do zapadania na przewlekłe choroby. Wiele z nich zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Co więcej, w świetle uchwał antysmogowych, musimy w najbliższych latach zrezygnować z ogrzewania domów starymi i nieefektywnymi piecami, tzw. „kopciuchami”. BGK, bank z misją, dba o zdrowie Polaków i dołącza z gwarancjami do programu „Czyste Powietrze”, by pomóc w wymianie pieców na ekologiczne źródła ciepła oraz termomodernizacji domów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma | Wydarzenia

Inauguracja InvestEU w Polsce, od kiedy i jak z niego skorzystać?

Polska dobrze wykorzystała swoją szansę na realizację potrzebnych i efektywnych biznesowo projektów, zajmując ostatecznie 6. miejsce w UE pod względem wartości zatwierdzonego wsparcia z EFIS w obu oknach ‒ na poziomie 19,2 mld zł. Miejsce to można uznać za duży sukces, gdyż w EFIS nie przewidziano kopert narodowych, stąd promotorzy projektów konkurowali ze sobą bezpośrednio w skali całej UE. Wierzę, że doświadczenie polskich firm i samorządów w aplikowaniu o środki z EFIS pozwoli im szybko i skutecznie sięgnąć również po wsparcie dostępne z Programu InvestEU – powiedział Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podczas konferencji inaugurującej program InvestEU na terenie Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma

Europejski Fundusz Gwarancyjny już od czerwca 2021 roku dostępny dla polskich firm

Ponad 14 miliardów złotych z trzynastu polskich instytucji finansowych trafi jeszcze w tym roku do przedsiębiorców. Szacuje się, że w całym okresie aktywności Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego będą mogli oni skorzystać z finansowania antykryzysowego szacowanego nawet na 20 mld zł, czytamy w informacji prasowej Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Multimedia | Wydarzenia

Czyste Powietrze impulsem modernizacyjnym dla polskiej gospodarki

Program Czyste Powietrze jest w tej chwili największym programem transformacyjnym w Europie z budżetem przekraczającym 100 mld zł. Czyste Powietrze nie tylko pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ale także zmieni naszą gospodarkę. Mówiono o tym podczas wspólnej konferencji towarzyszącej uroczystemu włączeniu do Programu 7 banków komercyjnych (14.04.2021 r.). Przedstawiamy w postaci tekstu i zapisu wideo fragment konferencji, w którym na pytanie aleBank.pl zadane na czacie odpowiedzieli bankowcy i przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma

Z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego do polskich firm trafi co najmniej 20 mld złotych

21 października br. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zorganizowali konferencję inauguracyjną w Polsce nowego funduszy antykryzysowego. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 uczestników z prawie setki instytucji polskiego rynku finansowego. Spotkanie odbyło się pod patronatami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy Europejskich
i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka | Multimedia

Banki i przedsiębiorstwa w planie odbudowy gospodarki UE po kryzysie COVID-19

3 czerwca 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej, Związek Banków Polskich i Komisja Europejska zorganizowały dla przedstawicieli polskiego sektora finansowego spotkanie informacyjne ws. „Planu odbudowy gospodarki Unii Europejskiej po kryzysie COVID-19”, który 27 maja Komisja Europejska skierowała do konsultacji z rządami państw członkowskich i środowiskami gospodarczymi w tych państwach – powiedział po spotkaniu Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punkt Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Wydarzenia i Opinie. 2. Forum Akademicko-Gospodarcze: Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju

Nowoczesne kształcenie kadr stanowi fundament innowacyjnej gospodarki, a warunkiem powodzenia całego procesu jest odpowiednia organizacja uczelni i ich współpraca ze środowiskami gospodarczymi. Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera wymiana doświadczeń, dla której szansą są cykliczne spotkania reprezentantów obydwu środowisk. Taki właśnie charakter miały obrady drugiego już Forum Akademicko-Gospodarczego, które przebiegały pod hasłem „Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3