Gala Liderów Finansowania Innowacji 2024

Gala Liderów Finansowania Innowacji 2024
Tadeusz Białek. Fot. Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas wieczornej Gali Liderów Finansowania Innowacji towarzyszącej Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024 wręczono Medale za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP oraz Wyróżnienia Liderów Finansowania Innowacji XX-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Gala Liderów Finansowania Innowacji (3.07.2024), podczas której wręczono Medale za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP, towarzyszyła Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024. Okazją do wręczenia Medali był również Jubileusz XX-lecia Polski i Polskiej Bankowości w Unii Europejskiej.

Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem nadawanym w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i nadawana jest przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Odznaki wręczone podczas Gali z okazji Forum oraz XX-lecia Polski w UE zostały przyznane bankowcom na wniosek Związku Banków Polskich.

Gala Liderów Finansowania Innowacji towarzysząca Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024
Fot. Karol Zapała

Odznaki wręczyli:

prof. Waldemar Sługocki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii;

dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Postanowieniem ministra rozwoju i technologii o nadaniu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej zostali odznaczeni:

Artur Jakub Adamczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA;

Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu  ING Banku Śląskiego SA;

Mariusz Piotr Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej SA;

Michał Andrzej Gajewski, prezes zarządu Santander Bank Polska SA;

Przemysław Gdański, prezes zarządu  BNP Paribas Bank Polska SA;

Alicja Huczyńska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie;

Krzysztof Sławomir Karwowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie;

Bartosz Kublik, wiceprezes kierujący pracami zarządu BOŚ Bank SA;

Aleksander Mikołajczak, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy;

Maciej Semeniuk, Treasurer/CBDO Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce;

Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA;

Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBank SA.

Gala Liderów Finansowania Innowacji towarzysząca Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024
Fot. Karol Zapała

Czytaj także: Prezes ZBP otworzył Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców

W drugiej części Gali Liderów Finansowania Innowacji wręczono również Wyróżnienia Liderów Finansowania Innowacji XX-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach:

 • Najlepsze Banki Kredytu Technologicznego,
 • Najlepsze Banki Kredytujące z gwarancją Biznesmax,
 • Najlepsi Polscy Innowacyjni Pośrednicy Finansowi UE.

Wyróżnienia wręczyli:

prof. Marta Postuła, pierwszy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Partner Strategiczny;

dr Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Patron Honorowy Forum;

zarząd Związku Banków Polskich w składzie: prezes dr Tadeusz Białek, wiceprezes Agnieszka Wachnicka oraz wiceprezes Włodzimierz Kiciński.

Gala Liderów Finansowania Innowacji towarzysząca Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024
Fot. Karol Zapała

W kategorii Najlepsze Banki Kredytu Technologicznego wyróżniono:

 • ING Bank Śląski SA,
 • PKO Bank Polski SA,
 • BNP Paribas Bank Polska SA,
 • Santander Bank Polska SA,
 • Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości SA.

W kategorii Najlepsze Banki Kredytujące z gwarancją Biznesmax wyróżniono:

 • Santander Bank Polska SA,
 • Bank Pekao SA,
 • ING Bank Śląski SA,
 • BNP Paribas Bank Polska SA,
 • mBank SA.

Czytaj także: Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP) 2024 o zielonej i cyfrowej transformacji firm

Laureatom z kategorii Najlepsi Polscy Innowacyjni Pośrednicy Finansowi UE wyróżnienia wręczyli:

prof. Waldemar Sługocki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii nadzorującego Program Wieloletni na rzecz rozwoju dostępu do Jednolitego Rynku;

Grzegorz Rabsztyn, szef Biura EBI w Polsce;

Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE.

Gala Liderów Finansowania Innowacji towarzysząca Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024
Fot. Karol Zapała

Wyróżnienia w kategorii Najlepsi Polscy Innowacyjni Pośrednicy Finansowi UE otrzymali:

 • PKO Leasing SA,
 • CVI Dom Maklerski sp. z o.o.,
 • Fundusz Simpact Ventures.

Gala Liderów Finansowania Innowacji towarzysząca Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024
Fot. Karol Zapała

Wszystkim Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Źródło: BANK.pl