Alicja Huczyńska

BANK 2021/12

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna

Skoro przez półtora stulecia w różnych sytuacjach dziejowych bankowość lokalna utrzymała się lepiej lub gorzej i służyła społeczności lokalnej, to znaczy, że idea, która jej przyświecała, byśmy wspólnie, tworzyli dobro, którym możemy się podzielić i budowali to nasze otoczenie, ma głęboki sens, i że będzie mieć sens także w najbliższej przyszłości – twierdzi
Alicja Huczyńska,
prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie.
Rozmawiali z nią Maciej Małek i Jerzy Rawicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Wydarzenia i opinie | FLBS | Zmiany w gospodarce tworzą przestrzeń dla rozwoju bankowości spółdzielczej

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana – te słowa, przypisywane Heraklitowi z Efezu, mogłyby posłużyć za motto drugiego webinarium tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Motywem przewodnim czterech paneli, dedykowanych jakże zróżnicowanej problematyce, były przemiany w gospodarce. O tym, czy pozostaną wyzwaniem, czy wykorzystaną szansą przez spółdzielców, zadecyduje umiejętność adaptacji lokalnych instytucji finansowych do nowych realiów.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/10

Banki spółdzielcze: Spółdzielcy w nowej Radzie ZBP

16 września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców Związku Banków Polskich (MMŚP). Powołano ją na wniosek banków zainteresowanych rozwojem dostępu do finansowania dla mikro i małych firm, konstruktywnym dialogiem z tym środowiskiem oraz tworzeniem optymalnych warunków dla doskonalenia oferty finansowej. W składzie MMŚP znalazło się także kilkunastu prezesów banków spółdzielczych i obu banków zrzeszających, ponieważ tego typu klienci są ważnym i stale rosnącym segmentem portfela kredytowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1