Wydarzenia i opinie | FLBS | Zmiany w gospodarce tworzą przestrzeń dla rozwoju bankowości spółdzielczej

Wydarzenia i opinie | FLBS | Zmiany w gospodarce tworzą przestrzeń dla rozwoju bankowości spółdzielczej
Fot. bizvector/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana - te słowa, przypisywane Heraklitowi z Efezu, mogłyby posłużyć za motto drugiego webinarium tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Motywem przewodnim czterech paneli, dedykowanych jakże zróżnicowanej problematyce, były przemiany w gospodarce. O tym, czy pozostaną wyzwaniem, czy wykorzystaną szansą przez spółdzielców, zadecyduje umiejętność adaptacji lokalnych instytucji finansowych do nowych realiów.

Wykorzystanie możliwości, jakie stwarza odbudowa gospodarki po kryzysie covidowym oraz perspektywa zielonej transformacji, powinno być dla lokalnego sektora finansowego absolutnym priorytetem. I nie chodzi tu wyłącznie o społeczną odpowiedzialność biznesu, o którą apelował w wystąpieniu inauguracyjnym prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, ale także o względy czysto biznesowe.

Dywersyfikacja źródeł przychodów

Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, wskazał, iż kryzys covidowy osłabił zapotrzebowanie na finansowanie środków trwałych. Rosły też wymagania dotyczące zabezpieczeń kredytów. Również po stronie depozytowej widać regres. Bartosz Kublik, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, potwierdził, iż wycofywanie oszczędności z lokat i inwestowanie w inne aktywa jest problemem także dla banków lokalnych, zatem dywersyfikacja źródeł przychodu jest koniecznością. Potencjał wciąż niewykorzystany przez spółdzielców mają instrumenty zwrotne, dostępne w ramach programów ramowych UE.

Warto też zabiegać o środki, przeznaczone na modernizację energetyki i ciepłownictwa, pozostające w gestii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Paweł Mirowski, wiceszef tej instytucji, zwrócił uwagę na program Czyste Powietrze, którego uczestnikami od kwietnia br. są instytucje finansowe. Celem działań, wspieranych przez NFOŚiGW, jest sprawiedliwa transformacja polskiej energetyki w kierunku zeroemisyjnym oraz poprawa jakości powietrza. Tylko na termomodernizację polskich gospodarstw domowych przeznaczono ponad 5,5 mld zł, dzięki czemu udało się zlikwidować ok. 330 tys. tzw. kopciuchów.

Dzięki zakorzenieniu w lokalnych realiach, bankowość spółdzielcza może odegrać w tym procesie kluczową rolę. Na obszarach wiejskich niejednokrotnie nie ma ona konkurencji, a spółdzielcy są traktowani przez klientów jak sąsiedzi – wskazywała Beata Hamkało, p.o. prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze. Apelowała jednocześnie o wsparcie państwa, by koszty wdrożeń IT czy zmian organizacyjnych, warunkujących uczestnictwo banków w proekologicznych programach, nie obciążały wyłącznie lokalnego sektora finansowego i jego klientów.

Zrzeszenie w roli centrum kompetencji AML

Rozwój kanałów cyfrowych stanowi szansę także dla środowisk przestępczych, które usiłują wykorzystywać system finansowy do legalizacji środków, pochodzących z działalności kryminalnej. Zamachy terrorystyczne w państwach Unii Europejskiej czy afery w stylu Panama Papers stały się przesłanką dla reformy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, czego przejawem jest tzw. V dyrektywa AML. Jej implementację do polskiego ładu regulacyjnego omówiła ­Elżbieta ­Franków-Jaśkiewicz, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Dla banków kluczowe znaczenie ma poszerzony katalog sytuacji, w których wymagane jest stosowanie środków bezpieczeństwa, zmienione zasady ujawniania transakcji przeprowadzonych bez uzasadnienia prawnego lub gospodarczego, czy też mechanizm weryfikacji prawdziwości informacji o kliencie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Przedstawicielka resortu finansów podkreśliła, że banki spółdzielcze dysponują przewagą nad konkurencją, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK