Wydarzenia i Opinie | Forum Bankowe | Dyskusje w cieniu agresji

Wydarzenia i Opinie | Forum Bankowe | Dyskusje w cieniu agresji
Fot. bizvector/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odbudowa polskiej gospodarki po blisko dwuletnich zmaganiach z COVID-19, połączona z wdrażaniem strategicznych programów rozwojowych na poziomie regionalnym, sektorowym i ogólnokrajowym oraz związanych ze stopniową dekarbonizacją miały być głównym motywem tegorocznej edycji Forum Bankowego. Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że na plan pierwszy wybiły się perspektywy polskiej gospodarki w czasach niepewności, z akcentem na stabilność sektora finansowego oraz następstwa napływu uchodźców i systemowe możliwości udzielenia im wsparcia.

Wskazał na to Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, w wystąpieniu inauguracyjnym. Dr Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku, mówił o tym, jak potężny szok dla rodzimego rynku finansowego stanowiły minione 24 miesiące. Odnosząc się do faktu, że na przestrzeni minionych lat banki stykały się raczej ze znanymi rodzajami ryzyka, w rodzaju kredytowego czy płynnościowego, przypomniał pojawienie się w tym dość przewidywalnym środowisku najpierw rozlicznych wyzwań towarzyszących pandemii COVID-19, a obecnie niepewności towarzyszącej konfliktowi zbrojnemu tuż za naszą wschodnią granicą. Sytuacja, w której Polska staje się krajem frontowym, będzie bez wątpienia determinować decyzje inwestorów.

Czy Polska znów okaże się odporna na kryzysy?

Tu pojawia się pytanie, jak skłonić ich, by mimo zwiększonego ryzyka lokowali kapitał nad Wisłą. Piotr Mazur, wiceprezes PKO Banku Polskiego, stwierdził, że najlepszym sygnałem byłoby utrzymanie niepodległości przez Ukrainę. Biorąc pod uwagę doświadczenia minionych dwóch dekad, kiedy to polska gospodarka z każdego kolejnego kryzysu wychodziła wzmocniona, można się spodziewać, że i obecnie nasz kraj będzie postrzegany jako najdalej wysunięty na Wschód przyczółek bezpiecznego świata, jak to określił Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao.

Wyzwaniem dla Polski pozostaje nadal wysoki poziom inflacji. Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. Adama Glapińskiego, jest to cena za relatywnie niewielki uszczerbek, jakiego doznała polska gospodarka w okresie COVID-19, gdyż reakcja banku centralnego pozwoliła oddalić groźbę rosnącego bezrobocia. Rzecz w tym, że wojna w Ukrainie spowoduje podwyżki cen nie tylko surowców energetycznych, ale zbóż i roślin oleistych. Zastąpienie dostawców z Rosji, Ukrainy czy Białorusi innymi eksporterami ropy naftowej będzie się wiązać z dodatkowymi inwestycjami nie  tylko w infrastrukturę przesyłową, ale także w technologie przetwórcze, które mogą się różnić w zależności od miejsca pochodzenia surowców – mówił dr Andrzej Banasiak, doradca zarządu ZBP. Wskazał inne wyzwania, jak choćby znalezienie nowych źródeł pozyskiwania stali, jako że obecnie większość dostaw tego surowca pochodzi od naszych wschodnich sąsiadów, czy wzrost cen nawozów wskutek wycofywania się cywilizowanego świata z zakupów rosyjskiego gazu.

Trzeba pamiętać o podmiotach gospodarczych, które bazowały na dostawach na rynki wschodnie, obecnie zamknięte wskutek wojny i wprowadzanych sankcji. Do kwestii tej odniósł się prezes ZBP, akcentując potrzebę zapewnienia odpowiednich mechanizmów restrukturyzacyjnych, tak by nie zaprzepaścić intelektualnego oraz materialnego potencjału tych firm. Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał też na pilną konieczność wykreowania skutecznych mechanizmów dystrybucji środków pomocowych dla coraz liczniejszych uchodźców, przy równoczesnym zapobieganiu powstawania sytuacji konfliktowych pomiędzy społecznością ukraińską i polską.

Owa fala uchodźców może tymczasem zostać zagospodarowana przez polski rynek pracy, co sugerował Piotr Mazur. Pozytywnym sygnałem dla gospodarki mogą być prognozy spadku deficytu dla sektora rządowego i samorządowego na rok bieżący, które przewidują jego spadek poniżej poziomu 3% PKB. Wspomniał o tym Sebastian Skuza, wiceszef resortu finansów, sugerując jednakże możliwość zmaterializowania się czynników nieprzewidywalnych. Należy do nich zarówno zwiększenie dochodów sektora publicznego, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK