Wydarzenia i Opinie | Kongresy | Rekomendacje ekspertów

Wydarzenia i Opinie | Kongresy | Rekomendacje ekspertów
Fot. Good Studio/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tradycyjnie już pod koniec ub.r. odbyły się dwa ważne wydarzenia dla polskiego rynku finansowego - XVII Kongres Consumer Finance, zorganizowany przez Europejski Kongres Finansowy przy udziale Centrum Myśli Strategicznych i Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz XIII Kongres Bankowości Detalicznej.

Warto zatem pokrótce omówić zagadnienia makroekonomiczne, które w ramach obu eventów zaprezentowali prof. Leszek Pawłowicz i Ludwik Kotecki – i to w szerszej perspektywie, niż tylko w odniesieniu do produktów i usług finansowych dedykowanych statystycznemu Kowalskiemu. Bazowali oni na odpowiedziach, nadesłanych przez wybitnych polskich ekonomistów w ramach ankiety Europejskiego Kongresu Finansowego. Prognozy ilościowe dostarczyło 15 ekspertów, zaś opinie o największych zagrożeniach dla koniunktury w gospodarce, stabilności systemu finansowego i rekomendowanych działań w obszarze polityki gospodarczej zaprezentowało 42 uznanych specjalistów.

W najnowszej edycji raportu „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski” jako swoiste novum pojawiło się pytanie o najistotniejsze zagrożenia dla wiarygodności polskiego złotego w perspektywie 2023 r. Autorzy opracowania wskazywali, iż wejście w miniony rok było – za sprawą sytuacji epidemicznej i powodowanych nią obaw o perspektywy ekonomiczne zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw – mniej optymistyczne. Czwarta fala COVID-19 potwierdziła, że pomimo dostępności szczepionki pandemia przybrała charakter cykliczny i powtarzalny, co bez wątpienia wpłynie na kondycję tak poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całych segmentów rynku.

Bezprecedensowe wzrosty w trudnych warunkach

Pomimo tak niełatwych uwarunkowań, polska gospodarka ożywiła się, a PKB osiągnął poziom sprzed kryzysu już w II kw. ub.r. Trudności, wynikające z zachwiania łańcuchów dostaw i zwyżkujących cen niektórych surowców i półproduktów, zostały zrównoważone przez nadspodziewanie dobrą sytuację na rynku pracy, a także możliwości zakupowe konsumentów. Wszystko to pozwala ocenić wynik gospodarczy za rok miniony jako zadowalający, z tym wszakże zastrzeżeniem, że punktem odniesienia pozostaje niska baza roku 2020. W kolejnych kwartałach i latach na sytuację gospodarczą wpłynie polityka pieniężna nakierowana na walkę z wysoką inflacją, słabnącym złotym, oczekiwaniami inflacyjnymi, a także nieodzownym zacieśnieniem polityki budżetowej.

W perspektywie 2022 r. istotnym czynnikiem będzie wdrażanie Polskiego Ładu oraz ewentualna realizacja Krajowego Planu Odbudowy, choć w tej akurat sprawie trudno o optymistyczne prognozy. W zgodnej opinii ekspertów EKF po recesji rzędu -2,5% w 2020 r. i obserwowanym na przestrzeni następnych 12 miesięcy silnym odbiciu gospodarczym na poziomie 5,2%, w tym roku dynamika wzrostu wyhamuje do poziomu 4,4%, a w następnym okresie uzyska jeszcze niższy, bo czteroprocentowy poziom. Na takie przewidywania wpływa nie tylko poziom inflacji czy też spodziewane restrykcje w zakresie polityki pieniężnej, ale także brak dostępu do ponad 58 mld euro w ramach KPO i prognozowany, szybszy wzrost popytu krajowego niż PKB.

Otwarta pozostaje kwestia napływu środków unijnych w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jako głównego elementu Next Generation EU. Silny popyt, wzrost cen, w tym artykułów importowanych, rosnące koszty pracy – wszystko  to obniży konkurencyjność polskiej gospodarki, generując zmianę w rachunku bieżącym bilansu płatniczego i wzrost deficytu z 0,3% PKB w 2021 do 0,7% ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK