Bankowość i finanse | LOŻA KOMENTATORÓW | Jak decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych może wpłynąć na wyniki finansowe banków w nadchodzącym czasie?

Bankowość i finanse | LOŻA KOMENTATORÓW | Jak decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych może wpłynąć  na wyniki finansowe banków w nadchodzącym czasie?
Źródło: Archiwum redakcja
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezentowane opinie stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo. (Oprac. kmor) Karol Wolniakowskiwiceprezes zarządu SGB-Banku SA, odpowiedzialny za Pion Ryzyka i Finansów W naszym kraju większość kredytów ma zmienne oprocentowanie, zatem podwyżka stóp procentowych przełoży się na wzrost przychodów odsetkowych, a efekty będą widoczne w wynikach banków […]

Prezentowane opinie stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo. (Oprac. kmor)

Karol Wolniakowski
wiceprezes zarządu SGB-Banku SA, odpowiedzialny za Pion Ryzyka i Finansów

W naszym kraju większość kredytów ma zmienne oprocentowanie, zatem podwyżka stóp procentowych przełoży się na wzrost przychodów odsetkowych, a efekty będą widoczne w wynikach banków najpóźniej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Z drugiej strony, pomimo utrzymującego się niskiego, a często wręcz zerowego oprocentowania depozytów, sektor bankowy w dalszym ciągu wykazuje dużą nadpłynność. Decyzja o podwyżce stóp procentowych w krótkim okresie nie powinna istotnie wpłynąć na wzrost oprocentowania depozytów. Jeśli nastąpi, raczej nie będzie tak duży, jak wzrost oprocentowania kredytów.

W okresie rekordowo niskich stóp procentowych banki zintensyfikowały działania mające poprawić efektywność, znacząco obniżając koszty. Ich skutki, w połączeniu ze wzrostem wyników odsetkowych, powinny przyspieszyć powrót zysków sektora do poziomu sprzed pandemii.
Oceniając wpływ podwyżek stóp procentowych na wyniki finansowe banków, nie należy zapominać o ich niekorzystnym wpływie na wartość posiadanych przez banki instrumentów dłużnych, które są wyceniane według wartości godziwej. Zmniejszenie ich wartości, na skutek wzrostu stóp procentowych, wpływa negatywnie na wynik finansowy lub, co ma miejsce w przypadku większej części tych instrumentów posiadanych przez banki, na zmniejszenie funduszy własnych. Korekta wyceny posiadanych instrumentów dłużnych może w krótkim okresie przewyższać korzyści wynikające ze zwiększonego oprocentowania kredytów i banki mogą zanotować przejściowe pogorszenie współczynników wypłacalności.

Łukasz Tarnawa
główny ekonomista, dyrektor ds. Analiz Makroekonomicznych, Bank Ochrony Środowiska

Październikowa podwyżka stopy referencyjnej NBP o 40 pkt. baz. będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe banków. W Polsce większość kredytów bankowych charakteryzuje się zmiennym oprocentowaniem, opartym na trzy- lub sześciomiesięcznych stawkach WIBOR. W reakcji na decyzję RPP oraz w oczekiwaniu na dalsze zacieśnienie polityki monetarnej, stawki wzrosły o 45 i 55 pkt. baz., czyli silniej niż stopa NBP.

W najbliższych dwóch-trzech miesiącach, w zależności od zapisów w umowach kredytowych i konstrukcji stawek oprocentowania kredytów, nastąpi podwyższenie rat kredytowych w oparciu o wyższe stopy WIBOR. W rezultacie, w perspektywie 12 miesięcy, przychody odsetkowe banków wzrosną o około 4 mld zł. Oczywiście z czasem w ślad za podwyżką stóp NBP pójdzie też podwyższenie oprocentowania depozytów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK