Łukasz Tarnawa

Polski złoty
Gospodarka

Złoty najsłabszy wobec euro od 12 lat; ekonomiści: umocnienie polskiej waluty pomogłoby ograniczyć inflację

Zacieśnienie polityki pieniężnej przy jednoczesnym umocnieniu waluty dosyć istotnie pomaga obniżyć inflację, więc nie można zaniedbywać odziaływania na inflację za pomocą kursu złotego – wskazują rozmówcy PAP Biznes. Tymczasem złoty jest najsłabszy wobec euro od 12 lat, a dalsza deprecjacja krajowej waluty mogłaby przyczynić się do wzrostu inflacji z obecnych 6,8 proc. do 10-proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Loża komentatorów
BANK 2021/11

Bankowość i finanse | LOŻA KOMENTATORÓW | Jak decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych może wpłynąć na wyniki finansowe banków w nadchodzącym czasie?

Prezentowane opinie stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo. (Oprac. kmor) Karol Wolniakowskiwiceprezes zarządu SGB-Banku SA, odpowiedzialny za Pion Ryzyka i Finansów W naszym kraju większość kredytów ma zmienne oprocentowanie, zatem podwyżka stóp procentowych przełoży się na wzrost przychodów odsetkowych, a efekty będą widoczne w wynikach banków […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Łukasz Tarnawa, Bank Ochrony Środowiska
Gospodarka

Główny ekonomista BOŚ: 5-proc. inflacja może skłonić RPP do podwyżki stóp procentowych w listopadzie

Inflacja pozostająca na poziomie 5% r/r przez kolejnych kilka miesięcy może być impulsem dla Rady Polityki Pieniężnej (RPP) do podwyżki stóp procentowych w listopadzie br. o 15 punktów bazowych, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) Łukasz Tarnawa. Według niego, bank centralny może lekko podwyższyć stopy procentowe, jednocześnie kontynuując skup aktywów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Łukasz Tarnawa, Bank Ochrony Środowiska
Komentarze ekspertów

Kluczowym wyzwaniem w 2021 r. będzie zachowanie firm i to, jaką skalę upadłości spowoduje recesja

W IV kw. spadek PKB Polski o 5,1 proc. rdr.; odmrażanie gosp. w I poł. ’21 ostrożne Październikowe wyniki gospodarki to pozytywne sygnały z przemysłu i budownictwa, ale też zwiastun osłabienia w handlu detalicznym, które czeka nas w kolejnych miesiącach; w IV kw. PKB Polski spadnie o 5,1 proc. rdr ‒ ocenia Łukasz Tarnawa z BOŚ. Odmrażanie gospodarki w I połowie 2021 r. będzie ostrożne, kluczowym wyzwaniem będzie zachowanie firm i to, jak dużą falę upadłości spowoduje tegoroczna recesja.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

Bankowość i finanse | Przed nami chude lata

W kolejnych kwartałach będziemy mieli do czynienia z postępującym spadkiem zyskowności polskich instytucji finansowych – przestrzegał w październiku br. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Nie wykluczył też scenariusza pesymistycznego, zgodnie z którym przyszły rok przynieść mógłby straty dla całego sektora. Potwierdzeniem tak niekorzystnych prognoz zdają się być rezultaty osiągane przez polskie banki. Na koniec sierpnia br. stratę w łącznej wysokości 1,1 mld zł wykazywało 20 podmiotów, połowę z nich stanowiły lokalne instytucje finansowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
DANE STATYSTYKA
Gospodarka

„Nadprogramowy” wzrost zainteresowania obligacjami to ok. 2 mld zł. GUS podał dane o sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w październiku 2019 r. zanotowała dynamikę wzrostu r/r (w cenach stałych) powyżej konsensusu rynkowego, jednakże efekt spowolnienia gospodarczego powoli będzie przekładał się na konsumpcję prywatną, zdaniem ekonomistów. Pozostanie ona wciąż kluczowym motorem gospodarki, ale jej dynamika będzie się stabilizować w najbliższych miesiącach.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1