Horyzonty Bankowości 2019: Nadgryziony róg obfitości?

Horyzonty Bankowości 2019: Nadgryziony róg obfitości?
Fot. inamar/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ekonomiści są zgodni. W najbliższym czasie gospodarka będzie rozwijała się wolniej. Najważniejsze instytucje badawcze wskazują, że PKB Polski może obniżyć się nawet do 3,5%, ale na tle innych krajów europejskich i tak będzie to bardzo dobry wynik.

Na początku lutego Komisja Europejska obniżyła prognozy wzrostu produktu krajowego brutto dla Polski. Zdaniem unijnych analityków w 2019 r. PKB wzrośnie o 3,5%, a w 2020 r. o 3,2% Kilka miesięcy wcześniej szacowano, że będzie to odpowiednio 3,7% i 3,3%. Wyższe PKB niż w Polsce Komisja Europejska spodziewa się tylko w pięciu krajach wspólnoty: w Bułgarii (3,6%), Rumunii (3,8%), Słowacji (4,1%), Irlandii (4,1%) i na Malcie (5,2%). Najniższego wzrostu Bruksela spodziewa się po Włoszech. Zgodnie z prognozami unijnych ekonomistów gospodarka Italii wzrośnie o symboliczne 0,2% w 2019 r. i o równie niewielkie 0,8% w 2020!

Koniec dobrych wiadomości

Pogorszenia koniunktury w perspektywie najbliższych miesięcy spodziewają się również inne instytucje badawcze. W styczniu 2019 r. prognozy światowego wzrostu PKB obniżył Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W 2019 r. o 0,2 pkt.% (do 3,5%), a w 2020 r. o 0,1 pkt. proc. (do 3,6%).

Ekonomiści MFW przekonują, że globalna gospodarka będzie rozwijać się nieco słabiej, głównie za sprawą spowolnienia w Europie oraz trwających konfliktów handlowych. „Rewizja oczekiwań odzwierciedla słabszą dynamikę wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2018 r., w tym w Niemczech po wprowadzeniu nowych standardów emisji spalin oraz we Włoszech, gdzie ryzyko związane z długiem państwowym i finansowym wpłynęło negatywnie na popyt krajowy i obniżyło nastroje na rynkach finansowych. Recesja w Turcji będzie głębsza niż oczekiwano” – wskazali autorzy dorocznego raportu World Economic Outlook.

To kolejna już rewizja w dół MFW. W październiku obniżenie prognoz fundusz uzasadniał wprowadzaniem barier celnych między USA a Chinami. Według prognoz w 2019 r. dynamika wzrostu światowego PKB będzie najniższa od trzech lat. Ekonomiści MFW zauważają coraz więcej negatywnych sygnałów napływających ze światowej gospodarki i dlatego spodziewają się pogorszenia nastrojów. „Eskalacja napięć handlowych pozostaje kluczowym ryzykiem dla prognoz. Warunki finansowe ulegają zaostrzeniu od jesieni. Wiele czynników wyzwalających poza eskalacją napięć handlowych może spowodować dalsze pogorszenie nastrojów związanych z ryzykiem, co będzie miało niekorzystny wpływ na wzrost, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysoki poziom długu publicznego i prywatnego” – wskazują autorzy raportu. Wśród czynników osłabiających światową gospodarkę analitycy MFW wskazują wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia oraz większe od oczekiwań spowolnienie gospodarcze w Chinach. Wspominają też o zawieszeniu rządu federalnego USA i napięciach geopolitycznych na Bliskim Wschodzie oraz we Wschodniej Azji. MFW wymienia zmiany klimatyczne i utratę zaufania do partii politycznych oraz instytucji państwowych jako ryzyka długoterminowe.

„Zwiększona niepewność w polityce handlowej oraz obawy dotyczące dalszej eskalacji konfliktów mogą obniżyć inwestycje przedsiębiorstw, zakłócić łańcuchy dostaw i spowolnić wzrost wydajności. Wynikające z tego pogorszenie perspektyw rentowności przedsiębiorstw może pogorszyć nastroje na rynkach finansowych i spowolnić wzrost gospodarczy” – tłumaczą ekonomiści.

Ich zdaniem priorytetem światowej polityki gospodarczej powinno być dążenie przez wszystkie kraje do szybkiego rozwiązania sporów handlowych i wynikającej z nich niepewnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK