FLBS 2019. Kiedy i jak wdrażać metodyki zwinne

FLBS 2019. Kiedy i jak wdrażać metodyki zwinne
FLBS 2019 Fot.aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zasady implementacji metodyki agile w banku spółdzielczym przedstawił na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019 Wojciech Kosiorek, dyrektor, Korn Ferry Hay Group Poland. Mówił też o tym, kiedy i jak wdrażać tzw. metodyki zwinne.

#TadeuszBiałek: Nadal nie ma możliwości przejęcia gospodarstwa za dług #ForumLiderówBS #GrupaBPS #SGB #KZBS #BankiSpółdzielcze #ZBP

Zwrócił uwagę na szybkie zmiany, w tym dotyczące klientów banków spółdzielczych, na których oddziałuje np. zmiana klimatu – choćby stepowienie. Dlatego ważna jest elastyczność i dostosowanie się organizacji do otoczenia biznesowego. Fundamentem metodyk zwinnych jest umiejętność współpracy w zespole. Agile to nie tylko metodyka, to filozofia pracy.

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Informację o tym przedsięwzięciu przedstawili Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP i prof. Lech Kurkliński. To konkretne działania podejmowane przez ZBP.

Będą zorganizowane np. warsztaty zarządzania talentami w bankach spółdzielczych. Na pewno warto dziś inwestować w rozwijanie kompetencji pracowników sektora banków spółdzielczych.

Pierwsze szkolenie zgodne z tym programem ma się już odbyć 5-6 grudnia tego roku. Jak stwierdził prof. Lech Kurkliński, nie będzie to szkolenie akademickie, a bardziej skierowane na praktykę.

Uczestnicy Forum wysłuchali wypowiedzi osób związanych z tym projektem edukacyjnym.

Banki spółdzielcze a regulacje

Zgodnie z nowymi regulacjami coraz trudniej dochodzić roszczeń w stosunku do gospodarstw rolnych. Ma to duże znaczenie praktyczne dla bankowości spółdzielczej. W trakcie dyskusji omawiano zmiany legislacyjne dotyczące restrukturyzacji gospodarstw rolnych i zmian w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń. Dyskusję moderował Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP.

Wprowadzając do dyskusji, Tadeusz Białek, dyrektor Zespołu Prawno‐Legislacyjnego ZBP, przypomniał między innymi o likwidacji nakazu zapłaty na podstawie ksiąg bankowych. Również o likwidacji fikcji doręczenia, czyli specjalnej procedury doręczania pozwu np. przez komornika. Wspomniał o właściwości przemiennej w sprawach bankowych.

Nadal nie ma możliwości przejęcia gospodarstwa za dług. Mówił też o wytycznych EBA dotyczących outsourcingu.

Czytaj także: FLBS 2019. Bankowość spółdzielcza na rynku usług bankowych

Po tym wprowadzeniu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli: Alicja Huczyńska, prezes Banku Spółdzielczego w Koronowie, Aleksander Mikołajczak, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy oraz Robert Typa, radca ministra Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Jak ocenić ustawę o restrukturyzacji gospodarstwa rolnego? − Alicja Huczyńska stwierdziła, że zgodnie z jej wiedzą, zdaniem rolników i banków są to martwe przepisy. Gospodarstwa rolne mogą przestać być atrakcyjne dla banków jako kredytobiorcy. Może to spowodować ograniczenie akcji kredytowej, a także rozwoju obszarów wiejskich.

Jak stwierdził Aleksander Mikołajczak, Bank Spółdzielczy w Brodnicy ma 400 mln zł środków zainwestowanych w kredytowanie rolników. Jak ocenił, średni dochód dobrze prowadzonego gospodarstwa to 2 tys. zł z hektara i przy obecnych poziomach zadłużenia gospodarstw jest ryzyko niemożliwości ich spłaty. Zwrócił też uwagę na problemy z ustaleniem rzeczywistego poziomu zadłużenia gospodarstw. Jak podał Robert Typa, nie przybywa spraw związanych z dochodzeniem roszczeń w stosunku do gospodarstw rolnych. Natomiast projekt ustawy antylichwiarskiej będzie dalej procedowany już przez nowy Sejm wyłoniony po jesiennych wyborach parlamentarnych. Zwrócił uwagę, że w niektórych państwach nie działają firmy pożyczkowe.

Czytaj także: FLBS. Aplikacja BS API to nowa epoka w digitalizacji banków spółdzielczych

Tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych podsumował Włodzimierz Kiciński. Podkreślił aspekty prawne w funkcjonowaniu banków. Związek Banków Polskich będzie na tym polu nadal aktywnie działał. Zachęcał przedstawicieli banków spółdzielczych do podejmowania wspólnych działań.

Źródło: aleBank.pl