Bohdan Szafrański

Komentarze ekspertów

Silny sektor finansowy potrzebny do pokonania inflacji bez zapaści gospodarczej i spadku dobrobytu społeczeństwa

O stopach procentowych, polityce pieniężnej, polityce klimatycznej i sektorze bankowym mówi dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, profesor Szkoły Głównej Handlowej, wicedyrektor Instytutu Finansów w SGH, w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim w listopadowym numerze Miesięcznika Finansowego Bank. Prezentujemy wybrane fragmenty tego wywiadu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Działania trzeba dostosować do nowej sytuacji

Odbudowa przemysłu polskiego wymaga źródeł finansowania. Kapitały własne przedsiębiorstw ze względu na skalę przedsięwzięcia na to nie wystarczą. Potrzebujemy silnego, stabilnego sektora finansowego, którego filarem będzie sektor bankowy. Uważam, że jest to odpowiedni moment, żeby wesprzeć bezpieczeństwo sektora, obniżając podatek bankowy – podkreśla dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, profesor Szkoły Głównej Handlowej, wicedyrektor Instytutu Finansów w SGH, w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Cały świat ma kłopoty!

Perspektywy dla gospodarki światowej są bardzo niepewne. Wpływa na to nie tylko sytuacja na rynku energii i żywności, ale rośnie też ryzyko niewypłacalności państw, które w okresie niskich stóp procentowych bardzo istotnie się zadłużyły. Spadek globalnego popytu oraz wzrost zadłużenia może spowodować kolejny kryzys finansowy, i to już w najbliższych kwartałach – mówi Katarzyna Zajdel-Kurowska, dyrektor wykonawczy w Banku Światowym, w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Mamy trudny czas, ale nie musi być bardzo źle

Potrzebna jest pewna konsekwencja, wizja, przejrzystość działań i dobre komunikowanie społeczeństwu inicjatyw podejmowanych przez rząd i bank centralny. Chodzi o tłumaczenie podjętych decyzji i przede wszystkim niezaskakiwanie podmiotów gospodarczych różnego rodzaju rozwiązaniami, takimi jak: Polski Ład, wakacje kredytowe itp. – zaznacza prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Marek A. Dąbrowski. Z kierownikiem Katedry Makroekonomii UEK, wiceprezesem Oddziału PTE w Krakowie, rozmawiał Bohdan Szafrański.

CZYTAJ WIĘCEJ
Cyberbezpieczeństwo | Wydarzenia

Forum Usług Płatniczych: transakcje oszukańcze – gdzie leży problem?

Technologia na straży bezpieczeństwa, ścieżki klienta w procesach w bankowości elektronicznej i mobilnej była tematem wystąpienia Małgorzaty Domagały, dyrektorki ds. rozwiązań cyfrowych i cyberbezpieczeństwa oraz Łukasza Krzykwy, Managera, Digital Solutions w Mastercard. Ich prezentacja rozpoczęła drugą sesję Forum Usług Płatniczych zatytułowaną: „Cyberbezpieczeństwo i aspekty prawne w świecie płatności”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mariusz Andrzejewski
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Rozwój przy wysokich cenach i płacach

Uważam, że całą ekonomię na świecie, a przynajmniej w Unii Europejskiej, trzeba przestawić na funkcjonowanie w nowych warunkach wyższych cen. Powinniśmy przyzwyczaić się do wysokich cen energii, co wymagać będzie, być może, umiejętności zaadaptowania wysokich cen produktów i usług poprzez odpowiednie wprowadzanie podwyżek wynagrodzeń – podkreśla prof. dr hab. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Oddziału PTE w Krakowie. Rozmawiał z nim Bohdan Szafrański.

CZYTAJ WIĘCEJ
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Polska gospodarka – zagrożenia, wyzwania i rozwiązania

Żeby gospodarka mogła szybko się rozwijać, potrzebny jest silny i stabilny system finansowy (w tym bankowy) i powinien to być obszar szczególnej troski dla polityki gospodarczej. Zagrożeniem może być osłabienie potencjału finansowego sektora bankowego, wynikające z rosnącego obciążenia wyników finansowych – podkreśla prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, kierowniczka Katedry Systemu Finansowego Szkoły Głównej Handlowej,
w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dr Jakub Kwaśny z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Komentarze ekspertów

Dlaczego samorządy mają coraz mniej pieniędzy?

O zagrożeniach dla polskiej gospodarki z dr. Jakubem Kwaśnym z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członkiem krakowskiego oddziału PTE i dyrektorem Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w najnowszym numerze Miesięcznika Finansowego Bank rozmawiał Bohdan Szafrański. Z tego wywiadu prezentujemy wypowiedzi gościa miesięcznika dotyczące sytuacji finansowej polskich samorządów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | W gospodarce tuż po wakacjach lepiej nie będzie

Najbardziej komfortową sytuacją jest względna równowaga. Czyli niskie – ale jednak – bezrobocie oraz niska – ale jednak – inflacja. Dziś problem polega na tym, że inflacja generowana jest głównie czynnikami zewnętrznymi, a nieporadna polityka makroekonomiczna władz centralnych ma ograniczoną skuteczność. Pod tym względem mniej szkód w sensie długotrwałym wyrządzi obrona rynku pracy aniżeli duszenie inflacji – podkreśla dr Jakub Kwaśny z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek krakowskiego oddziału PTE i dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Kryptologia | Komputery kwantowe w rzeczywistości nie istnieją

Stosowane obecnie zabezpieczenia są niezwykle silne i nie widzę tu żadnych zagrożeń w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości. To samo chciałbym powiedzieć o kryptowalutach, a właściwie o bitcoinie, ponieważ teraz jest około tysiąca różnych kryptowalut i trudno o zabezpieczeniach wszystkich z nich się wypowiadać – podkreśla emerytowany prof. dr hab. Marian Srebrny, z Zespołu Kryptografii Instytutu Podstaw Informatyki PAN, w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 14