Mariusz Cholewa

Forum Technologii Bankowych
BANK 2022/07

Wydarzenia i opinie | VII KONGRES FTB | Wszechobecna technologia

Forum Technologii Bankowych funkcjonuje już osiemnaście lat, a jego członkami są 44 firmy –podkreślił Paweł Jakubik, przewodniczący prezydium FTB, podczas inauguracji VII Kongresu tego gremium. Powiedział, że w Europie inicjatywa ta jest wskazywana jako przykład działania na rzecz promocji i rozwijania nowych technologii w bankowości dla innych, dojrzałych rynków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BIK logo
Finanse osobiste

BIK z nową usługą dla obywateli Ukrainy: wiarygodność to lepszy start na rynku pracy i kredytów

Z rozwiązaniem, które wspiera obywateli Ukrainy w budowaniu zaufania u przyszłego pracodawcy, w banku czy instytucji finansowej, wychodzi Biuro Informacji Kredytowej. Dzięki doświadczeniom w zakresie transgranicznej wymiany informacji, przy współpracy z największym światowym stowarzyszeniem biur kredytowych ACCIS oraz pod patronatem Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) należącej do Banku Światowego, BIK uruchamia wsparcie dla obywateli Ukrainy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BIK logo
Cyberbezpieczeństwo | Technologie i innowacje | Z rynku finansowego

Biometria behawioralna wzmacnia cyfrowy arsenał Grupy BIK

Biuro Informacji Kredytowej włączyło do swojego portfolio markę Digital Fingerprints – twórcę rozwiązań z zakresu biometrii behawioralnej. Dzięki akwizycji polskiego fintechu, innowacyjna technologia wzmacnia cyfrowy arsenał usług antyfraudowych BIK. Efektem będzie rozwiązanie, jakiego jeszcze nie było w sektorze finansowym w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK
Technologie i innowacje

Deloitte dołącza do grona partnerów Platformy BIK Open API

Deloitte i Biuro Informacji Kredytowej podpisały porozumienie o współpracy strategicznej i merytorycznej. Celem startującego 8 kwietnia partnerstwa jest wsparcie i promocja Platformy BIK Open API, pierwszej inicjatywy wdrożonej w ramach programu piaskownicy technologicznej BIK HUB. Kompetencje doradcze i biznesowe ekspertów Deloitte powiększają pakiet korzyści także dla podmiotów testujących swoje rozwiązania w piaskownicy BIK HUB.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK
Nieruchomości

Prezes BIK: popyt na kredyty powrócił do poziomów sprzed wybuchu wojny w Ukrainie

Obecna sytuacja rynkowa będzie miała wpływ na pogorszenie jakości kredytów w poszczególnych segmentach klientów banków, ale obecnie nie widać żadnych niepokojących sygnałów. Wskutek rosnącego ryzyka banki będą zaostrzały kryteria udzielania kredytów, ale popyt na kredyty powrócił już do poziomów sprzed wybuchu wojny na Ukrainie – poinformował prezes Biura Informacji Kredytowej Mariusz Cholewa.

CZYTAJ WIĘCEJ
rozłożone banknoty, napis na klockach Kredyt
Finanse osobiste | Odpowiedzialne finanse | Raporty

BIK: w 2021 roku Polacy zaciągnęli 187,6 mld zł kredytów, na razie spłacają je terminowo, ale obawiają się pogorszenia stanu swoich finansów

Jak wynika z danych opublikowanych 26 stycznia 2022 roku przez BIK ‒ w 2021 roku łączna kwota zawartych kredytów i pożyczek była wyższa niż w 2020 roku o 33% i osiągnęła wartość 187,6 mld zł. Czy w obliczu szybko rosnących stóp procentowych NBP powinniśmy się z tego cieszyć?

CZYTAJ WIĘCEJ
Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak i dr Mariusz Cholewa, prezes Zarządu BIK SA.
Edukacja finansowa | Technologie i innowacje

Piaskownica technologiczna dla firm, BIK i SGH podpisały umowę o strategicznym partnerstwie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Biuro Informacji Kredytowej zawarły porozumienie o współpracy strategicznej. Celem jest wspólne kreowanie potencjału biznesowego, popularyzacja i rozwój innowacyjnych usług w ramach programu piaskownicy technologicznej BIK HUB. To pogłębienie relacji świata biznesu i nauki w dalszym konsekwentnym budowaniu ekosystemu nowoczesnych usług finansowych, czytamy w komunikacie BIK.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Bankowość i finanse | KREDYTY – BIK SA | Gospodarka na ścieżce wzrostu umożliwia luzowanie polityki kredytowej

Polska gospodarka w 2021 r. powróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Według Fitch, uodporniła się ona na zawirowania związane z pandemią, wobec czego agencja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2021 r. z 4,4 do 5,2%. Potwierdzenie odbudowy koniunktury przynoszą także odczyty GUS i wstępne szacunki produktu krajowego brutto. PKB w II kw. br., w porównaniu z tym samym okresem 2020 r., odnotował wzrost o 11,1%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Model domu stojący na znaku procentu
Finanse osobiste | Nieruchomości

Bierzesz kredyt? Pamiętaj o ryzyku podwyżki stóp procentowych!

Utrzymujące się od maja ubiegłego roku rekordowo niskie nominalne stopy procentowe przy rosnącej inflacji są jednym z czynników zachęcających Polaków do zaciągania kredytów, w tym długoterminowych, często nawet trzydziestoletnich kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe. Większość tych kredytów nadal zaciąganych jest na zmienną stopę procentową. Przy decyzji o zaciągnięciu kredytu na tak długie okresy trzeba pamiętać o rosnącym ryzyku podwyżki stóp procentowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis: raport kredytowy
Nieruchomości | Z rynku finansowego

BIK: na rynku kredytów i pożyczek nie ma już śladu po pandemii, historyczna wartość zadłużenia w hipotekach

Padła historyczna wartość zadłużenia w hipotekach – przekroczyła 500 mld zł. Akcja kredytowa kwitnie – stymuluje ją finansowanie na wysokie kwoty. Z danych BIK po pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wynika, że ponad 25% wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych stanowią kredyty udzielone na kwoty powyżej 500 tys. zł, a prawie 45% kredytów gotówkowych – na ponad 50 tys. zł. BIK dokonuje analizy, co jest motorem napędzającym Polaków do finansowania swoich potrzeb konsumenckich. Prezes Zarządu BIK, dr Mariusz Cholewa zwraca uwagę na czynniki determinujące optymistyczne prognozy na rynku kredytowym w drugim półroczu 2021 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Cyberbezpieczeństwo | Wydarzenia

Forum Bezpieczeństwa Banków: RODO trzy lata po zmianach

Dokładnie trzy lata temu zapoczątkowana została transformacja europejskiego modelu ochrony danych osobowych. Problematyki RODO i praktycznego stosowania przepisów tego aktu prawnego, także w kontekście tak istotnych dla bankowości obszarów jak autentykacja biometryczna czy przechowywanie zasobów w chmurze, nie mogło zabraknąć podczas tegorocznego Forum Bezpieczeństwa Banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/04

Wydarzenia i Opinie | Forum Bankowe | Konstruktywne mimo pandemii

Obrady tegorocznego Forum Bankowego miały charakter szczególny nie tyle z uwagi na zdalną formułę, która ostatnio stała się normą. Wydarzenie odbywało się wszak w przededniu 30-lecia Związku Banków Polskich. W ciągu trzech dekad diametralnie zmieniły się uwarunkowania, w jakich funkcjonuje sektor finansowy, niezmienna pozostała odpowiedzialność banków za funkcjonowanie gospodarki, jak i depozyty klientów, czego widomym dowodem była sytuacja sprzed roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Bankowe 2021
Wydarzenia

Prezesi największych banków na Forum Bankowym: działalność banków była fundamentem bezpiecznego funkcjonowania gospodarki w czasie pandemii

O konsekwencjach obecnego kryzysu dla rynku finansowego, zmianach, jakie dokonały się w bankach pod wpływem pandemii oraz o tym, dlaczego usługi bankowe nie powinny być udostępniane darmowo rozmawiano podczas debaty eksperckiej, rozpoczynającej drugą część tegorocznego Forum Bankowego. Dyskusję moderował Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Cyberbezpieczeństwo | Edukacja finansowa

Business Intelligence w analizach sektora finansowego, nowy przedmiot prowadzony przez wykładowców BIK na SGH

27 lutego br., w Szkole Głównej Handlowej, odbył się inauguracyjny wykład, przeprowadzony przez prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej, dr. Mariusza Cholewę. Otworzył on tym samym nowy przedmiot, związany z obszarem big data: „Zastosowanie Business Intelligence w analizach sektora finansowego”. Zajęcia prowadzone przez praktyków i ekspertów BIK, służą przyswojeniu przez studentów pogłębionej wiedzy z zakresu metodologii i zaawansowanych technik analitycznych. Inicjatywa połączenia świata nauki i edukacji ze światem praktyki gospodarczej, realizowana jest w ramach porozumienia o współpracy BIK ze Szkołą Główną Handlową.

CZYTAJ WIĘCEJ
Umowa pożyczki
Finanse osobiste | Z rynku finansowego

Jak wyglądał 2020 r. na rynku kredytowo-pożyczkowym i czego spodziewać się w roku 2021?

Według danych BIK, wartość portfela kredytów prywatnych i pożyczek na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 700 mld zł i była wyższa o 30,4 mld zł (4,5%) w porównaniu do wartości na koniec 2019 r. Akcja kredytowa w 2020 r. osiągnęła 140,8 mld zł i była niższa o 29 mld zł (18%) niż w 2019 r. – to bilans sprzedaży kredytów i pożyczek w dobie pandemii, która zaważyła na wynikach wszystkich produktów kredytowych i pożyczek.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5