Gwarancje BGK z InvestEU zabezpieczą ponad 3 mld zł finansowania dla MŚP

Gwarancje BGK z InvestEU zabezpieczą ponad 3 mld zł finansowania dla MŚP
Marjut Falkstedt, Źródło: EFI,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Współpraca umożliwi wprowadzenie do oferty banku gwarancji z programu InvestEU. "3 miliardy złotych zmobilizowane dzięki tej umowie pozwolą przedsiębiorstwom w całej Polsce dynamicznie rozwijać się i tym samym przyczynić się do wzrostu gospodarczego Polski" – powiedziała Marjut Falkstedt, dyrektor generalna EFI.

Oferta będzie skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Nowe gwarancje, dostępne w ofercie BGK, będą posiadały regwarancję z Programu InvestEU.

Oznacza to, że Europejski Fundusz Inwestycyjny przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty części zaciągniętego przez przedsiębiorcę kredytu.

– Porozumienie to, wspierane przez inicjatywę InvestEU, podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz wzrostu i konkurencyjności polskich MŚP.

3 miliardy złotych zmobilizowane dzięki tej umowie pozwolą przedsiębiorstwom w całej Polsce dynamicznie rozwijać się i tym samym przyczynić się do wzrostu gospodarczego Polski – podkreśla Marjut Falkstedt, dyrektor generalna EFI.

Czytaj także: Mikrofirmy: BIK prognozuje poprawę sytuacji na rynku kredytów

Gwarancje z Funduszu InvestEU w BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedną z 16 instytucji w całej UE, które wdrażają instrumenty z Funduszu InvestEU. Wcześniej Bank Gospodarstwa Krajowego korzystał z regwarancji EFI finansowanej ze środków programu COSME oraz Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

– Gwarancje BGK z regwarancją z InvestEU to kolejny program, który wdrażamy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Z perspektywy przedsiębiorców unijne zabezpieczenie to uzupełnienie dotychczasowej oferty gwarancyjnej BGK.

Produkt z całą pewnością docenią mikrofirmy ubiegające się o finansowanie do 50 tys. euro. Od takich przedsiębiorców BGK nie będzie pobierał opłaty za udzielenie gwarancji.

Co więcej, gwarancje z programu InvestEU nie wliczają się do limitu pomocy de minimis. Oznacza to, że firmy, które np. podczas pandemii COVID-19 skorzystały z programów pomocowych i ten limit wykorzystały, będą mogły, co do zasady, skorzystać z gwarancji BGK z programu InvestEU.

Oferta przygotowywana przez BGK we współpracy z EFI będzie dostępna na przełomie II i III kwartału 2024 roku – wyjaśnia Mateusz Olszak, dyrektor programu Rozwój przedsiębiorczości w BGK.

Oferta wypracowana przez BGK we współpracy z EFI umożliwi dostęp do finansowania dla podmiotów, które nie dysponują wymaganym przez banki zabezpieczeniem spłaty kredytu. Przedsiębiorca musi jednak posiadać zdolność kredytową określaną przez bank kredytujący.

– Banki, zgodnie z regulacjami, muszą zabezpieczyć spłatę zobowiązania zaciąganego przez kredytobiorcę. Nie każdy podmiot – a dotyczy to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw – jest w stanie takie zabezpieczenie dostarczyć.

W sukurs przedsiębiorcom przychodzą Unia Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego, którzy umożliwiają dostęp do korzystnych zabezpieczeń. Gwarancje z programu InvestEU, podobnie jak inne gwarancje oferowane przez BGK, będą dostępne za pośrednictwem banków kredytujących.

Warto podkreślić, że spośród wielu form wsparcia przedsiębiorczości, gwarancje takie są najbardziej cenionym i sprawdzonym instrumentem wspierania dostępu do kredytu – mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej.

Zobacz na Youtube

Czytaj także: 6,5 mld dolarów popłynęło do polskich firm z KUKE Finance w ciągu 10 lat

Gwarancje BGK z programu InvestEU – na jakich zasadach?

Gwarancja może zabezpieczyć 80 proc. wartości kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Zaletą produktu są niskie lub – w przypadku mikrofinansowań – nawet zerowe koszty udzielenia gwarancji.

O wsparcie będą mogły ubiegać się wszystkie firmy MŚP, bez względu na branżę. Przedsiębiorcy będą mogli zabezpieczyć gwarancją kredyty do kwoty 2 mln euro, natomiast w przypadku mikrofinansowania do 50 tys. euro.

Aby ubiegać się o gwarancje BGK z programu InvestEU, przedsiębiorca nie będzie musiał składać wniosków w kilku instytucjach. Wszystkich formalności dopełni w jednym miejscu – w banku, w którym ubiega się o kredyt i który podpisał umowę o współpracy z BGK.

Program gwarancji BGK z regwarancją EFI korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej ze środków Funduszu InvestEU.

gwarancje BGK, InvestEU

Czytaj także: Czy banki mogą sprostać zapotrzebowaniu polskiej gospodarki na kredyt?

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK