BGK w 2023 roku z zyskiem netto o 1,57 mld zł wyższym niż w roku poprzednim

BGK w 2023 roku z zyskiem netto o 1,57 mld zł wyższym niż w roku poprzednim
Fot. stock.adobe.com / Fotokon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2023 r. BGK wygenerował 356 mld zł wsparcia dla gospodarki – poprzez finansowania własne, działalność zleconą oraz zmobilizowany kapitał – to o 21 mld zł więcej niż w 2022 r- czytamy na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego gdzie jest prezentowany raport zintegrowany spółki.

Wynik netto Grupy BGK za 2023 r. wyniósł 3 732 mln zł i był wyższy o 1 570 mln zł, tj. 72,6 proc. r/r. Kluczowym czynnikiem wzrostu była wysoka dynamika wyniku z działalności bankowej, w tym w szczególności wyniku odsetkowego wspieranego przez wysoki poziom stóp procentowych oraz wzrost zaangażowania kredytowego – napisano w raporcie.

Działalność BGK odpowiada na bieżące potrzeby rynkowe i trendy gospodarcze poprzez osiem programów modelu biznesowego, w takich obszarach jak m.in. rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo strategiczne, infrastruktura transport i logistyka, spójność społeczna i terytorialna czy ochrona zdrowia.

Czytaj także: Mirosław Czekaj prezesem zarządu BGK, po uzyskaniu zgody KNF

Wybrane osiągnięcia BGK z 2023 roku:

  • Zaangażowanie kredytowo-gwarancyjne (bilansowe i pozabilansowe) BGK na koniec 2023 r. osiągnęło historyczny poziom 171 mld zł – 15 mld zł więcej niż w 2022 r.
  • Ze wsparcia gwarancyjnego BGK w ubiegłym roku skorzystało ponad 92 tys. firm. Co czwarta złotówka kredytu dla podmiotów MŚP jest objęta gwarancją de minimis od BGK.
  • Łączna moc obecnych i przyszłych instalacji OZE na lądzie i morzu współfinansowanych przez bank w 2023 r. wyniosła 1 256 MW.
  • Dzięki zawartym przez BGK umowom na finansowanie projektów obniży się roczna emisyjność transportu o ponad 40 tys. ton CO2e.
  • Polski bank rozwoju rozpoczął finansowanie budowy ponad 9 230 nowych mieszkań komunalnych, socjalnych i o umiarkowanym czynszu.
  • BGK uzyskał drugi rating kredytowy, co pozwoliło mu na dywersyfikację źródeł finansowania i emisję obligacji – po raz pierwszy w historii – na rynkach amerykańskim i japońskim.

W raporcie stwierdza się, że bank kontynuował działania z obszaru zrównoważonego rozwoju, aby tworzyć lepsze warunki do życia dla następnych pokoleń. Całokształt działalności BGK został doceniony przez agencję ratingową Sustainable Fitch, która przyznała mu rating ESG na poziomie 2 (w skali 1-5, gdzie 1 to ocena najlepsza).

Bank prowadził szereg działań zwiększających świadomość interesariuszy w obszarze zrównoważonego rozwoju. W tym kierunku rozwijał także swoją ofertę i m.in. udostępnił finansowanie, w którym marża kredytobiorcy jest powiązana z jego ratingiem ESG.

Rozwój gospodarczy nie byłby możliwy bez rozwoju społecznego. W minionym roku ponad 200 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z preferencyjnego finansowania BGK. Bank pomaga budować nowoczesną polską państwowość poprzez rozwój kapitału społecznego w edukacji, kulturze, sporcie, ekologii i zaangażowaniu w wolontariat.

Źródło: Raport Zintegrowany BGK

Czytaj także: Gwarancje BGK z InvestEU zabezpieczą ponad 3 mld zł finansowania dla MŚP

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK