Kredyty dla MŚP

banknoty 100 zł
Gospodarka | Z rynku finansowego

Bank Pekao uruchamia kredyt technologiczny FENG dla MŚP z dotacją do 70 procent

Już od 23 marca br. przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli wnioskować w Banku Pekao S.A. o kredyt technologiczny FENG. Jest to dobrze znany instrument wsparcia dla rozwoju technologicznego dla firm, które wdrażają innowacyjne technologie i uruchamiają za ich pomocą produkcję nowych lub znacząco ulepszonych produktów bądź usług. Inwestycja może uzyskać dotację z UE nawet do 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Bank Pekao S.A. zapewnia bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców, a także, we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi, profesjonalne usługi doradztwa unijnego – od opracowania wniosku po rozliczenie projektu, poinformował Bank.

CZYTAJ WIĘCEJ
człowiek trzymający wirualny globus
Raporty

Kredyty wysokodochodowe, jedyne dostępne dla wielu firm, zwłaszcza MSP, kurczą się

High Yield – kredyty (podobnie też obligacje) o względnie wysokiej rentowności, ale i o podwyższonym ryzyku. Są on oferowane klientom nie będącym w stanie spełnić standardów bezpieczeństwa finansowego i zabezpieczeń na poziomie np. dużych korporacji. Kredyty te uwzględniają wyższe ryzyko w formie wyższego oprocentowania.
Poniżej skrót i wybrane fragmenty z oryginalnego opracowania (w jez. angielskim), które zawiera pełen wywód poparty licznymi przykładami, wykresami i metodologią, czytamy w opracowaniu ekspertów Allianz Trade.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Rogowski, dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego Banku BPS SA.
Bankowość spółdzielcza | Komentarze ekspertów

Szerokie i zróżnicowane wsparcie banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS dla branży turystycznej

Pandemia znacząco wpłynęła na sytuację ekonomiczną firm z branży turystycznej i gastronomicznej. To wynik lockdownu oraz ograniczenia działalności, ale także niechęci społeczeństwa do powrotu do dawnego modelu konsumpcji po zniesieniu ograniczeń. Dlatego turystyka była jedną z branż najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, podkreśla Krzysztof Rogowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
rozłożone banknoty, napis na klockach Kredyt
Finanse osobiste | Odpowiedzialne finanse | Raporty

BIK: w 2021 roku Polacy zaciągnęli 187,6 mld zł kredytów, na razie spłacają je terminowo, ale obawiają się pogorszenia stanu swoich finansów

Jak wynika z danych opublikowanych 26 stycznia 2022 roku przez BIK ‒ w 2021 roku łączna kwota zawartych kredytów i pożyczek była wyższa niż w 2020 roku o 33% i osiągnęła wartość 187,6 mld zł. Czy w obliczu szybko rosnących stóp procentowych NBP powinniśmy się z tego cieszyć?

CZYTAJ WIĘCEJ
Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją – raport z badania 2021
Firma

Raport BGK: efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją to 4,1 mld zł finansowania dla firm

Ostatnie badanie dowodzi, że firmy korzystające z gwarancji Biznesmax z dotacją, oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), osiągają znacznie lepsze wyniki niż ogół MŚP. Pięciokrotnie częściej dokonują inwestycji, w tym szesnastokrotnie częściej inwestycje te mają charakter innowacyjny. Z kolei zmiana warunków udzielania gwarancji i objęcie nimi także kredytu obrotowego płynnościowego pozwoliło znacznej części beneficjentów przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19, czytamy w komunikacie Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis kredyt
Firma

Kredyty dla mikrofirm: w lipcu wzrosty zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym

W lipcu 2021 r., w porównaniu do lipca 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+19,2%), jak i wartościowym (+18,0%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (+41,0%) więcej kredytów w rachunku bieżącym, o (+2,1%) więcej kredytów obrotowych oraz mniej o (-30,0%) inwestycyjnych. Wzrosła w porównaniu do lipca 2020 r. wartość udzielonych w lipcu 2021 r. kredytów inwestycyjnych o (+29,1%), kredytów w rachunku bieżącym o (26,0%) oraz obrotowych o (+6,8%).

CZYTAJ WIĘCEJ
człowiek trzymający w rękach banknoty eurobanknoty
Firma

Przedsiębiorcom będzie łatwiej uzyskać zabezpieczenie pożyczki, jest umowa ARP S.A. z EFI

9 lipca 2021 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) dotyczącą warunków funkcjonowania gwarancji portfelowej w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). ARP S.A. jest pierwszą nie-bankową instytucją finansową, wdrażającą na polskim rynku gwarancję portfelową EFG, która pozwoli na liberalizację polityki zabezpieczeń. Gwarancja EFG to element wspierający pozyskanie finansowania w ARP S.A. przez przedsiębiorców, podkreśla w komunikacie Agencja.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Finansowania MMŚP
Firma | Wydarzenia

Dostęp MMŚP do finansowania komercyjnego ze wsparciem instytucji publicznych

Obecny kryzys stał się niełatwym sprawdzianem nie tylko dla small biznesu, ale także i podmiotów, zapewniających finansowanie dla tego segmentu rynku, zarówno jeśli chodzi o bankowość komercyjną, jak i instytucje publiczne realizując statutowe obowiązki w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W jakim stopniu obu tym grupom udało się zrealizować tak bezprecedensowe działania i jakie plany w zakresie zapewniania pieniędzy dla sfery realnej gospodarki w dobie wychodzenia z pandemii przygotowują poszczególni interesariusze? Kwestia ta była jednym z głównych wątków, poruszanych podczas tegorocznej, pierwszej edycji Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

CZYTAJ WIĘCEJ
dwóch ludzi w górach, jeden podaje rękę drugiemu, pomaga wejść
Firma

BGK: bez gwarancji de minimis 52 proc. przedsiębiorstw w 2020 roku nie uzyskałoby kredytu

Można szacować, że finansowanie pozyskane przez firmy dzięki zabezpieczeniu w formie gwarancji de minimis przełożyło się na 125 tys. miejsc pracy utworzonych i – co ważne w okresie kryzysu – aż 184 tys. zachowanych miejsc pracy. Natomiast ¾ firm bez gwarancji nie dostałoby kredytu, lub otrzymałyby go na gorszych warunkach ‒ czytamy w komunikacie BGK.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma | Wydarzenia

Jak zapewnić dopływ pieniędzy do polskiego small biznesu?

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę funkcjonowania sfery gospodarki realnej w Polsce. Do tego segmentu rynku należy 99,85 firm działających na rodzimym rynku, z czego zdecydowana większość to mikroprzedsiębiorstwa. O problemach, związanych z pozyskiwaniem funduszy na prowadzenie działalności przez te podmioty i ofercie sektora bankowego dla small biznesu dyskutowano podczas kolejnego już seminarium, prezentującego prace Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rafal Sura, Narodowy Bank Polski
Komentarze ekspertów

Rafał Sura: NBP nadal mógłby luzować politykę, ale nie widać konieczności wprowadzania nowych instrumentów

NBP nadal mógłby luzować politykę, ale nie widać teraz konieczności wdrażania nowych instrumentów, w tym stosowanych przez inne banki centralne i nie warto o tym spekulować ‒ powiedział PAP Biznes członek RPP Rafał Sura. Jego zdaniem, stopy procentowe powinny zostać nietknięte do końca kadencji obecnej RPP, czyli do 2022 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystyna Kalinowska, dyrektor inwestycyjny w Podlaskim Funduszu Kapitałowym
Komentarze ekspertów

Finansowanie firm w 2021 roku. Co czeka MŚP w nowej rzeczywistości?

Elastyczne formy finansowania, dywersyfikacja jego źródeł, płynność finansowa i zmniejszanie ryzyka – to elementy, na które firmy powinny zwrócić szczególną uwagę w swojej działalności. Równie istotna może być potrzeba przemyślenia na nowo dotychczasowego modelu biznesowego. Powolne wygaszanie pandemii, jakie czeka nas w przyszłym roku nie oznacza, że automatycznie zakończy się kryzysowa sytuacja w gospodarce. Biznes powinien mieć świadomość, że nadal znajduje się w trybie awaryjnym, ale nie rezygnować z pojawiających się szans na rozwój ‒ tak Krystyna Kalinowska, dyrektor inwestycyjny w Podlaskim Funduszu Kapitałowym podsumowuje rok 2020 i prognozuje, jak będzie wyglądać finansowanie biznesu w roku 2021.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ercin Eksin, współzałożyciel fintechu Lidya.
Firma | Komentarze ekspertów

Fintechy też chcą finansować MSP

Jedną z form wsparcia dla firm borykających się z wyzwaniami w trakcie kryzysu są kredyty bankowe. Jednak banki coraz bardziej zaostrzają kryteria, zatwierdzając mniej wniosków kredytowych, które mają przy okazji dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie i udzielenie wsparcia klientom. Tylko w trzecim kwartale 2020 roku ankietowane banki zaostrzyły kryteria kredytowe wobec małych i średnich przedsiębiorstw odpowiednio o 96% i 82% ‒ podkreśla Ercin Eksin, współzałożyciel fintechu Lidya.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
Gospodarka

Poziom kredytów zagrożonych w Polsce jest dwukrotnie wyższy niż w innych państwach UE

Relatywnie wysoki poziom kredytów nieregularnych wyróżnia Polskę na tle wielu państw Unii Europejskiej, tymczasem nadchodzące kwartały mogą przynieść dalsze pogorszenie jakości aktywów polskich banków. Winna jest oczywiście epidemia koronawirusa i wywołany nią kryzys, który drastycznie pogorszył przychody wielu kredytobiorców – przypomniał podczas ostatniej konferencji prasowej Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Segregator z napisem kredyty
Z rynku finansowego

Spadki u pośredników, pokrzyżowane plany kredytobiorców, bilans branży pośrednictwa finansowego w II kw. 2020 r.

Drugi kwartał 2020 roku to czas całkowicie objęty sytuacją związaną z pandemią Covid-19. W rezultacie wartość kredytów hipotecznych udzielonych przy wsparciu ekspertów Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) zauważalnie spadła. W stosunku do poprzedniego kwartału była o 12 proc. niższa i wyniosła blisko 7,2 mld zł ‒ podsumowuje w komunikacie Związek.

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Bankowość spółdzielcza | Komentarze ekspertów

Czy bez konsolidacji bankom spółdzielczym grozi spirala upadłości?

Przeglądając w ostatnim czasie doniesienia prasowe, coraz częściej spotykamy artykuły na temat pogarszającej się sytuacji finansowej banków. Ma to bezpośredni związek z zaistniałą sytuacją kryzysową wywołaną przez pandemię koronawirusa, która dotyka ludność całego świata. Państwo polskie chcąc przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii, wprowadziło szereg działań osłonowych dla pracowników i przedsiębiorców. Były też działania o charakterze systemowym, jak obniżka stóp procentowych czy uwolnienie części kapitału, poprzez zniesienie bufora systemowego określającego wymóg kapitałowy dla banków ‒ pisze w komentarzu dla aleBank.pl Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Firma

Koronawirus: BGK może zabezpieczyć gwarancjami kredyty do 130 mld złotych

Pandemia koronawirusa zamroziła gospodarkę, dotknęła firmy każdej wielkości. Nawet duże przedsiębiorstwa musiały z dnia na dzień wstrzymać swoje działania. W Banku Gospodarstwa Krajowego wspieramy przedsiębiorców w kontynuacji działalności, utrzymaniu płynności finansowej i miejsc pracy, dlatego przygotowaliśmy pakiet rozwiązań pomocowych dla firm ‒ pisze w komentarzu dla Miesięcznika Finansowego BANK Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu BGK, po webinarium ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3