Kredyty dla MŚP w ramach Funduszu InvestEU z gwarancjami BGK

Kredyty dla MŚP w ramach Funduszu InvestEU z gwarancjami BGK
Fot. stock.adobe.com / Jounir
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu w ramach Funduszu InvestEU.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi udzielanie przez BGK pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu, w ramach rządowego programu poręczeniowo – gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o poręczeniach i gwarancjach, z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu InvestEU, wskazanego w art. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523, zwanej dalej „pomocą”.

Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe warunki oraz tryb udzielania przez BGK pomocy.

Czytaj także: Nowe gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax dla firm od Alior Banku i BGK

Kredyty dla MŚP – gwarancje BGK

Adresatem pomocy będzie mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji, zwany dalej „MŚP”.

Gwarancją BGK będzie mógł być objęty kredyt dla MŚP wchodzący w skład portfela kredytów, stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określi umowa zawarta pomiędzy BGK a bankiem udzielającym tego kredytu.

Gwarancja będzie udzielana w ramach Funduszu InvestEU, z wykorzystaniem regwarancji udzielanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, zwany dalej „EFI”.

Czytaj także: Wydarzenia i Opinie | Finansowanie MŚP | Spory zastrzyk gotówki dla polskiego small biznesu

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji