Raport BGK: efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją to 4,1 mld zł finansowania dla firm

Raport BGK: efekty programu   gwarancji Biznesmax z dotacją to 4,1 mld zł finansowania dla firm
Źródło: BGK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ostatnie badanie dowodzi, że firmy korzystające z gwarancji Biznesmax z dotacją, oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), osiągają znacznie lepsze wyniki niż ogół MŚP. Pięciokrotnie częściej dokonują inwestycji, w tym szesnastokrotnie częściej inwestycje te mają charakter innowacyjny. Z kolei zmiana warunków udzielania gwarancji i objęcie nimi także kredytu obrotowego płynnościowego pozwoliło znacznej części beneficjentów przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19, czytamy w komunikacie Banku.

BGK w raporcie „Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją – raport z badania 2021” ocenił efekty rynkowe działania gwarancji Biznesmax dla MŚP. To rozwiązanie, które pomaga polskim MŚP sfinansować rozwój, a w związku z pandemią zapewnia również płynność finansową.

Firmy korzystające z gwarancji Biznesmax osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż ogół MŚP w podobnym czasie

Gwarancje zabezpieczają spłatę kredytu w banku kredytującym, dzięki czemu kredyt może być udzielony na lepszych warunkach niż rynkowe. Jak wynika z badania, odbiorcy gwarancji Biznesmax znacznie częściej niż ogół MŚP doświadczali poprawy swojej sytuacji finansowej i umacniali swoją pozycję rynkową.

‒ Wspieramy przyszłościowe i innowacyjne projekty, które wpływają na rozwój gospodarczy Polski. Jak wynika z badania, firmy korzystające z gwarancji Biznesmax osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż ogół MŚP w podobnym czasie.

W ciągu 2021 roku pozycja rynkowa 1/3 z nich uległa poprawie, podczas gdy w przypadku ogółu MŚP było to jedynie 9 proc. firm. Niemal co czwarta firma wskazuje też na wzrost eksportu – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Czytaj także: Przedsiębiorcy chcą leasingu w abonamencie z prawnikiem, księgowym i ubezpieczeniem medycznym

Gwarancje kredytowe a zatrudnienie

Ostatnie badanie dowodzi również, że inwestycje przedsiębiorstw, które korzystają z gwarancji Biznesmax szesnastokrotnie częściej niż w przypadku inwestycji ogółu MŚP, są innowacyjne.

Przedsiębiorstwa, które skorzystały z gwarancji Biznesmax, zwiększały zatrudnienie niemal siedmiokrotnie częściej

‒ Gwarancje Biznesmax spełniają swoje podstawowe założenie, jakim jest wspieranie przedsiębiorstw o silnym potencjale wzrostu i innowacyjności. Z kolei zmiana warunków udzielania gwarancji i objęcie nimi także kredytu obrotowego pomogło niemal połowie firm korzystających z gwarancji przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19.

Przełożyło się to również na miejsca pracy. Przedsiębiorstwa, które skorzystały z gwarancji Biznesmax, zwiększały zatrudnienie niemal siedmiokrotnie częściej niż ogół firm z sektora MŚP – dodaje Mateusz Walewski.

Źródło: BGK

Czytaj także: Dostępność kredytowa w nowej rzeczywistości gospodarczej

4,1 mld zł finansowania z gwarancjami Biznesmax

Wsparcie w postaci gwarancji Biznesmax jest udzielane przez BGK od końca 2017 roku i pochodzi z Funduszu Gwarancyjnego POIR.

Objęcie (gwarancjami) także kredytu obrotowego pomogło niemal połowie firm korzystających z gwarancji przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19

W ciągu czterech ostatnich lat BGK gwarancjami Biznesmax pomógł polskim MŚP w zdobyciu finansowania o łącznej wartości ok. 4,1 mld zł, umożliwiając lub ułatwiając w ten sposób dostęp do finansowania ponad tysiącowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją – raport z badania 2021

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK