Leasing i faktoring nie zwalniają tempa w bankowości spółdzielczej

Leasing i faktoring nie zwalniają tempa w bankowości spółdzielczej
Źródło: BPS Leasing i Faktoring
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Klienci banków spółdzielczych coraz częściej korzystają z leasingu i faktoringu, gdyż cenią te usługi za szybkość działania i podejmowania decyzji, umiejętność dopasowania produktów do ich potrzeb oraz stabilność, bezpieczeństwo i wiarygodność oferty.

Według danych organów branżowych, czyli Związku Polskiego Leasingu i Polskiego Związku Faktorów, zrzeszone w tych związkach firmy leasingowe i faktoringowe odnotowały w pierwszym półroczu 2022 silny wzrost wolumenów finansowania należności i zobowiązań w drodze faktoringu i niewielki finansowania leasingowego.

Polski Związek Faktorów podał najnowsze dane statystyczne zrzeszonych w związku firm faktoringowych, z których wynika wzrost w pierwszym półroczu 2022 roku obrotów faktoringowych o 32,3% r/r. Na koniec czerwca br. łączne obroty branży w 2022 roku wyniosły 223 mld zł.

Aż 79% klientów branży to firmy produkcyjne oraz dystrybucyjne, stosujące dla swoich odbiorców odroczone terminy płatności. Z usług faktoringowych korzysta ponad 22 tysięcy przedsiębiorstw, a przedmiotem finansowania w okresie pierwszego półrocza 2022 było prawie 11 mln faktur.

W tym miejscu warto podkreślić, iż faktoring to przede wszystkim efektywny sposób finansowania działalności oraz polepszania płynności, a także dyscyplinowania odbiorców do terminowego regulowania zobowiązań.

Tomasz Szurmak, prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring

Przedsiębiorcy coraz bardziej świadomie wykorzystują także faktoring pełny (ubezpieczony), który to produkt zabezpiecza ryzyko płatnicze kontrahentów.

‒ Konkurencja w sektorze bankowym wymusza na bankach spółdzielczych konieczność poszukiwania i wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań bazujących na wspólnych standardach i cross-sellingu specjalistycznych produktów jak leasing czy faktoring, co wpływa na pogłębienie relacji z obecnymi klientami banków spółdzielczych oraz uatrakcyjnia ich ofertę, zwiększając przy tym możliwość pozyskania nowych klientów oraz minimalizując ryzyko ich utraty na rzecz konkurencji – mówi Tomasz Szurmak, prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Według statystyk Związku Polskiego Leasingu w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania w wysokości 41,6 mld zł, co oznacza spadek wolumenu o 2,8% r/r.

Największą (50,6%) grupą klientów tej branży są mikrofirmy o obrotach do 5 mln zł oraz firmy o obrotach między 5 a 20 mln zł (20,1% klientów), co daje łącznie aż 70,7% mikro- i małych firm, korzystających z leasingu. Zahamowanie wzrostu wolumenu związane jest przede wszystkim z ograniczoną dostępnością nowych aktywów, przeznaczonych do leasingu oraz z niepewnością makroekonomiczną.

Adam Surowski, wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

‒ Warto również zauważyć, że określeni w danych statystycznych jako podstawowi klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowią najważniejszą i docelową grupę klientów Banku BPS oraz całego Zrzeszenia BPS.

Dlatego BPS Leasing i Faktoring poszerza systematycznie współpracę z siecią banków spółdzielczych poprzez cykliczne szkolenia i webinaria produktowe oraz propagowanie i oferowanie przedmiotowych produktów wśród klientów banków spółdzielczych – dodaje Adam Surowski, wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Na tym tle bardzo dobrze prezentują się wyniki BPS Leasing i Faktoring, która jest spółką dedykowaną do leasingu i faktoringu w Zrzeszeniu BPS. Obroty faktoringowe Spółki w pierwszym półroczu 2022 wzrosły w porównaniu z tym samym okresem 2021 o 14%, osiągając wartość 553 mln zł.

Wynik ten pozwala zakładać, że drugi raz z rzędu Spółka przekroczy miliard złotych obrotów faktoringowych rocznie.

Z kolei w linii leasingowej sprzedaż w I półroczu wyniosła 86 mln zł, co oznacza wzrost o 16% r/r. Mimo więc kłopotów z podażą przedmiotów leasingu oraz niezdecydowaniem przedsiębiorców w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych wynik leasingowy Spółki jest jak najbardziej zadowalający.

Powyższe dane świadczą o stale wzrastającym znaczeniu faktoringu i leasingu jako szybkich, bezpiecznych i stabilnych produktach finansowych, uzupełniających kredyt bankowy.

BPS Leasing i Faktoring jest spółką produktową Banku BPS powstałą w wyniku połączenia spółki BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. Od dnia połączenia tj. 1 grudnia 2021 r. Spółka występuje pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używa marki BPS Leasing i Faktoring, oferując w ramach Grupy BPS zarówno produkty leasingowe, jak i faktoringowe.

Dla wszystkich grup klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikroprzedsiębiorców i rolników oznacza to szybszy, prostszy i bardziej kompleksowy dostęp do obu tych produktów.

Wszystkich zainteresowanych ofertą finansowania leasingiem lub faktoringiem w Grupie BPS prosimy o kontakt z Regionalnymi Przedstawicielami za pośrednictwem strony: www.BPSLeasing.pl/kontakt.

BPS Leasing i Faktoring
Źródło: BPS LiF

Źródło: aleBank.pl