Biznesmax Plus: bezpłatna gwarancja spłaty kredytu dla przedsiębiorców od Pekao S.A. i BGK w 2024 roku

Biznesmax Plus: bezpłatna gwarancja spłaty kredytu dla przedsiębiorców od Pekao S.A. i BGK w 2024 roku
Fot. stock.adobe.com / Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), prezentuje ofertę kredytów zabezpieczonych gwarancją Biznesmax Plus. Jest to rozwiązanie finansowe zaprojektowane, aby pomagać małym, średnim i dużym firmom w realizacji ich projektów inwestycyjnych oraz wspierać potrzeby obrotowe na każdym etapie prowadzenia działalności, poinformował Bank.

Biznesmax Plus to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu dla przedsiębiorców, zabezpieczająca do 80 proc. wartości kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Jej maksymalna kwota wynosi równowartość 2,5 mln euro w złotych, natomiast okres jej trwania jest nie dłuższy niż 20 lat.

Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu bez odsetek i kosztów związanych z udzielonym finansowaniem oraz obejmuje czas nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

– Gwarancja do kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych jest kolejnym rozwiązaniem oferowanym przedsiębiorcom przez nasz bank – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialna za Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

– Oferta gwarantuje elastyczność finansową i korzystne warunki kredytowe, bez dodatkowych opłat, oraz jest dostępna w różnych formach, w zależności od potrzeb kredytobiorcy. Z doświadczenia wiemy, że produkt będzie solidnym wsparciem dla firm w realizacji planów i jednocześnie sprawi, że  zmniejszy się ryzyko finansowania inwestycji – dodaje.

Czytaj także: Dynamiczny rozwój banków jest niezbędny, by zapewnić finansowanie na miarę potrzeb rozwijającej się gospodarki

Gwarancja Biznesmax Plus – trzy typy projektów

Przedmiotem gwarancji Biznesmax Plus może być kredyt inwestycyjny udzielony na sfinansowanie inwestycji w ramach trzech typów projektów: realizacji inwestycji innowacyjnych, ekoinnowacyjnych, jak również służących transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Jeśli podmiot spełni powyższe założenia może skorzystać z dodatkowych dopłat do kapitału dostępnych dla kredytów inwestycyjnych z możliwością uzyskania do 20 proc. dofinansowania.

– Znaczący krok w stronę wsparcia sektora MŚP, małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid caps) oraz spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps) – tak można określić gwarancję BiznesMax Plus.

Elastyczność i dostępność tego rozwiązania otwiera przed przedsiębiorcami nowe możliwości korzystniejszego finansowania, minimalizując ryzyko i obciążenie finansowe. Jest to więcej niż tylko instrument finansowy, to ważny element budowania zaufania do systemu bankowego oraz zachęta do inwestowania w innowacje i rozwój.

Gwarancja BiznesMax Plus ma potencjał, aby dać firmom solidne podstawy do realizacji ich długoterminowych planów i projektówpodkreśla Dominika Byrska, dyrektor Departamentu Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Czytaj także: Forum Finansowania MMSP o inwestycjach 99 procent polskich firm

Kryteria przyznania BiznesMax Plus

W przypadku objęcia dopłatą do odsetek kredytu obrotowego kredytobiorca powinien spełnić co najmniej jeden z odpowiednich warunków:

– zgłosić do ochrony patentowej lub posiadać prawa wyłączne w zakresie produktu objętego ochroną patentową, jak również wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub przemysłowego objętego prawem z rejestracji bądź topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji,

– będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości, otrzymać wsparcie na działalność innowacyjną bądź być inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

– posiadać status centrum badawczo-rozwojowego lub funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu,

– być podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego lub w ciągu ostatnich pięciu lat skorzystać z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brać udział w programie akceleracyjnym,

– w ciągu ostatnich trzech lat zrealizować projekt polegający na: wprowadzeniu na rynek nowego bądź ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, zastosowaniu w firmie nowej metody organizacyjnej lub marketingowej,  wdrażaniu modeli biznesowych służących transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, w tym polegających na  automatyzacji lub robotyzacji procesów produkcyjnych, albo rozwiązań efektywnych ekologicznie, w tym dotyczących OZE, gospodarki obiegu zamkniętego lub technologii służących zmniejszeniu zużycia energii;

– w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymać i prawidłowo wykorzystać wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości;

– w ciągu ostatnich pięciu lat odnotować wzrost przychodów ze sprzedaży o średnio 20 proc. rocznie lub w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych ponieść na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 proc. sumy obrotów za ten okres.

W przypadku kredytu obrotowego kredytobiorca może skorzystać z dotacji do oprocentowania oferowanej do 24 miesięcy dla kredytów obrotowych z roczną stawką 5 proc. kwoty kapitału.

Aby otrzymać dofinansowanie przedsiębiorca, po zrealizowaniu inwestycji, powinien złożyć w oddziale banku wniosek o udzielenie dopłaty do kapitału. W dniu dofinansowania bank wystawi zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis albo informację o dotacji w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej. Jeśli wszystkie warunki potrzebne do udzielenia dopłaty do kapitału zostaną spełnione, należna kwota zostanie zaliczona na spłatę kapitału kredytu.

Oferta jest dostępna do 31 grudnia 2029 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na gwarancje.

Więcej informacji na stronie: www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/kredyty-z-gwarancja-biznesmax-plus

Źródło: Bank Pekao SA