Jubileusz 10-lecia najlepszej gwarancji w historii polskiej bankowości

Jubileusz 10-lecia najlepszej gwarancji w historii polskiej bankowości
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Fot. BGK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
16 marca 2023 w Warszawie odbyła się uroczysta gala wraz z konferencją podsumowującą 10-lecie największego i najlepszego w ocenie rynku instrumentu gwarancyjnego jakim jest Gwarancja de minimis.

Przez 10 lat dzięki gwarancjom de minimis 245 tys. przedsiębiorców zabezpieczyło swoje kredyty na kwotę 258 mld zł. To pozwoliło im uzyskać dostęp do finansowania, zwiększyć zatrudnienie oraz inwestować w innowacyjne projekty.

Wsparcie w postaci gwarancji okazało się szczególnie pomocne po światowym kryzysie gospodarczym, w czasie pandemii COVID-19, a także rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Jubileusz 10-lecia gwarancji de minimis BGK
Bez banków nie byłoby sukcesu gwarancji de minimis; Fot. BGK

Gwarancje de minimis sprawdzają się nie tylko jako odpowiedź na kryzys, ale również jako produkt rozwojowy. Wyniki badań potwierdzają, że są one istotnym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczego i najbardziej efektywnym sposobem wsparcia przedsiębiorczości. Niemal każdy kto skorzystał z gwarancji de minimis, poleciłby je swoim znajomym przedsiębiorcom.

Beata Daszyńska-Muzyczka. Fot. BGK

– Gwarancje de minimis mobilizują kapitał i pozwalają rozwijać kredyty dla przedsiębiorców. Bez tego nie moglibyśmy myśleć o rozwoju przedsiębiorczości, który towarzyszy nam od powstania państwa polskiego.

Wojna i kryzys COVID-19 przyczyniły się do wprowadzenia kolejnych produktów gwarancyjnych. Jesteśmy pierwszym bankiem w naszej części Europy, który wprowadził gwarancje faktoringowe i leasingowe. To oznacza, że jako polski bank rozwoju jesteśmy w stanie wyznaczać trendy dla instytucji rozwojowych – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Funkcjonowanie gwarancji de minimis jest możliwe dzięki ścisłej współpracy BGK z Ministerstwem Finansów oraz sektorem bankowym.

– Gwarancje de minimis, wpisane w system wsparcia przedsiębiorców, są doskonałym przykładem współpracy rządu, BGK, Związku Banków Polskich, banków kredytujących i przedsiębiorców. Co istotne, współpraca ta nie ma charakteru jednorazowego, owocuje kolejnymi rozwiązaniami gwarancyjnymi dla przedsiębiorców, z wykorzystaniem dywersyfikacji źródeł finansowania, przy zachowaniu zasady komplementarności produktów. Mając na uwadze tak wiarygodnych i sprawdzonych partnerów we współpracy, należy oczekiwać zrozumienia wspólnych interesów i jak najlepszych rozwiązań, z korzyścią dla polskiej gospodarki – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

Prof. Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Fot. BGK
Od lewej: prof. Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Krzysztof Pietraszkiewicz, ZBP. Fot. BGK

Dzięki gwarancjom de minimis przedsiębiorcy zachowali lub utworzyli ponad pół miliona miejsc pracy – zwiększyli zatrudnienie 4 razy częściej niż cały sektor MŚP. Co czwarty kredyt dla firm na polskim rynku jest zabezpieczony gwarancjami de minimis. Odbiorcy gwarancji osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe niż reprezentatywne firmy z sektora MŚP.

Od prawej: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i Monika Constant, prezes Związku Polskiego Leasingu. Fot. BGK
Od prawej: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i Monika Constant, prezes Związku Polskiego Leasingu. Fot. BGK

Sukcesy gwarancji de minimis są możliwe dzięki ścisłej współpracy BGK z sektorem bankowym.

– Banki oceniły gwarancję de minimis jako najlepszy instrument gwarancyjny w historii polskiej bankowości. Instrument, który sprawdził się i dla wspierania inwestycji, i dla podtrzymania codziennej działalności gospodarczej. Ale ten instrument także rewelacyjnie zadziałał w czasie pandemii. Podkreślam, że to było pierwsze koło ratunkowe jakie BGK wspólnie z bankami rzuciły już w marcu 2020 r. polskiemu biznesowi.

Potwierdzam przygotowanie sektora bankowego do kontynuacji współpracy na rzecz polskich przedsiębiorców oraz absolutne zainteresowanie banków kontynuacją programów gwarancyjnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wysoką ocenę jego działalności w tym zakresie. Potwierdzam także dalsze wsparcie Związku Banków Polskich dla tej aktywności – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Jubileusz 10-lecia gwarancji de minimis BGK
Bez banków nie byłoby sukcesu gwarancji de minimis. Fot. BGK

Gwarancje de minimis stanowią istotne wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Popularność tego produktu wzrasta – kwota gwarancji udzielonych w ostatnich 3 latach to niemal 60 proc. ogólnej kwoty gwarancji de minimis udzielonych od 2013 roku. To potwierdza, że gwarancje de minimis sprawdzają się w czasach kryzysu – pandemii COVID-19 czy wojny w Ukrainie.

Sukces gwarancji na polskim rynku wynika m.in. z bardzo dobrej współpracy międzyinstytucjonalnej.

Od prawej: Kamil Pruchnik, EFI, Luksemburg; Mateusz Olszak, BGK; Arkadiusz Lewicki, ZBP/KPK. Fot. BGK
Od prawej: Kamil Pruchnik, EFI, Luksemburg; Mateusz Olszak, BGK; Arkadiusz Lewicki, ZBP/KPK. Fot. BGK

Dzięki gwarancji de minimis, banki zabezpieczyły kredyty o łącznej wartości 258 mld zł. Z tych gwarancji skorzystało ponad 245 tys. przedsiębiorców. W ciągu dekady BGK udzielił tu gwarancji de minimis na łączną kwotę 167 mld zł. Potwierdzeniem skuteczności gwarancji oraz ich dodatkowych, wymiernych korzyści dla całej gospodarki są wyniki badań BGK pt. Efekty programu gwarancji de minimis.

W czasie Gali ogłoszono wyniki rankingu BGK dotyczące współpracy z bankami oraz z partnerami programu.

Wyróżniono 7 banków komercyjnych i spółdzielczych.

Liderzy programu-banki komercyjne i spółdzielcze. Fot. BGK
Liderzy programu-banki komercyjne i spółdzielcze. Fot. BGK

Pośród Partnerów pozabankowych specjalne statuetki w uznaniu szczególnego wkładu w powstanie i  realizację programu gwarancji de minimis otrzymali:

Związek Banków Polskich

Minister Finansów.

Od prawej: Związek Banków Polskich i Minister Finansów wyróżnionymi Partnerami instytucjonalnymi Programu. Fot. BGK
Od prawej: Związek Banków Polskich i Minister Finansów wyróżnionymi Partnerami instytucjonalnymi Programu. Fot. BGK

Dyplomy uznania za osobisty wkład w program gwarancji de minimis otrzymali:

Jacek Barylski, przewodniczący Komitetu Sterującego rządowymi programami gwarancyjnymi i dyrektor Departamentu gwarancji i poręczeń Ministerstwa Finansów;

Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych.

Od prawej: Jacek Barylski, MF i Arkadiusz Lewicki, ZBP/KPK wyróżnienie dyplomami uznania za osobisty wkład w Program. Fot. BGK
Od prawej: Jacek Barylski, MF i Arkadiusz Lewicki, ZBP/KPK wyróżnienie dyplomami uznania za osobisty wkład w Program. Fot. BGK

***

Więcej o wydarzeniu oraz gwarancji de minimis na: 

https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-juz-10-lat-wspiera-przedsiebiorczosc-poprzez-gwarancje/?p=&cHash=4dfc5390e8db954dcdb87177d91ed7b0

Źródło: BANK.pl