Szerokie i zróżnicowane wsparcie banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS dla branży turystycznej

Szerokie i zróżnicowane wsparcie banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS dla branży turystycznej
Krzysztof Rogowski. Źródło: Bank BPS S.A.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pandemia znacząco wpłynęła na sytuację ekonomiczną firm z branży turystycznej i gastronomicznej. To wynik lockdownu oraz ograniczenia działalności, ale także niechęci społeczeństwa do powrotu do dawnego modelu konsumpcji po zniesieniu ograniczeń. Dlatego turystyka była jedną z branż najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, podkreśla Krzysztof Rogowski.

Banki spółdzielcze i Bank BPS od wybuchu pandemii pomagały przedsiębiorcom z sektora turystyki w utrzymaniu i rozwoju ich biznesów. Wnikliwie analizowały i oceniały wnioski klientów dotyczące przesunięcia terminu spłaty kredytów, by podjąć decyzję, satysfakcjonującą obie strony.

Nie można zatem mówić o masowych problemach naszych klientów z regulowaniem zobowiązań kredytowych. To m.in. efekt korzystania na szeroką skalę z programów pomocowych, tj. Tarczy Finansowej PFR 1.0 i 2.0.

Subwencje dla przedsiębiorców-klientów Zrzeszenia BPS

W ramach Zrzeszenia BPS:

– w Tarczy PFR 1.0 wnioski o subwencję złożyło 2226 podmiotów z branży turystycznej na łączną kwotę 306 448 513 zł;

– w Tarczy PFR 2.0 wnioski o subwencję złożyło 1651 podmiotów z branży turystycznej na łączną kwotę 295 412 194 zł.

Wsparcie dla klientów z sektora MMŚP

Dla klientów prowadzących firmy turystyczne, hotele, dostawców usług turystyczno-sportowych i zakładów gastronomicznych Bank BPS wprowadził:

a) możliwość zastosowania odroczenia spłaty rat kredytu lub odnowienia okresu kredytowania na uproszczonych zasadach obowiązującą w okresie marzec 2020 r.-marzec 2021 r.,

b) korzyści w podziale na grupy podmiotów.

Mikro i mały przedsiębiorca, podmioty prowadzące działalność rolniczą lub agroturystyczną:

    – do 9 miesięcy odraczano raty kapitałowo-odsetkowe oraz kapitałowe,

    – do 9 miesięcy odnawiano kredyt na uproszczonych zasadach.

    Średni przedsiębiorca:

    – do 6 miesięcy odraczano raty kapitałowo-odsetkowe oraz kapitałowe;

    – do 9 miesięcy odnawiano kredyt na uproszczonych zasadach.

    Duży przedsiębiorca:

    – do 9 miesięcy odraczano raty kapitałowe,

    – do 9 miesięcy odnawiano kredyt na uproszczonych zasadach.

Podobne odroczenia spłat rat kredytów stosowały wszystkie banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS.

Krzysztof Rogowski,

dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego Banku BPS SA.

Komentarz pochodzi z Miesięcznika Finansowego BANK, lipiec 2022

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK, aleBank.pl