Prezes Banku BPS o roli banków lokalnych w finansowaniu małych firm

Prezes Banku BPS o roli banków lokalnych w finansowaniu małych firm
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Arturem Adamczykiem, prezesem zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości podczas Forum Bankowego rozmawialiśmy o rentowności banków spółdzielczych i kredytowaniu przez nie polskiej gospodarki.

Poprosiliśmy Artura Adamczyka o skomentowanie faktu, że od niedawna banki spółdzielcze wykazują wyższą rentowność niż banki komercyjne i jednocześnie więcej pożyczają państwu niż przedsiębiorcom i konsumentom.

Odnosząc się do dobrych wyników finansowych banków spółdzielczych prezes Banku BPS podkreślił, że banki spółdzielcze działają w swoich lokalnych środowiskach od 100, a nawet 150 lat i w efekcie tego bardzo dobrze znają swoich klientów. Myśląc o wieloletniej współpracy z klientami, nie proponowały im kredytów walutowych.

Jak zaznaczył – fakt, że banki spółdzielcze nie mają w swoich portfelach kredytów frankowych może być powodem ich wyższej rentowności w porównaniu z bankami komercyjnymi, które muszą teraz tworzyć rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi.

Zwrócił też uwagę na działania banków spółdzielczych nakierowane na modernizację np. procesów back office, co także wpływa pozytywnie na ich wyniki.

Finansowanie realnej gospodarki

Artur Adamczyk zauważył również niepokojące zjawisko w sektorze bankowym, polegające na wypieraniu finansowania realnej gospodarki przez finansowanie przez banki deficytu budżetowego państwa. W ten sposób odniósł się do rosnącej liczby kupowanych od państwa i banku centralnego papierów wartościowych.

Na naszą uwagę, że banki spółdzielcze nie płacą podatku bankowego, więc nie mają takiej motywacji jak banki komercyjne do zakupu obligacji skarbowych czy bonów pieniężnych, co zwalnia duże banki z płacenia tego podatku, stwierdził:

„W dzisiejszych czasach obligacje i bony dają bankom równie wysoką stopę zwrotu co kredyty, ale nie niosą za sobą wielu ryzyk związanych z kredytowaniem przedsiębiorców czy konsumentów.”

Tymczasem głównym zadaniem banku jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów klientów.

Artur Adamczyk podkreślił, że banki spółdzielcze nie są głównym dostarczycielem finansowania dla dużych przedsiębiorstw, czym zajmują się największe banki. Finansują przede wszystkim MSP i mikroprzedsiębiorców.

Jeśli się porówna finansowanie najmniejszych firm przez banki komercyjne i spółdzielcze to widać, że sektor spółdzielczy finansuje MMSP w większym stopniu niż sektor komercyjny.

Przyznał, że nadpłynność banków spółdzielczych jest lokowana w rządowych papierach wartościowych przede wszystkim dlatego, że popyt na kredyty jest bardzo niski.

Zainteresowanie firm kredytami wzrośnie w momencie, kiedy stopy procentowe będą na odpowiednio niskim poziomie.

Przywołał w tym miejscu wypowiedź Marty Kightley, pierwszej zastępczyni prezesa NBP, która podczas Forum Bankowego mówiła, że banki są elementem transmisji polityki pieniężnej do sektora realnej gospodarki.

Kredyty dla rolników

Na koniec rozmowy poprosiliśmy prezesa Banku BPS o skomentowanie rządowej decyzji o zmianie przepisów o pożyczce lombardowej i kredycie konsumenckim, co przywraca poprzednie warunki kredytowania rolników przez banki.

„Odetchnęliśmy z ulgą. Z dużą satysfakcją obserwujemy działania, które zmierzają do przywrócenia sytuacji, kiedy rolnik korzystający z dużego kredytu jest traktowany jak przedsiębiorca, a nie jak konsument” – odpowiedział krótko Artur Adamczyk.

Źródło: BANK.pl