Narodowy Bank Polski / NBP

Narodowy Bank Polski - logo NBP
Z rynku finansowego

O stabilności polskiego systemu finansowego – raport NBP, grudzień 2023

Dynamika akcji kredytowej dla sektora niefinansowego w najbliższych 2 latach pozostanie relatywnie niska. Koszty ryzyka kredytowego dla banków są, i powinny dalej pozostać, umiarkowane. Uzasadnione jest wprowadzenie niezerowego poziomu rozwiązywalnych, makroostrożnościowych buforów kapitałowych. NBP postuluje, aby zaktualizowany harmonogram reformy wskaźników referencyjnych był realizowany bez dalszych opóźnień – podał NBP w półrocznym raporcie o stabilności systemu finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prof. Adam Glapiński.
Z rynku finansowego

Prezes NBP o osiągnięciu celu inflacyjnego

Po gwałtownym spadku w poprzednich miesiącach, obecnie spadek inflacji – co naturalne – jest już wolniejszy, ale inflacja będzie nadal stopniowo spadać w kolejnych kwartałach, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Inflacja spada i jest na ścieżce zmierzającej do celu inflacyjnego, podkreślił podczas czwartkowej konferencji prasowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Wiceprezes NBP o skupie aktywów podczas nadzwyczajnej konferencji prasowej zarządu Narodowego Banku Polskiego

Przeprowadzony przez Narodowy Bank Polski skup aktywów na rynku wtórnym odbywał się zgodnie z zasadami, które przyjął Europejski Bank Centralny, był też zgodny z Traktatem o UE i z ustawą o NBP, poinformowała wiceprezes NBP i pierwsza zastępca prezesa Marta Kightley podczas nadzwyczajnej konferencji prasowej zarządu NBP, zwołanej w piątek w związku z medialnymi zapowiedziami postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego m.in. z powodu skupu aktywów aktywów przez bank centralny, co miało by być niezgodne z prawem.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Związek Banków Polskich o rządowych propozycjach kryteriów dla wydłużonych wakacji kredytowych

Rządowe propozycje limitów dla osób, korzystających z wakacji kredytowych należy traktować w kategoriach politycznego PR i deklaracji bez pokrycia, jako że zmiany te nie zostały przeprocedowane w dotychczasowej kadencji parlamentu, a nowy rząd może zająć w tej materii całkiem odmienne stanowisko – mówił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich podczas konferencji prasowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/10

Bankowość i Finanse | Obsługa Gotówki | Gotówka jest ważnym czynnikiem stabilizującym gospodarkę i wyrazem zaufania do państwa

Najświeższe wyniki potwierdziły, że prawie 99% obywateli ma dostęp do gotówki w odległości do dziesięciu kilometrów, a gdybyśmy nawet zawęzili promień do pięciu kilometrów, w dalszym ciągu możemy mówić o dostępności dla 90% obywateli – podkreśla Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, w rozmowie z Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
MFW,
Gospodarka

MFW: inflacja w Polsce w celu NBP dopiero pod koniec 2026 roku

Inflacja konsumencka w Polsce spowolni do 7,4% r/r na koniec 2023 r. i do 5,5% r/r na koniec 2024 r. oraz do 4% r/r na koniec 2025 r., prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w bazie danych towarzyszącej raportowi „World Economic Outlook, October 2023 Update”. Według MFW, w górnym paśmie odchyleń od celu (2,5% +/- 1 pkt proc) – na poziomie 3,3% r/r znajdzie się na koniec 2026 r., następnie na koniec 2027 r. zejdzie do celu 2,5% r/r i utrzyma się na poziomie 2,5% r/r na koniec 2028 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Witold Gadomski
Komentarze ekspertów | Z rynku finansowego

Inflacja CPI – inflacja HICP, jaka to różnica?

Biuro Prasowe NBP zamieściło na Twitterze, następujący wpis: „Biuro Prasowe NBP informuje, że ostatnia decyzja RPP zgodnie z zapowiedzią została dokonana przy inflacji rocznej poniżej 10%. Banki centralne wpływają na rynki finansowe i inne podmioty gospodarcze oraz gospodarstwa domowe przekazując im precyzyjne i wiarygodne informacje o stanie gospodarki oraz o zamierzeniach banku.
Wpis Biura Prasowego NBP nie poprawi wiarygodności naszego banku centralnego, pisze Witold Gadomski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marta Kightley, NBP,
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Forum Liderów Banków Spółdzielczych: słodki okres, z łyżką dziegciu

W wystąpieniach otwierających tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych zarówno Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, jak i Marta Kightley, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego podkreślali dobrą i stabilną sytuację bankowości spółdzielczej w naszym kraju. Wskazywali na działania, które powinny podjąć banki spółdzielcze, aby skutecznie umocnić swoją pozycję rynkową.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 83