RPP utrzymała na kwietniowym ’24 posiedzeniu wysokość stóp procentowych bez zmian

RPP utrzymała na kwietniowym ’24 posiedzeniu wysokość stóp procentowych bez zmian
Fot. stock.adobe.com / vegefox.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na posiedzeniu w dn. 3-4 kwietnia 2024 roku pozostawiła wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie:
– stopa referencyjna 5,75%;
– stopa lombardowa 6,25%;
– stopa depozytowa 5,25%;
– stopa redyskontowa weksli 5,80%;
– stopa dyskontowa weksli 5,85%.

Czytaj także: RPP utrzymała wysokość stóp procentowych

RPP uzasadnia brak obniżki stóp

W komunikacie prasowym wydanym po posiedzeniu RPP zwraca się uwagę na spadek inflacji konsumenckiej do 1,9% w marcu. Przewiduje się, że spadkowi inflacji konsumenckiej towarzyszyć będzie stopniowe obniżanie się inflacji bazowej, choć pozostanie ona wyższa niż inflacja CPI.

Rada dostrzega możliwość wzrostu inflacji. W komunikacie czytamy:

„W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy. W przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć. Jednocześnie w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym.”

W tej sytuacji RPP nie zmienia poziomu stóp.

„W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.”

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES