Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE podczas Forum Bankowego o starych i nowych programach wsparcia dla MSP

Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE podczas Forum Bankowego o starych i nowych programach wsparcia dla MSP
Arkadiusz Lewicki,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jednym z uczestników Forum Bankowego był Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich, który udzielił nam wypowiedzi na temat wyzwań i szans jakie stoją przed polskimi bankami w roku 2023 w związku z nowymi programami unijnymi.

Rok 2023 jest szczególny jeśli chodzi o programy publiczne. W tym roku kończą się programy z poprzedniej perspektywy i rozwiązania antykryzysowe stworzone na czas pandemii i związane z innymi sytuacjami kryzysowymi – mówił Arkadiusz Lewicki.

Jak zaznaczył, w tym roku jednocześnie wchodzą w życie nowe programy, są uruchamiane nowe środki finansowe, zarówno z programów unijnych, jak i krajowych.

Wsparcie dla MSP

Jego zdaniem sektor bankowy powinien zwrócić szczególną uwagę na programy nakierowane na wspieranie przedsiębiorczości w sektorze MSP.

Jest już np. dostępny program Invest EU, w ramach którego banki mogą składać wnioski o wsparcie akcji kredytowej dla małego i średniego biznesu.

Rola Krajowego Punktu Kontaktowego

Najważniejszym ośrodkiem systemu wsparcia dla dostępu do  instrumentów finansowych UE w Polsce jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE działający przy Związku Banków Polskich, współpracujący z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

W KPK środowisko bankowe może uzyskać wsparcie informacyjne, doradcze, szkoleniowe, pozwalające jak najlepiej przygotować się do udziału w nowych konkursach.

Więcej informacji na stronie: KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Źródło: BANK.pl