Gala BIZNES PROTEKTOR 2022 i podsumowanie dwóch lat wsparcia polskiego biznesu z użyciem unijnych instrumentów finansowych

Gala BIZNES PROTEKTOR 2022 i podsumowanie dwóch lat wsparcia polskiego biznesu z użyciem unijnych instrumentów finansowych
Gala BIZNES PROTEKTOR 2022, fot. Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
5 lipca 2022 roku odbyła się uroczysta Gala BIZNES PROTEKTOR 2022, zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Celem Nagrody BIZNES PROTEKTOR 2022 było branżowe podsumowanie dotychczasowych działań i podziękowanie instytucjom finansowym pełniącym w latach pandemii 2020‒2022 funkcję Narodowych Pośredników Finansowych Instrumentów Finansowych UE dla mitygacji negatywnych ekonomicznych skutków pandemii u polskich MŚP oraz promocja Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej na przyszłość i zachęcanie polskich przedsiębiorców i instytucji finansowych do sięgania po nie w nowej perspektywie finansowej UE.

Wsparcie dla 30 tysięcy firm w czasie pandemii

Przez dwa lata pandemii COVID-19, od marca 2020 r. do marca 2022 r. wsparcie dla polskiego sektora biznesu udzielone ze środków dostępnych w ramach unijnych instrumentów finansowych wyniosło niemal 4 mld zł i trafiło do blisko 30 tysięcy przedsiębiorców.

Dane te przypomniał Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK), podczas otwarcia Gali BIZNES PROTEKTOR 2022.

Krajowy Punkt Kontaktowy, który w tym właśnie roku obchodzi swe piętnastolecie, jest jednym z nielicznych przykładów swoistego partnerstwa publiczno-prywatnego, obejmującego z jednej strony  ministra właściwego ds. gospodarki i PARP, zaś po drugiej ‒ sektor finansowy, obejmujący zarówno banki (wszystkich rodzajów), jak również firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe i mikropożyczkowe, instytucje gwarancyjne i poręczeniowe, fundusze venture capital, domy maklerskie i inne podmioty, ułatwiające pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka, podkreślił Arkadiusz Lewicki.

Doświadczenia, zebrane przez ten czas pozwoliły na podjęcie tak skutecznych działań w dobie pandemii, z udziałem integratorów rynku takich jak  Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) czy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dyrektor KPK przypomniał, iż wojna z COVID nie skończyła się, a polscy przedsiębiorcy dalej mogą korzystać z wielu instrumentów covidowych, które pozostały wciąż aktywne u wybranych instytucji finansowych.  

Współpraca PARP i EBI z KPK oraz z sektorem bankowym

O wspólnym zaangażowaniu sektora bankowego i instytucji publicznych w niwelowanie gospodarczych skutków pandemii mówił też Mikołaj Różycki, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci (PARP).

Podkreślił on, iż przy wdrażaniu instrumentów covidowych dla firm pracowało niemal ¼ zatrudnionych w PARP, a dzięki ich ofiarności udało się uruchomić kilkaset milionów złotych wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych.

Świat stanął w obliczu potrójnego kryzysu, którego wyznacznikami są COVID-19, wojna w Ukrainie oraz zmiany klimatu

Od lat ważnym obszarem współpracy PARP jest KPK i instrumenty zwrotne. Zwrócił się on też z podziękowaniami  do współdziałających z agencją i KPK instytucji finansowych.

– Szczególnie banki bardzo szybko reagowały na sytuacje kryzysowe i przedsiębiorcy to doceniają – zauważył Mikołaj Różycki.

Następnie zabrał głos Grzegorz Rabsztyn, dyrektor Biura Grupy EBI w Polsce.

Zauważył on, iż obecny świat stanął w obliczu potrójnego kryzysu, którego wyznacznikami są COVID-19, wojna w Ukrainie oraz zmiany klimatu.

– We wszystkich tych obszarach Grupa EBI stara się wychodzić naprzeciw, stawiać czoła tym wyzwaniom – stwierdził Grzegorz Rabsztyn. Owo zaangażowanie przejawia się między innymi w  wspieraniu transformacji energetycznej, dalszej walce ze skutkami ekonomicznymi COVID-19, jak i samą pandemią.

Na chwilę obecną łączna wartość wsparcia dla projektów antycovidowych, realizowanych przez Grupę EBI tak na terenie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami, wyniosło nawet 58 mld euro.

W Polsce z samego tylko Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego udzielono finansowania o wartości ok. 500 mln euro, a całe finansowanie EBI w obszarach związanych z szeroko rozumianą ochroną ludności przed COVID czy walką z kryzysem szacuje się na 3 mld euro.

– Nie byłoby tego sukcesu bez współpracy z Państwem, bez udziału przede wszystkim sektora bankowego, bez aktywnej działalności instytucji finansowych we wsparciu dla MŚP. Nie byłoby tego sukcesu także bez rewelacyjnej aktywności KPK ds. Instrumentów Finansowych UE, z którym nasza Grupa współpracuje od 15 lat i za co także dziękujemy – zapewnił Grzegorz Rabsztyn.

Komisja Europejska i administracja państwowa o wsparciu dla MŚP

Dziękujemy za te trudne dwa lata – powiedział Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Departamentu MŚP  w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Zauważył on, iż dzięki swego rodzaju partnerstwu publiczno-prywatnemu instytucji publicznych, w tym Ministerstwa oraz sektora bankowego i KPK udało się dokonać wiele na rzecz polskiego biznesu w tych kryzysowych czasach.

– Jako przedstawiciel Ministerstwa, które uczestniczy we współfinansowaniu działalności KPK wiemy, że to są dobrze wydane pieniądze, które potem służą polskim przedsiębiorcom, te środki to ogromny wkład w ich rozwój. Przed nami nowe wyzwania, wierzę, że to doświadczenie, które zdobyliśmy wspólnie będzie bezcenne, by znowu stawiać czoło kolejnym wyzwaniom – zadeklarował przedstawiciel rządu.

Podobną opinię wyraziła  Marzenna Guz Vetter, szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

– Bez instytucji finansowych, pośredniczących w przekazywaniu i zarządzaniu pomocą oraz wspaniałej roli i współpracy z KPK – tak szybka koordynacja i krajowe wdrożenie tego wsparcia nie byłyby możliwe – powiedziała.

Fit for 55 nie podważa bezpieczeństwa energetycznego, ale wzmacnia je z myślą o przyszłych pokoleniach

Aktualne zaangażowanie Komisji Europejskiej w przeciwdziałanie skutkom COVID-19 to między innymi 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, które posłużyły jako gwarancje dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, będąc zachętą dla lokalnych banków i innych pożyczkodawców do zapewnienia płynności finansowej dla 100 tys. europejskich firm.

Dodatkowo, w grudniu 2020 roku KE rozluźniła zasady wsparcia, aby zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny o wartości 25 mld euro mógł szerzej wspierać firmy dotknięte skutkami COVID-19. Tymczasem na horyzoncie czekają już kolejne zadania, jak odbudowa Ukrainy, która niedawno uzyskała status państwa kandydującego do UE, czy dostosowanie polskiej gospodarki do nowych wyzwań związanych z realizacja pakietu klimatycznego UE.

Fit for 55 nie podważa bezpieczeństwa energetycznego, ale wzmacnia je z myślą o przyszłych pokoleniach. Otwiera drogę do uniezależnienia od europejskiej ropy i gazu, których sprzedaż pozwoliła reżimowi w Moskwie na finansowanie napaści na Ukrainę. Droga do energetycznej niezależności wiedzie przez dekarbonizację gospodarki – stwierdziła Marzenna Guz Vetter, dodając, iż Polska pozostaje największym beneficjentem funduszy strukturalnych i spójności.

Andrzej Drozd, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, odniósł się w pierwszej kolejności do kwestii otrzymania przez Ukrainę statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. To ważna forma wsparcia w sytuacji, gdy agresja rosyjska niesie za sobą wielkie straty ludzkie, materialne i infrastrukturalne.

– W tym miejscu chciałbym zaapelować i zaprosić Państwa do wsparcia akcji pomocowych na rzecz Ukrainy –  powiedział Andrzej Drozd.

Rola banków i KPK we wspieraniu MMŚP

Następnie zabrała głos Magdalena Zmitrowicz, przewodnicząca Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców i wiceprezes Banku Pekao SA.

Kiedy się rozpoczął kryzys ‒ KPK był zawsze pierwszy i zawsze tam, gdzie trzeba

Zwróciła ona uwagę, iż skala działań, podejmowanych przez bankowców w okresie pandemii, wywoływała zaskoczenie nawet wśród samych beneficjentów z sektora MŚP, którzy nie zdawali sobie sprawy z ogromu pracy, jaki się z tym wiązał.

Podkreśliła również ważne znaczenie koordynacyjne KPK w tym czasie, jeśli chodzi o instrumenty unijne.

– Kiedy się rozpoczął kryzys ‒ KPK był zawsze pierwszy i zawsze tam, gdzie trzeba, np. organizował spotkania informacyjne, czy też pomagał naszym pracownikom szczególnie w wyjaśnianiu zawiłości regulacji pomocy publicznej, jakie przyniosła pandemia.

Odnosząc się do sytuacji w Ukrainie Magdalena Zmitrowicz podkreśliła, że polskie firmy powinny wspierać odbudowę tego kraju, choćby z tego względu, że jesteśmy jego sąsiadami.

O tym, jak polski sektor bankowy przygotowywał się do COVID-19 i ile wysiłku kosztowały te działania, mówił też prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Tylko między marcem a końcem grudnia 2020 roku odbyło się 2007 konferencji i spotkań, mających na celu koordynację działań w środowisku bankowym.

– Można powiedzieć, że do tego kryzysu przygotowywaliśmy się kilka lat, gdyż musieliśmy wiele lat wcześniej zapewnić w sektorze procedury ciągłości działania. Banki muszą czuwać i zarządzać ryzykiem z wyprzedzeniem.  Badane  są potencjalne  zagrożenia, z którymi możemy się zetknąć w sektorze – zapewnił prezes ZBP, dodając, że podobnie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o zbliżającą się pandemię.

Już od grudnia 2019 roku bankowcy dzień po dniu śledzili rozwój sytuacji w Chinach, potem także w Europie. Dlatego już 4 marca gotowe były założenia odnośnie pozaustawowego moratorium, tzw. wakacji kredytowych dla klientów.

– Pragnę wszystkim Wam bardzo serdecznie, po ludzku podziękować. Jestem przekonany, że dzięki Państwa wysiłkowi uratowaliśmy nie tylko setki czy tysiące podmiotów gospodarczych, ale setki tysięcy istnień ludzkich. Pamiętajmy, że podaliśmy ludziom masowe instrumenty bezgotówkowe ‒ instrumenty elektroniczne, chroniące ludzi przed nadmiernym kontaktem – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz.

Zapowiedział on też kontynuowanie działań, by uchronić Polaków przed kolejnymi falami COVID-19.

‒ Przed nami wiele wyzwań: wielka niewiadoma, jak się potoczy dalej pandemia, jak się potoczy wojna w Ukrainie, jak długo będzie trwała, ile zaangażuje sił, środków, ludzi,  jak rozwinie się dalej inflacja. W tych warunkach konieczne jest zawarcie strategicznego porozumienia międzysektorowego, by uniknąć zagrożeń w postaci nadmiernego rozlania się epidemii, rozprzestrzenianiu się konfliktu z Ukrainy na inne regiony i ewentualnej stagflacji ‒ podkreślił prezes ZBP.

‒ To nasz obywatelski obowiązek, abyśmy w tym względzie solidarnie działali. Jeśli staniemy na wysokości zadania, będziemy mogli za kilka lat powiedzieć, że przeszliśmy przez ten trudny okres razem i w dobrym stylu, pamiętając jednocześnie, że dla całego młodego pokolenia nie możemy całkowicie z pola widzenia zdjąć tego, co jest sprawą zasadniczą: tj. klimatu i ratowania Ziemi przed zagładą – bo  jak mówią: na martwej planecie – nie będzie żadnego ani stresu, ani biznesu – zakończył Krzysztof Pietraszkiewicz.  

Nagrody BIZNES PROTEKTOR 2022

Kolejnym punktem wieczornej gali była uroczystość  wręczenia nagród. Przyznano je w 10 kategoriach branżowych oraz w 1 kategorii pt. Nagroda Specjalna (w tym roku przyznano 5 nagród specjalnych).

Kategoria Nagroda Specjalna:

 • Strategiczny wkład i integracja rynku – Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI i EFI)
 • Strategiczny wkład i integracja rynku – Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Najlepszy Narodowy Pośrednik Finansowy UE – PKO Leasing SA
 • Najlepszy Sub-Pośrednik Finansowy UE – mBank SA
 • Najlepsza Instytucja Współpracująca – Santander Bank Polska SA

Kategorie Branżowe:

 • Kategoria „Banki publiczne” – Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Kategoria „Banki komercyjne” – Bank Pekao SA
 • Kategoria „Banki spółdzielcze” – Bank Spółdzielczy we Wschowie
 • Kategoria „Banki Zrzeszające Bankowość Spółdzielczą” – SGB-Bank SA
 • Kategoria „Przedsiębiorstwa Leasingowe” – PKO Leasing SA
 • Kategoria „Fundusze Pożyczkowe” – TISE SA
 • Kategoria „Fundusze Poręczeń Kredytowych” – POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych SA
 • Kategoria „Domy Maklerskie i Fundusze Private Debt” – CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
 • Kategoria „Fundusze Podwyższonego Ryzyka” – Market One Capital
 • Kategoria „Organizatorzy Sekurytyzacji” ‒ Santander Leasing SA

Źródło: aleBank.pl