Sektor bankowy

Bankowy Kongres Podatkowy 2024, BKP
Z rynku finansowego | Wydarzenia

Bankowy Kongres Podatkowy 2024 – banki wobec globalnych wyzwań podatkowych

Zapraszamy na pierwszy Bankowy Kongres Podatkowy, który chcemy jako Związek Banków Polskich i Centrum Procesów Bankowych i Informacji zaproponować Państwu jako cykliczne spotkanie specjalistów bankowych z różnymi doradcami. To spotkanie traktujemy też jako dobrą okazję do bezpośrednich kontaktów pracowników sektora bankowego, którzy po pandemii coraz częściej komunikują się tylko zdalnie, a my jednak wierzymy, że od czasu do czasu potrzebne są także bezpośrednie spotkania integrujące środowisko. Bankowy Kongres Podatkowy 2024 odbędzie się 20 czerwca 2024 r., w Warszawie.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny obraz banku na tle budynku, napis BASEL III
Prawo i regulacje | Z rynku finansowego

Unia Europejska przyjmuje nowe zasady Bazylei III

W czwartek (30.05.2024) Rada Europejska przyjęła nowy zbiór zasad w ramach standardów Bazylea III. Ich celem jest zwiększenie odporności sektora bankowego, wzmocnienie nadzoru i usprawnienie zarządzania ryzykiem. Stanowi to ostatni krok w procedurze wykonawczej. Państwa członkowskie UE będą miały 18 miesięcy na transpozycję dyrektywy do ustawodawstwa krajowego, a rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego | Wydarzenia

BANKI 2023 – większe zyski, mniej kredytów

„Wskaźniki ROA i ROE działających w Polsce banków były w 2023 r. lepsze niż w roku poprzednim, ale pozostały na stosunkowo niskim poziomie. Jednocześnie zwrot z kapitałów był zbliżony do poziomu inflacji średniorocznej w 2023 r. i zwrot z kapitałów w sektorze bankowym był niższy niż w wielu innych branżach polskiej gospodarki”, napisano m.in. w opracowaniu „ BANKI 2023 – raport o sytuacji sektora bankowego” przygotowanym przez ekspertów Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny obraz banku, człowiek
Z rynku finansowego

Polski sektor bankowy jednym z najmniejszych w Europie w relacji do PKB

Europejski Bank Centralny opublikował informację podsumowującą sytuację europejskiego sektora bankowego w czwartym kwartale 2023 roku. Z badania EBC wynika, że polski sektor bankowy jest jednym z najmniejszych europejskich sektorów bankowych w relacji do wielkości gospodarki. Prezentujemy syntetyczne omówienie danych dotyczących tej kwestii przygotowane przez Zespół Badań i Analiz Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
FBB 2024 Magda Matuszewska
Wydarzenia

To dobry moment, by zastanowić się nad rozwiązaniami antyfraudowymi

– Techniki działań fraudowych rozwijają się w postępie geometrycznym, stosowane dotychczas zabezpieczenia są już niewystarczające, stąd potrzeba wdrożenia nowych rozwiązań. Nie chodzi o ochronę samych banków, tylko środków zdeponowanych przez klientów oraz ich danych osobowych – podkreśla Magda Matuszewska, dyrektor ds. ochrony danych w Banku Handlowym w Warszawie. Będzie ona moderatorem sesji poświęconej m.in. wykorzystaniu analizy behawioralnej w przeciwdziałaniu cyberfraudom podczas Forum Bezpieczeństwa Banków 2024 (Warszawa, 8 maja).

CZYTAJ WIĘCEJ
wykres wirtualny
Z rynku finansowego

Index PENGAB odnotował w lutym ’24 wartość 17,7 pkt., m/m jest niższy o 7,3 pkt.

Lutowy PENGAB wskazuje, że ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 10 pkt. i wynosi 12 pkt. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 5 pkt. i wynosi obecnie 19 pkt. Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 13 pkt. i wynosi minus 1 pkt. Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 11 pkt. i wynosi 0 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 26 pkt, a r/r spadł o 3 pkt. – czytamy w lutowym ’24 Monitorze Bankowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
hotel Dolder Grand, Szwajcaria, Zurich
Z rynku finansowego

Institut International d’Études Bancaires – najbardziej ekskluzywny klub europejskich bankierów

Pod koniec października 2023 roku ponad 40 szefów dużych europejskich banków przybyło do Zurichu, by dyskutować o stanie branży w pałacyku, zamienionym na hotel Dolder Grand. W spotkaniu udział wzięła Karin Keller-Sutter, kierująca Federalnym Departamentem Finansów i prezes Szwajcarskiego Banku Narodowego Thomas Jordan. Oboje odegrali kluczową rolę w ratowaniu Credit Suisse przez rywala UBS, pisze Witold Gadomski.

CZYTAJ WIĘCEJ
mężczyzna trzymajacy w dłoni wirtualny bank, ikony finansowe
ESG

Deloitte Financial Markets Regulatory Outlook 2024: dla banków ten rok pod znakiem natężonego nadzoru regulacyjnego

W 2024 r. firmy z branży finansowej nadal będą funkcjonowały w środowisku trudnych warunków rynkowych, jakie towarzyszyły im przez ostatnich kilka lat. Mimo spadku inflacji i wyhamowania wzrostu stóp procentowych, oba te czynniki w dalszym ciągu negatywnie wpływają na aktywność gospodarczą. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte Financial Markets Regulatory Outlook 2024, firmy będą również musiały sprostać nowym wymogom regulacyjnym dotyczących ESG oraz zintensyfikować działania w kierunku zrównoważonych finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 14