W maju ’24 Index PENGAB wyższy o 6,1 pkt.

W maju ’24 Index PENGAB wyższy o 6,1 pkt.
Fot. stock.adobe.com / fitpinkcat84
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odczyt Indexu PENGAB w maju 2024 roku wskazuje m/m poprawę w odczycie sześciomiesięcznej prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Przewidywania sześciomiesięczne zmian sytuacji na rynku bankowym w maju są bardziej korzystne niż przed miesiącem, czytamy w najnowszym wydaniu Monitora Bankowego.

Tadeusz Białek

– W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano pogorszenie odczytów m/m tylko dla rynku kredytów mieszkaniowych o 3 pkt.

W przypadku rynku kredytów konsumpcyjnych, inwestycyjnych oraz lokat długoterminowych osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw zanotowano poprawę prognoz.

Największy wzrost m/m dotyczył kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw – wyniósł 17 pkt. W odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju odnotowano pozytywne zmiany.

Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw to 20 pkt. i wzrosły o 10 pkt. m/m, a r/r o 33 pkt. W prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych zaobserwowano wzrost o 4 pkt. m/m. Obecnie wynosi 14 pkt., a r/r podwyższyła się o 40 pkt. – komentuje dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

– W maju Index Pengab odnotował wartość 28,8 pkt., m/m jest wyższy o 6,1 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósło1,9 pkt. do poziomu 29,5 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 10,3 pkt. uzyskując wartość 28,1 pkt.

W maju m/m zaobserwowano wzrost aktywności klientów indywidualnych na rynku kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych oraz kredytów obrotowych. Spadek odnotowano natomiast na rynku kredytów inwestycyjnych.

Marcin Idzik, Kantar.

Majowy odczyt ujawnia m/m poprawę w odczycie sześciomiesięcznej prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

Przewidywania sześciomiesięczne zmian sytuacji na rynku bankowym w maju są bardziej korzystne niż przed miesiącem – podkreśla Marcin Idzik z Minds & Roses.

Monitor Bankowy maj 2024
Źródło: Monitor Bankowy

Czytaj także: Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB w kwietniu ’24 jest niższy m/m o 3 pkt.

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 16 pkt. i w maju wynosi 26 pkt.

Saldo ocen aktywności klientów na rynku  kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 23 pkt., a r/r wzrosło o 28 pkt.

Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 13 pkt, a r/r jest wyższe o 12 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 2 pkt. i wynosi 47 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 6 pkt. i wynosi obecnie 27 pkt.

W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 9 pkt., a r/r spadek o 4 pkt.

Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 4 pkt., a r/r jest niższe o 8 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadło 4 pkt. i wynosi12 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 1 pkt. i wynosi 8 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 11 pkt., a r/r jest wyższy o 9 pkt. 

Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 19 pkt., a r/r jest wyższy o 18 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 1 pkt. i wynosi obecnie 31pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen  aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 18 pkt. i wynosi 11 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 6 pkt, a r/r wzrósł o 3 pkt.

Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów  terminowych m/m wzrósł o 27 pkt, a r/r jest wyższy o 9 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla  rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 11 pkt. i wynosi obecnie 7 pkt.

Czytaj także: Indeks PENGAB w marcu ’24 w górę, największa poprawa m/m na rynku kredytów konsumpcyjnych

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W maju odnotowano  m/m poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych dla rynku kredytów konsumpcyjnych, inwestycyjnych oraz lokat długoterminowych osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw.

W przypadku kredytów obrotowych oraz kredytów mieszkaniowych odnotowano pogorszenie sześciomiesięcznej prognozy.

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W maju odnotowano pozytywne zmiany w  odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 20 pkt.,  m/m plus 10 pkt., a r/r jest wyższa o 33 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 14 pkt., m/m plus 4 pkt., a r/r jest wyższa o 40 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 26 pkt., m/m wzrost o 5 pkt., a r/r jest wyższa o 53 pkt.

PENGAB: bankowcy – opinie

Połowa badanych (51 proc.) obserwuje zainteresowanie klientów Programem Kredyt Na Start, przeciwnego zdania jest 43 proc.

Zainteresowanie klientów nową odsłoną wakacji kredytowych zaobserwowała połowa badanych (49 proc.), przeciwnego zdania jest podobny odsetek (49 proc.)

Źródło: BANK.pl