Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB w kwietniu ’24 jest niższy m/m o 3 pkt.

Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB w kwietniu ’24 jest niższy m/m o 3 pkt.
Fot. stock.adobe.com / FTE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W kwietniu odnotowano m/m poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych tylko dla rynku kredytów mieszkaniowych. W przypadku pozostałych monitorowanych rynków odnotowano pogorszenie prognoz. Największy spadek m/m odnotowano dla lokat długoterminowych osób indywidualnych, czytamy w najnowszym wydaniu Monitora Bankowego.

– W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano poprawę odczytów m/m dla rynku kredytów mieszkaniowych – podwyższyła się o 23 pkt. W przypadku pozostałych monitorowanych rynków zanotowano pogorszenie prognoz.

Tadeusz Białek, prezes ZBP.

Największy spadek m/m dotyczył lokat długoterminowych osób indywidualnych.

W odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju odnotowano zróżnicowane zmiany.

Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynoszą 10 pkt. i spadły o 3 pkt. m/m, a r/r wzrosły o 40 pkt. W prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych zaobserwowano wzrost o 1 pkt m/m. Obecnie wynosi 10 pkt., a r/r podwyższyła się o 40 pkt.

Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 21 pkt., m/m podniosła się o 1 pkt, a r/r jest wyższa o 66 pkt. – komentuje dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

tabela PENGAB kwiecień 2024 , Monitor Bankowy

– W kwietniu Index Pengab odnotował wartość 22.7 pkt., m/m jest niższy o 3.0 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 1.0 pkt. do poziomu 27.6 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 5.1pkt. uzyskując wartość 18.8pkt. W kwietniu m/m zaobserwowano wzrost aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych.

Spadek odnotowano natomiast na rynku kredytów dla osób indywidualnych oraz depozytów zarówno przedsiębiorstw jak i klientów indywidualnych.

Kwietniowy odczyt ujawnia m/m pogorszenie w odczycie sześciomiesięcznej prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.

Przewidywania sześciomiesięczne zmian sytuacji na rynku bankowym w kwietniu jest mniej korzystna niż przed miesiącem – podkreślił Marcin Idzik, Mindes & Roses.

Marcin Idzik, Kantar.

Czytaj także: Indeks PENGAB w marcu ’24 w górę, największa poprawa m/m na rynku kredytów konsumpcyjnych

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 9 pkt. i w kwietniu wynosi 10 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 9 pkt. , a r/r wzrosło o 21pkt.

Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadł o o 10 pkt, a r/r jest wyższe o 24 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 12 pkt. i wynosi 45 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 8 pkt. i wynosi obecnie 21 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 7 pkt., a r/r spadek o 2 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 23 pkt., a r/r jest wyższe o 19 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadło 8 pkt. i wynosi 16 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 7 pkt. i wynosi 7 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 8 pkt., a r/r jest wyższy o 37 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 4 pkt., a r/r jest wyższy o 34 pkt.

Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 1 pkt. i wynosi obecnie 32 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 6 pkt. i wynosi minus 7 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 11 pkt, a r/r spadł o 20 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 7 pkt, a r/r jest niższy o 33 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 1 pkt. i wynosi obecnie minus 4 pkt.

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W kwietniu odnotowano m/m poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych tylko dla rynku kredytów mieszkaniowych. W przypadku pozostałych monitorowanych rynków odnotowano pogorszenie prognoz. Największy spadek m/m odnotowano dla lokat długoterminowych osób indywidualnych.

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W kwietniu odnotowano zróżnicowane zmiany w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 10 pkt., m/m minus 3 pkt., a r/r jest wyższa o 40 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 10 pkt., m/m plus 1 pkt., a r/r jest wyższa o 40 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 21 pkt., m/m wzrost o 1 pkt., a r/r jest wyższa o 66 pkt.

PENGAB: bankowcy o kluczowych wyzwaniach w obszarze bankowości cyfrowej

Wzrost znaczenia kanałów cyfrowych w obsłudze klientów detalicznych obserwowany jest w 2024 r. wszystkich badanych, a w tym 59 proc. to opinie „zdecydowanie tak”.

Zdaniem 96proc. badanych istnieje obecnie potrzeba istotnego zwiększenia nakładów na cyberbezpieczeństwo w polskim sektorze bankowym, w tym opinie „zdecydowanie tak” stanowią 58 proc.

W opinii 59 proc. badanych w 2024 roku w stosunku do lat ubiegłych wzrosło zainteresowanie kredytem ze stałym oprocentowaniem. Klienci ubiegający się o pożyczkę zdaniem 83 proc. badanych znają pojęcie kredytu ze stałym oprocentowaniem.

Kluczowe wyzwania w obszarze bankowości cyfrowej w perspektywie najbliższych lat to zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa klientom, a także bezpieczeństwa struktury informatycznej banku.

wykres Monitor Bankowy
Źródło: BANK.pl