Polski sektor bankowy jednym z najmniejszych w Europie w relacji do PKB

Polski sektor bankowy jednym z najmniejszych w Europie w relacji do PKB
Fot. stock.adobe.com / Looker_Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Centralny opublikował informację podsumowującą sytuację europejskiego sektora bankowego w czwartym kwartale 2023 roku. Z badania EBC wynika, że polski sektor bankowy jest jednym z najmniejszych europejskich sektorów bankowych w relacji do wielkości gospodarki. Prezentujemy syntetyczne omówienie danych dotyczących tej kwestii przygotowane przez Zespół Badań i Analiz Związku Banków Polskich.

Według danych na koniec IV kwartału 2023 r. suma aktywów sektora bankowego w relacji do PKB osiągnęła poziom 88,7%, co plasowało polski sektor bankowy na poziomie zbliżonym do słoweńskiego sektora bankowego i wyraźnie poniżej estońskiego sektora bankowego.

Co istotne, proces kurczenia się polskiego sektora bankowego utrzymuje się już od wielu lat.

1 wykres, Informacja EBC o bankach strefy euro – dane za IV kw. 2023 r.

Wyniki finansowe polskiego sektora bankowego tworzone są głównie poprzez wynik odsetkowy.

Jego relacja w stosunku do całkowitych przychodów operacyjnych (CPO) osiągnęła na koniec IV kwartału poziom 88,6%, co plasowało polski sektor bankowy na pierwszym miejscu wśród europejskich sektorów bankowych.

2 wykres, Informacja EBC o bankach strefy euro – dane za IV kw. 2023 r.

Rentowność aktywów polskiego sektora bankowego na koniec 2023 roku osiągnęła poziom 0,93%, co plasuje polski sektor bankowy wśród innych, wyraźnie większych sektorów bankowych.

3 wykres, Informacja EBC o bankach strefy euro – dane za IV kw. 2023 r.

Czytaj także: Warszawa europejskim centrum finansowym?

Poziom kredytów zagrożonych

Polski sektor bankowy ma najwyższy poziom kredytów zagrożonych (NPL) spośród europejskich sektorów bankowych.

4 wykres, Informacja EBC o bankach strefy euro – dane za IV kw. 2023 r.

Polski sektor bankowy ma również jeden z najwyższych poziomów NPL w odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorstw.

Wyższy poziom odnotowywany jest wyłącznie w Luksemburgu.

5 wykres, Informacja EBC o bankach strefy euro – dane za IV kw. 2023 r.

Poziom NPL w odniesieniu do kredytów dla gospodarstw domowych wyższy jest tylko w Grecji.

6 wykres, Informacja EBC o bankach strefy euro – dane za IV kw. 2023 r.

Czytaj także: BFG określił wysokości składek banków w 2024 r. na fundusz przymusowej restrukturyzacji

Kredyty vs depozyty

Poziom relacji kredyty dla sektora niefinansowego do depozytów sektora niefinansowego w polskim sektorze bankowym jest jednym z najniższych spośród analizowanych sektorów bankowych.

Niższy poziom relacji występuje wyłącznie w greckim sektorze bankowym.

7 wykres, Informacja EBC o bankach strefy euro – dane za IV kw. 2023 r.

Czytaj także: Europejska Federacja Bankowa chce uznania kluczowej roli banków w transformacji Europy

Źródło: BANK.pl