Index PENGAB odnotował w lutym ’24 wartość 17,7 pkt., m/m jest niższy o 7,3 pkt.

Index PENGAB odnotował w lutym ’24 wartość 17,7 pkt., m/m jest niższy o 7,3 pkt.
Fot. stock.adobe.com / FTE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Lutowy PENGAB wskazuje, że ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 10 pkt. i wynosi 12 pkt. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 5 pkt. i wynosi obecnie 19 pkt. Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 13 pkt. i wynosi minus 1 pkt. Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 11 pkt. i wynosi 0 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 26 pkt, a r/r spadł o 3 pkt. – czytamy w lutowym ’24 Monitorze Bankowym.

– W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano poprawę odczytów m/m dla wszystkich monitorowanych rynków, z wyjątkiem prognoz depozytów terminowych przedsiębiorstw.

Tadeusz Białek

Największą poprawę w ujęciu m/m zaobserwowano na rynku kredytów mieszkaniowych.

W odczytach sześciomiesięcznych odnotowano pogorszenie prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynoszą 18 pkt. i spadły o 3 pkt. m/m, a r/r wzrosły o 54 pkt. W prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych również zaobserwowano spadek – o 1 pkt m/m. Obecnie wynosi 4 pkt, a r/r jest wyższa o 40 pkt.

Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 15 pkt., m/m obniżyła się o 3 pkt., a r/r jest wyższa o 73 pkt. – komentuje dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

– W lutym Index Pengab odnotował wartość 17.7 pkt., m/m jest niższy o 7.3 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 12.0 pkt. do poziomu 10.8 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 1.7 pkt. uzyskując wartość 24.4 pkt.

W lutym m/m zaobserwowano spadek aktywności klientów na rynku kredytów obrotowych, inwestycyjnych oraz mieszkaniowych.

Spadła także aktywność na rynku depozytów osób indywidualnych, a także depozytów bieżących przedsiębiorstw.

Marcin Idzik, Kantar.

Lutowy odczyt ujawnia m/m pogorszenie w odczytach sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, gospodarki kraju oraz przedsiębiorstw. Przewidywania sześciomiesięczne zmian sytuacji na rynku bankowym w lutym są korzystniejsze niż przed miesiącem – podkreśla Marcin Idzik, Minds & Roses.

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 10 pkt. i w lutym wynosi 12 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 1 pkt., a r/r wzrosło o 28 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 20 pkt., a r/r jest wyższe o 37 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 4 pkt. i wynosi 32 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 5 pkt. i wynosi obecnie 19 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 37 pkt., a r/r spadek o 3 pkt.

Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 12 pkt., a r/r jest niższe o 18 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 9 pkt. i wynosi 10 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 13 pkt. i wynosi minus 1 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 13 pkt., a r/r jest wyższy o 35 pkt.

Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 16 pkt., a r/r jest wyższy o 13 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 4 pkt. i wynosi obecnie 22 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 11 pkt. i wynosi 0 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 26 pkt, a r/r spadł o 3 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 3 pkt, a r/r jest niższy o 4 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 6 pkt. i wynosi obecnie minus 4 pkt.

Czytaj także: Index PENGAB w styczniu ’24 jest wyższy o 1,8 pkt. m/m

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W lutym odnotowano m/m poprawę odczytów prognoz sześciomiesięcznych dla wszystkich monitorowanych rynków z wyjątkiem prognoz depozytów terminowych przedsiębiorstw. Największą poprawę m/m odnotowano dla kredytów mieszkaniowych.

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W lutym odnotowano pogorszenie w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 18 pkt., m/m minus 3 pkt., a r/r jest wyższa o 54 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 4 pkt., m/m minus 1 pkt., a r/r jest wyższa o 40 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 15 pkt., m/m spadek o 3 pkt., a r/r jest wyższa o 73 pkt.

Sektor bankowy – oceny

Jedna piąta badanych (21 proc.) bardzo słabo lub słabo ocenia poziom ogólnej wiedzy finansowej klientów banków w Polsce.

Odmiennego zdania jest niespełna jedna czwarta badanych (23 proc.), którzy dobrze lub bardzo dobrze oceniają poziom ogólnej wiedzy finansowej klientów banków w Polsce.

Zainteresowanie kredytami hipotecznymi od początku tego roku spadło w 45 proc. badanych placówek bankowych. W przypadku niemal jednej czwartek odnotowano wzrost.

Zdecydowanie dominują opinie (72 proc.) wskazujące, że program wakacji kredytowych nie powinien być kontynuowany w bieżącym roku. Przeciwnego zdania jest 28 proc. badanych będących zwolennikami kontynuacji tego programu.

Pełna wersja Monitora Bankowego – LUTY 2024

Źródło: BANK.pl