ZBP o nowym kredycie płynnościowym dla rolników

ZBP o nowym kredycie płynnościowym dla rolników
Fot. stock.adobe.com / Andrii Yalanskyi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
25 kwietnia 2023 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie z sektorem bankowym nt. nowego kredytu płynnościowego dla rolników, poinformował Związek Banków Polskich.

Spotkanie otworzył i wprowadził do dyskusji Bartosz Kublik, Wiceprezes Związku Banków Polskich, odpowiedzialny za obszar programów publicznych i środowisk gospodarczych, w tym za finansowanie agrobiznesu.

Stronę rządową reprezentowały: Beata Gawlik-Pliszka, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bożena Polak, Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa (ARiMR), wraz ze współpracownikami.

Spotkanie wywołało duże zainteresowanie ze strony sektora bankowego, udział wzięło w nim 115 przedstawicieli banków komercyjnych i spółdzielczych.

Czytaj także: Nowy Zarząd ZBP przedstawia strategię Związku oraz zakresy odpowiedzialności kierownictwa ZBP

Nowy kredyt wymaga aprobaty KE

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa zaprezentowali parametry nowego kredytu, omówili harmonogram jego wdrożenia rynkowego oraz odpowiedzieli na pytania bankowców.

Ministerstwo Rolnictwa pracuje obecnie nad przygotowaniem notyfikacji Programu. Kredyty będą dostępne dopiero po ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem tej pomocy publicznej.

Parametry nowego instrumentu:

– nowy kredyt dopłatowy do oprocentowania kredytów bankowych;

– kredyt o charakterze pomocowym-płynnościowy (do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy);

– oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M, powiększone o marżę banku;

– marża banku maks. 3 p. p;

– oprocentowanie należne bankowi płacone jest przez Kredytobiorcę (w wysokości 2%) oraz przez ARiMR (w pozostałej części);

– dopłaty do oprocentowania udzielane będą przez okres 36 miesięcy;

– wysokość kredytu: do 100 tys. zł;

– wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 0,5% kwoty udzielonego kredytu;

– udzielany do 31 grudnia 2023 (zgodnie z wojennymi unijnymi ramami pomocowymi, które obowiązują do końca roku);

– szacowana akcja kredytowa: 10 mld zł.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Gospodarka, rolnictwo i agrobiznes w cieniu inflacji

Kolejne konsultacje resortu rolnictwa, ARiMR i banków – w maju ’23

ARiMR już zaprosiła banki do współpracy w ramach nowego instrumentu. Zaproszenie dotyczy zarówno banków już posiadających umowy o współpracy z ARIMR, jak i nowych partnerów.

Po prezentacji założeń nowego kredytu odbyła się sesja pytań i odpowiedzi oraz dyskusja z bankami, którą prowadził Arkadiusz Lewicki,  Dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych.

Banki oceniły pozytywnie proponowany instrument wsparcia rolników i zadeklarowały przystąpienie do programu.

Uzgodniono organizację w maju kolejnych spotkań resortu rolnictwa i ARIMR z bankami na forum ZBP na rzecz rozwoju dostępu rolników do kredytu.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP