Banki komercyjne

euro, banknoty
Gospodarka

Czy obligacje rządowe strefy euro są bezpieczne?

Zgodnie z artykułem 12 ust 3 traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (EMS) papiery dłużne o zapadalności dłuższej niż 1 rok, wyemitowane przez rządy strefy euro po 1 stycznia 2013 r. podlegają Klauzuli Zbiorowego Działania (CAC). Klauzula CAC pozwala kwalifikowanej większości obligatariuszy zawrzeć porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, które jest prawnie wiążące dla wszystkich posiadaczy obligacji, także tych, którzy głosowali przeciwko restrukturyzacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Z rynku finansowego

KNF zaleca wstrzymanie wypłaty dywidend przez banki komercyjne w pierwszej połowie 2021 roku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r., podała KNF w swoim stanowisku w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w II połowie 2021 r. będzie przedstawione po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w I półr.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP.
Bankowość spółdzielcza | Finanse osobiste | Multimedia

Wcześniejsza spłata kredytów konsumenckich większym problemem dla firm pożyczkowych niż dla banków

O konsekwencjach i kosztach dla banków spółdzielczych wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich przez klientów – mówił w rozmowie z portalem aleBank.pl podczas II sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej dr Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Tak szukaliśmy informacji o rachunkach bankowych

Minął właśnie rok od startu Centralnej informacji o rachunkach bankowych (Centralna informacja). Z danych KIR, który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia Centralnej informacji wynika, że w tym czasie do systemu wpłynęło ponad 27,4 tys. zapytań. Usługa umożliwiła sprawniejsze pozyskiwanie informacji o kontach nieaktywnych w bankach i SKOK-ach. Dzięki niej wnioskodawca, tj. osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, osoba fizyczna poszukująca własnych rachunków albo organ uprawniony mogą sprawdzić, w której instytucji znajdują się rachunki należące do zmarłego, jak i te, o których istnieniu zapomnieli sami właściciele. Z rozwiązania skorzystać mogą także organy uprawnione, takie jak np. sądy, komornicy sądowi czy Policja. Usługa działa w ramach obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raporty

Popytu na Kredyty Mieszkaniowe w maju

Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +10,2% w maju 2017 r. Oznacza to, że w maju 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 10,2% w porównaniu z majem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 13,4%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

PKO Bank Polski będzie partnerem strategicznym Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

PKO Bank Polski będzie partnerem strategicznym Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie udostępniania oferty wsparcia dla eksportu. Operacyjne zarządzanie produktami finansowymi i doradczymi będzie sprawował PFR. Wartość wsparcia oferowanego przez PFR w ramach Programu Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw może wynieść łącznie nawet 60 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Spółdzielczy znaczy pionierski

bank.03.400x268Banki spółdzielcze pionierami nowych technologii

Bank spółdzielczy jest przestarzały i zapóźniony technologicznie, a jego oferta nie jest dostosowana do potrzeb młodszych klientów. Taki stereotyp utrwalił się w świadomości wielu Polaków. Prawda jest jednak zupełnie inna – często to właśnie banki spółdzielcze są pionierami we wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w bankowości. Pod tym względem polskie BS-y należą do ścisłej europejskiej czołówki, a niekiedy nawet same ją wyprzedzają.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1