KNF: ROE sektora bankowego na koniec czerwca ’23 wyniósł 9,11 proc.

KNF: ROE sektora bankowego na koniec czerwca ’23 wyniósł 9,11 proc.
Fot. stock.adobe.com / Who is Danny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto banków wyniósł 15,77 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2023 r., co oznacza wzrost o 50,3 proc. r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

„Wynik finansowy netto na koniec czerwca 2023 r wyniósł 15,8 mld zł. Wynik ten był wyższy o 5,3 mld zł (50,3% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec czerwca 2022 r. i o 1,3 mld niższy od wyniku osiągniętego na koniec maja 2023 (-7,5% m/m)” – czytamy w prezentacji.

Na koniec czerwca 2023 r łączna strata wykazana przez banki komercyjne wyniosła 1,2 mld zł. Aktywa tych banków stanowiły ok 1,5% aktywów sektora.

Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 18,2 mld zł, podała Komisja.

Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów w CHF

Udział należności z utratą wartości w portfelu kredytów mieszkaniowych w CHF dla gospodarstw domowych pod koniec czerwca wzrósł do 9,9 proc. z 9,3 proc. w maju – wynika z danych KNF dotyczących wyników miesięcznych sektora bankowego.

Pod koniec czerwca 2022 roku udział ten wynosił 6,1 proc.

Liczba kredytów mieszkaniowych w CHF pod koniec czerwca spadła do 277,6 tys. z 282,7 tys. w maju i 353,5 tys. rok wcześniej.

Wartość kredytów w CHF na koniec czerwca 2023 r. wynosiła 37,9 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 69 mld zł.

Czytaj także: BNP Paribas BP miał 459,65 mln zł zysku netto w II kw. 2023 r.; powyżej oczekiwań rynku

Wynik z odsetek w górę

W okresie styczeń-czerwiec br. wynik z odsetek wyniósł 47,44 mld zł (+26,8% r/r), zaś wynik z prowizji sięgnął 9,29 mld zł (-1,3% r/r).

Koszty działania wyniosły 22,83 mld zł (-4,2% r/r).

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 3,52 mld zł (-4,8% r/r).

Czytaj także: Grupa BOŚ uzyskała 55,8 mln zł zysku netto po sześciu miesiącach 2023 roku

ROE i ROA

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec czerwca wyniósł 9,11 proc. wobec 8,73 proc. w maju (+3,83 pkt proc. r/r, +0,38 pkt proc. m/m) i 5,28 proc. w czerwcu 2022 roku

ROA sięgnął 0,55% (+0,15 pkt proc. r/r, bez zmian m/m), podano też w prezentacji.

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła na koniec czerwca 3,52% wobec 3,51% miesiąc wcześniej i 2,67% rok wcześniej.

Na koniec marca 2023 r. wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora były na poziomie 20,27% (TCR) i 18,46% (T1), poinformowała też Komisja w prezentacji.

Na koniec czerwca 2023 r. działalność prowadziło: 30 banków komercyjnych, 492 banki spółdzielcze, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

Czytaj także: NBP: zysk netto sektora bankowego w pierwszej połowie roku wzrósł o 49 proc. rdr

Rynek kredytowy depozyty

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w czerwcu 2023 r. spadł o 8,98 mld zł (tj. o – 0,8% m/m) do 1 168,1 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 4,3%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora w czerwcu wzrosła o 4,5 mld zł do 1 718,7 mld zł (+0,3% m/m i +11,8% r/r).

Należności od gospodarstw domowych spadły o 7,4% r/r do 732,4 mld zł, zaś od przedsiębiorstw – wzrosły o 1,2% r/r do 427,1 mld zł, podano w prezentacji.

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w czerwcu 2023 r. obniżył się o 5 5 mld zł do poziomu 451 9 mld zł 1 2 m/m i 9 9 r/r)

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w czerwcu wzrósł (0,9 mld zł) do 390,4 mld zł (+0,24% m/m i -3,6% r/r) Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec czerwca 2023 r wynosił 86,4%

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca (-9,4% m/m i -36,2% r/r) do poziomu 61,6 mld zł” – czytamy w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w czerwcu 2023 r wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6 mld zł do poziomu 185,0 mld zł (+0,3% m/m i -0,4% r/r), podano również.

Portfel ( kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w czerwcu 2023 r spadł o 1,9 mld zł do 172,6 mld zł (-1,1% m/m i 0% r/r). Portfel ( kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w czerwcu spadł o 1,1 mld zł do 155 mld zł (-0,7% m/m i +4,3% r/r).

„Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w czerwcu 2023 r

* Spadł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,3 mld zł do poziomu 65 mld zł (-1,92% m/m i -4,84% r/r);

* Produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (15,9 mld zł) i operacyjne (16,9 mld zł);

* Podmiotowo dominują osoby prywatne (26,6 mld zł) oraz MSP (19,4 mld zł)” – napisano także w prezentacji.

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec czerwca br. obniżył się do poziomu 65,2% (-0,6 pkt proc. m/m i -11,2 pkt proc. r/r).

„Wartość depozytów sektora niefinansowego w czerwcu 2023 r. wzrosła o 4,5 mld zł do 1 718,7 mld zł (+0,3% m/m i +11,8% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (69,4% całości depozytów) wzrósł w czerwcu br. o 8,2 mld zł (+0,7% m/m i +11,5% r/r)” – czytamy dalej.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews