Nowelizacja programu Czyste Powietrze: pożyczki na preferencyjnych warunkach, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Nowelizacja programu Czyste Powietrze: pożyczki na preferencyjnych warunkach, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Fot. stock.adobe.com / marog-pixcells
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, zakładającą usprawnienie programu Czyste powietrze i utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

#Banki komercyjne będą udzielać #Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla beneficjentów, którzy zechcą finansować przedsięwzięcia #Termomodernizacja #CzystePowietrze @KancelariaSejmu

Za nowelą opowiedziało się 437 posłów, 11 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Regulacja zakłada też utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji przy BGK

Aby usprawnić funkcjonowanie programu Czyste powietrze, zwiększyć jego oddziaływanie powołano Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie zasilany z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW) stanowiąc mechanizm gwarancyjny dla kredytów i pożyczek, udzielanych przez banki komercyjne.

Banki komercyjne natomiast będą udzielać pożyczek na preferencyjnych warunkach dla beneficjentów, którzy zechcą finansować przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Czytaj także: Nie powinno być podatku bankowego od kredytów udzielonych na program Czyste Powietrze i inne przedsięwzięcia modernizacyjne

Budżet programu Czyste Powietrze na lata 2018-2029 to 103 mld zł

Program jest zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Budżet programu wraz z uzupełniającymi źródłami finansowania na lata 2018-2029 wynosi 103 mld zł.

Obejmuje: dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog), pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjną ulgę podatkową w wysokości 63,3 mld zł, a także kredyty udzielane przez banki: 40 mld zł.

Jak wynika z OSR, wprowadzenie Funduszu Gwarancyjnego spowoduje wydatki NFOŚiGW na wypłaty z tytułu nie spłaconych kredytów w  wysokości łącznie 924 mln zł, przy założeniu, że Fundusz będzie gwarantował 80% kwoty udzielonego kredytu, a wskaźnik szkodowości nie przekroczy 10%.

Niższy limit aplikowania dla budynków jednorodzinnych, nowe terminy

Zmiany dotyczą też zmniejszenia minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu w sytuacji, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

Ma też zostać zmniejszona z 50% do 30% wymagana redukcja zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczona łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia.

Ponadto regulacja wydłuża z 3 lat do 4 lat okresu realizacji porozumienia – w przypadku realizacji dotyczących więcej niż 2% budynków jednorodzinnych w gminie.

Czytaj także: Czyste Powietrze, jak usprawnić program?

Jednocześnie skrócony zostaje skrócenie z 10 do 5 lat okres po zakończeniu porozumienia, w którym gmina ma obowiązek utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych, a beneficjent – zwrócić odpowiednią część wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku.

Z przyjętych szacunków wynika, że z kredytów bankowych z dopłatą NFOŚiGW rocznie zostanie zmodernizowanych ok. 55 tys. budynków jednorodzinnych

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Budowa systemu informatycznego pn. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków planowana jest na lata 2020-2023. Koszt całego projektu szacowany jest na ok. 31 mln zł i 84,63% środków będzie pochodzić z funduszy UE (ok. 26,2 mln zł).

Do 3 lipca 2020 r. złożonych zostało 148 058 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 3 038,1 mln zł, na podstawie których podpisano 108 396 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 2 045,2 mln zł, z tego w formie dotacji na kwotę 1 882,4 mln zł oraz w formie pożyczek na kwotę 162,8 mln zł.

Czytaj także: Czyste Powietrze: wniosek o dofinansowanie z programu złożysz przez internet

Źródło: ISBnews