Sejm RP

Wiatraki na morzu
ESG

Morskie farmy wiatrowe: Sejm za ustawą poprawiającą warunki inwestycyjne dla offshore

Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych, doprecyzowując przepisy w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwiając rozliczanie ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia.

CZYTAJ WIĘCEJ
sejm
Z rynku finansowego

Sejm: papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem bankowym

Sejm znowelizował ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych, która spod podatku od niektórych instytucji finansowych wyłącza ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe, m.in. obligacje, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny model samochodu, diagnostyka
Gospodarka | Prawo i regulacje

Konfederacja Lewiatan alarmuje: prawie 6 tysięcy stacji kontroli pojazdów może upaść

W najbliższy czwartek (29.09.2022) sejmowa Komisja infrastruktury będzie omawiała projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym, która nałoży na stacje kontroli pojazdów nowe wymagania i zwiększy koszty ich funkcjonowania. Po wprowadzeniu kolejnych obciążeń przyszłość branży będzie zagrożona. Tym bardziej, że od blisko 18 lat nie była podwyższana opłata za badanie techniczne pojazdu ‒ ostrzegają Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców SKP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sejm, budynek, flaga
Prawo i regulacje

Sejm przeciw rozszerzeniu dodatku węglowego na wszystkie gospodarstwa domowe i wykreśleniu z ustawy przepisów dotyczących banków

Sejm odrzucił poprawki Senatu, których konsekwencją byłby rozszerzenie prawa do dodatku węglowego na wszystkie gospodarstwa domowe. Sejm nie zgodził się ponadto na wykreślenia z ustawy – tak jak chciał Senat – przepisów odnoszących się do Prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Glapiński, prezes NBP.
Gospodarka

Prezes NBP w Sejmie: polityka pieniężna będzie nadal prowadzona w kierunku obniżenia CPI i utrzymania wzrostu

Polityka pieniężna nadal będzie prowadzona w kierunku obniżenia CPI i utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego – powiedział w Sejmie prof. Adam Glapiński, składając Sprawozdanie z działalności NBP w 2021 roku. Dodał, że obniżanie inflacji wygenerowanej przez silne szoki podażowe, przy perspektywie spowolnienia PKB, musi następować stopniowo.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 9