Postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu dotyczą także sektora bankowego

Postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu dotyczą także sektora bankowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konfederacja Lewiatan przedstawiła postulaty w 14 dziedzinach na nową kadencję parlamentu. Jeden z nich dotyczy sektora bankowego.

Punkt 10 dokumentu „POSTULATY Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu” nosi tytuł: „Stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego oraz finansów obywateli”.

Sektor bankowy stanowi wyjątkowy element gospodarki państwa, z jednej strony mający olbrzymi wpływ na oszczędności i inwestycje obywateli, z drugiej na działalność przedsiębiorstw, a na najwyższym poziomie na wyniki gospodarcze państwa. Stąd też jego stabilność i rozwój muszą być uwzględnione w planach dotyczących rozwoju gospodarczego kraju – czytamy w dokumencie.

Sześć węzłowych problemów

Kierując się doświadczeniem kilkudziesięciu lat funkcjonowania sektora bankowego, unikalnych
korzyści i zalet, które przyniósł Polsce, ale także jego bieżących wyzwań i problemów, proponujemy
zwrócenie uwagi na poniższe wartości:

Stabilność i przewidywalność prawa: banki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zawierają umowy o charakterze średnio i długoterminowym. Niestabilność prawa wpływa negatywnie na ocenę ryzyka wszystkich rodzajów umów kredytowych, a co za tym idzie na dostępność usług dla klientów, ich zakres i cenę dla klientów. Zmienność regulacji daje także negatywny sygnał akcjonariuszom co do braku stabilnego środowiska biznesowego w Polsce.

Utrzymywanie zdolności sektora do finansowania gospodarki: wakacje kredytowe stanowią przykład nieprzedyskutowanej i niesprawiedliwej regulacji, wprowadzającej przywileje dla wąskiej grupy społecznej, traktujące na równi tak osoby zamożne, jak i mające problemy finansowe. W sposób nieuzasadniony nie zróżnicowano umów o zmiennym i stałym oprocentowaniu. Regulacja nie tylko zadziałała proinflacyjnie, ale przede wszystkim zmniejszyła kapitał niezbędny do rozwoju akcji kredytowej, z największym wpływem na finansowanie przedsiębiorstw, w tym inwestycji.

Lepsza edukacja finansowa: w Polsce wciąż niewielkie środki przeznaczane są na edukację finansową, w tym próżno szukać jej spójnego programu w procesie powszechnej edukacji. 5% dochodówz podatku bankowego powinno być przeznaczanych na popularyzację przydatnej i życiowo praktycznej wiedzy dotyczącej zarówno podstaw bankowości, ubezpieczeń, pożyczek czy rynku kapitałowego.

Racjonalne zasady podatku bankowego: z podatku bankowego powinny zostać wyłączone te aktywa, które mają związek m.in. z restrukturyzacją przedsiębiorstw albo finansowaniem Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród innych zmian wskazać należy umożliwienie zaliczania podatku bankowego do kosztu uzyskania przychodu w CIT.

Dbałość o stabilność sektora bankowego: podatek bankowy powinien zostać włączony do obiegu mechanizmów gwarantujących stabilność systemu bankowego, stąd też przynajmniej 40% dochodów z podatku bankowego powinno być przeznaczonych na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wzmocnienie oszczędności i inwestycji Polaków: słusznym rozwiązaniem jest likwidacja tzw. podatku Belki. Mając na względzie analizy dotyczące jego funkcjonowania i konstrukcji, likwidacja mogłaby wpłynąć antyinflacyjnie, pozwolić na zwiększenie oszczędności Polaków, a także zwiększenie ich aktywności na rynku kapitałowym.

14 postulatów Konfederacji Lewiatan

Pozostałe postulaty Konfederacji Lewiatan dotyczą lepszego procesu stanowienia prawa, rynku pracy zmagającego się ze skutkami zmian demograficznych, edukacji, zielonej transformacji energetycznej, cyfryzacji gospodarki i administracji, systemowi podatkowemu, realizacji Krajowego Planu Odbudowy, obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, kwestii dotrzymywania zobowiązań i ich egzekwowania, ograniczeniu monopoli w gospodarce, autentycznemu dialogowi społecznemu, poprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz równouprawnieniu na rynku pracy.

Postulaty w pełnej wersji są dostępne: TUTAJ

Źródło: Konfederacja Lewiatan